Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Zgoda sądu na wyjazd dziecka za granicę

Pytanie: Sprawa dotyczy mojej dziewczyny i jej synka. Chłopczyk nie jest moim dzieckiem. Razem z moją dziewczyną chcielibyśmy wyjechać do pracy do Anglii, ale potrzebujemy wyrobić dziecku paszport. Z ojcem chłopca nie ma kontaktu. Nie płaci alimentów. Wiemy, że na wyrobienie paszportu dla dziecka jest potrzebna zgoda obojga rodziców. Czy jest jakaś inna droga aby uzyskać paszport dla chłopca? Jak wyglądałyby starania o pozbawienie ojca praw rodzicielskich? Czy próbować załatwić sprawę polubownie, czy lepiej od razu wejść na drogę prawną?
Odpowiedź: Jeżeli rodzice dziecka się nie dogadają to o żadnym innym porozumieniu nie może być tu mowy. Całkowite pozbawienia władzy rodzicielskiej może być trudne lub wogóle niemożliwe, gdyż może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. nadużywania władzy rodzicielskiej, bicia i znęcania się nad dzieckiem, pijaństwa, narkomanii itp. Ojciec dziecka musiałby dopuścić się bardzo karygodnych czynów w stosunku do dziecka, żeby sąd pozbawił go całkowicie władzy rodzicielskiej. W opisanym przypadku, gdy jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyjazd dziecka za granicę, można złożyć do sądu rodzinnego i opiekuńczego "Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka", w którym należy wnosić o wyrażenie przez sąd zgody na wyjazd dziecka za granicę i zgodę na wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka. Orzeczenie sądu zastępuje zgodę ojca. Zgodnie z uchwałą Sąd Najwyższy z dnia 11 listopada 1971 r. (sygn. akt III CZP 69/71, publikacja OSNC 1972/3/49). Na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka. W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że także temu z rodziców, któremu nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej, przysługuje w pewnej mierze władza rodzicielska, to tym samym nie jest on wyłączony od współdecydowania o niektórych istotnych sprawach. Konieczne jest wystąpienie do sądu rodzinnego z wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 97 paragraf 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Artykuł ten przewiduje, że: "Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania:. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy..We wniosku takim trzeba opisać całą sprawę, przedstawić powody dla których matka dziecka zamierza wyjechać z kraju. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wyjazd i zatrzymanie dziecka wbrew woli drugiego rodzica i bez zgody sądu może być uznane za nadużycie władzy rodzicielskiej i może skutkować jej pozbawieniem.

Wróć