Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a poręczenie

Pytanie: Zmarł mój mąż. Przed śmiercią zaciągnął pożyczkę w zakładzie pracy. Byłam jej poręczycielem wraz z dwoma innymi osobami. Wraz z teściami nabyłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Pożyczkę spłacam do dnia dzisiejszego. Do chwili obecnej zapłaciłam dług spadkowy w kwocie ponad 100.000 zł. W skład majątku wchodziły rzeczy o wartości 32.000 zł. Moja odpowiedzialność za długi powinna zatem się kończyć na tych 32.000 zł. Czy jeżeli przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to mam obowiązek nadal spłacać pożyczkę?.
Odpowiedź: Gdyby to była tylko kwestia spadku, to zapewne byłaby Pani w pewien sposób chroniona tym, że nastąpiło przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza Pani odpowiedzialność jako spadkobiercy za ewentualne długi spadkowe, do wysokości spadku, jaki Pani otrzymała. W tym wypadku dług zostaje spłacony tylko ze spuścizny wchodzącej w skład inwentarza, a Pani nie będzie pokrywała go z własnego majątku. Jak wynika z Pani opisu już spłaciła Pani znacznie więcej długu, niż przyjęła korzyści ze spadku. Jednakże problemem jest to, że Pani już wcześniej złożyła oświadczenie woli, które ma moc prawną i wiąże Panią oraz zobowiązuje do spłaty zaciągniętego przez dłużnika zobowiązania, albowiem poręczyła Pani za to zobowiązanie. Od tej strony przepisy spadkowe nie chronią Pani majątku. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak w dalszym ciągu regulować zobowiązanie z kredytu. Oczywiście zobowiązanymi są też inni poręczyciele. Ale jest to odpowiedzialność solidarna, więc w przypadku spłaty tylko przez jedną osobę pozostałych ten problem może nie interesować. W razie zaś braku spłaty zapewne będzie wszczęta egzekucja i poszukiwanie majątku u wszystkich poręczycieli. Jest to jednak duże ryzyko, że dotychczasowa spłata pójdzie na marne, bo narosłyby dodatkowe znaczne koszty i odsetki.

Wróć