Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Zmiana miejsca zamieszkiwania dziecka z drugim rodzicem

Pytanie: Jestem po rozwodzie, mam pełne prawa rodzicielskie do mojej 7 letniej córki. Płacę regularnie alimenty, odwiedzam ją. Ostatnio była żona nie odbiera ode mnie telefonów i zarzuca mi, że nie dokładam się do dodatkowych wydatków na córkę (komunia św.). Sąd ustalił miejsce zamieszkania córki z matką. Mieszkają tam 4 dorosłe osoby i 2 dzieci. Są bez pracy, nadużywają alkoholu. Ja mieszkam za granicą, założyłem nową rodzinę. Jakie są szanse aby sąd wyznaczył miejsce zamieszkania córki ze mną. Jakie muszę spełniać kryteria, co będzie brane pod uwagę przy decyzji sądu. Jak załatwić taką sprawę. Czy muszę mieć adwokata. Jakie są koszty takiej sprawy?
Odpowiedź: W wyroku rozwodowym sąd musiał dokonać zapisu, że ogranicza Panu władzę rodzicielską do współdecydowania o najważniejszych sprawach dziecka a powierzył władzę rodzicielską matce dziecka. Nie jest więc tak jak Pan pisze, że ma pełną władzę rodzicielską. Jest ona ograniczona choćby z samego faktu nie przebywania z córką przez całą dobę i ogólnie przez dłuższy czas. Nie może więc Pan sprawować nad nią pieczy. Jeśli przesyła Pan pieniądze to ważne jest by w tytule wpłaty było napisane "alimenty na córkę ... za miesiąc /rok".. Wpłaty bez takiego opisu mogą nie być uznane za alimenty. Jeśli chodzi o szanse powierzenia Panu opieki nad dzieckiem to sąd oceniałby sytuację przez pryzmat dobra dziecka. Nie liczy się tu to co chcą rodzice. Dziecko nie może nagle przerwać nauki i znaleźć się w zupełnie nowym środowisku. Tak więc na pewno jest to trudne do przeprowadzenia. Spełnienie kryteriów takich, że ma Pan środki na utrzymanie córki, warunki dla niej do zamieszkania to tylko jeden z elementów. Matka także ma prawo do kontaktu z córką a wyjeżdżając, prawdopodobnie jej sytuacja materialna nie pozwoliłaby na wyjazdy do córki. Sąd nie pozwoli na tak nagłą zmianę by odseparować córkę od matki. Mógłby Pan wspomagać się tym, że matka dziecka niewłaściwie sprawuje pieczę nad dzieckiem lub też że ma szkodliwy wpływ na dziecko (alkohol itd.) ale trzeba to także udowodnić. Sprawami tymi zajmuje się Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny. Sąd ten może regulować wszelkie kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów, alimentów, zgód dotyczących dziecka. Nie musi Pan mieć adwokata, ale gdyby zdecydował się Pan taką sprawę założyć to byłoby bardzo wskazane, aby z takiej pomocy Pan skorzystał, gdyż są to sprawy trudne do przeprowadzenia. Opłata sądowa za postępowanie o zmianę w przedmiocie władzy rodzicielskiej wynosi 100 zł. Wynagrodzenie adwokata jest ustalane indywidualnie.

Wróć