Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Prawo do działki ROD po śmierci działkowicza

Pytanie: Jestem użytkownikiem działki ROD. Jak wiadomo nie mam prawa własności. Czy jest możliwość aby po mojej śmierci działkę przejęła moja bratanica. Nie mam męża ani dzieci. Co mogłabym zrobić? Za życia nie chciałabym aby ona cokolwiek o moich planach wiedziała. Mam pełne zaufanie do niej jednak może być tak że ja mogę potrzebować pieniędzy ze sprzedaży np. na leki czy inną pomoc na starość.
Odpowiedź: To czy jest Pani pierwszym, czy 100-ym użytkownikiem działki, nie ma żadnego znaczenia. Każdy z kolejnych użytkowników działki posiada ją na tych samych zasadach. A zasady te określa ustawa o ROD, ewentualnie dodatkowo statut lub regulamin danego ROD. Nad przestrzeganiem zasad i porządku na ROD czuwa zarząd ROD. Statut lub regulamin jest dostępny albo w budynku administracji danego ROD, albo na stronie internetowej tego ROD. Zgodnie z art. 35 pkt 2 ustawy o ROD prawo do działki wygasa z chwilą śmierci działkowca. Nie podlega ono zatem dziedziczeniu ani nie wchodzi w skład spadku po zmarłym spadkodawcy. Spadkobiercom przysługuje jednak prawo do mienia pozostawionego przez zmarłego działkowca na działce tj. do zabudowań, nasadzeń, narzędzi, altan, wiat i innych sprzętów lub rzeczy, które były własnością zmarłego. Jeśli zmarły działkowiec miał małżonka/-kę to prawo do działki przypada jemu po złożeniu oświadczenia o wstąpieniu w stosunek prawny. Jeśli takie oświadczenie nie zostanie złożone i prawo to wygaśnie, to wówczas takie prawo może przypaść innym bliskim osobom zmarłego. Dla nich biegnie wówczas 3 miesięczny termin. Osoby te muszą zgłosić się ze swoim roszczeniem do ROD. Może więc Pani pozostawić odręcznie spisany testament, w którym zapisze bratanicy prawo do zabudowań i ruchomości pozostałych po Pani śmierci na działce. Resztę już będzie musiała załatwić sama bratanica, więc co najwyżej może jej Pani pozostawić instrukcję, że musi ona zgodnie z powyższym opisem zgłosić roszczenie do działki jako osoba bliska. Jeśli mimo tego będzie Pani potrzebować pieniędzy i będzie Pani chciała jednak prawo do działki odsprzedać komuś innemu, to dopóki Pani będzie żyć, będzie Pani mogła to zrobić. Po prostu Pani bratanica wówczas po Pani śmierci nie będzie mogła na mocy tego testamentu już nic uzyskać.

Wróć