Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Strony postępowania spadkowego i prawo do spadku po dziadkach

Pytanie: Dostałam zawiadomienie jako uczestniczka nabycia spadku. Co to znaczy? Wiem że to spadek po moich dziadkach ze strony ojca. Wnioskodawcą jest siostra mojego ojca. Dziadkowie mieli troje dzieci. Jednym z nich jest mój ojciec, który nie żyje. Nie utrzymywałam z rodziną ojca kontaktów. Miałam od ojca alimenty, a jak zmarł otrzymałam rentę. Jestem prawowitą córką ojca, mam jego nazwisko, bo wiadomo mi również, że ojciec ma jeszcze dwoje dzieci z nieformalnego związku. Czy należy mi się jakaś część spadku, albo zachowek?
Odpowiedź: W sprawie o spadek zawsze występuje wnioskodawca, czyli osoba która występuje z wnioskiem i uczestnicy postępowania, czyli zazwyczaj pozostali spadkobiercy. Sąd zawiadamia uczestników o posiedzeniu, co oznacza, że uczestnicy mogą wziąć udział w posiedzeniu, ale nie muszą. Jeśli Pani ojciec nie żyje a dziadkowie żyli po jego śmierci, to faktycznie spadek po nich ma Pani prawo nabyć, jako zstępna po ojcu. Spadek nabywają wszystkie żyjące dzieci dziadków, a w miejsce tych nie żyjących dzieci wchodzą ich zstępni, czyli ich dzieci. Nazwiska nie mają tu znaczenia. Liczy się pokrewieństwo zapisane w aktach urzędu stanu cywilnego. Na ich podstawie sąd stwierdza, kto należy do kręgu spadkobierców. Jako jeden ze spadkobierców, ma Pani prawo do części spadku. Sąd ustali, jaka to część i wyda postanowienie, w którym będzie ta część ułamkowa określona. Na podstawie takiego postanowienia, może Pani dochodzić swojej części od faktycznego posiadacza majątku. Każdy kto będzie miał ułamkową cześć spadku, ma prawo do części majątku np. części nieruchomości lub pieniędzy. Jeśli ktoś otrzymał od ojca darowizny to powinien o wartość tych darowizn pomniejszyć swoją część spadku. Jeśli zaś ojciec miałby długi to od chwili jego śmierci biegnie termin 6 miesięcy, na ewentualne złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Później takiej możliwości już nie będzie i przyjęcie spadku z długami będzie oznaczać, że będzie Pani musiała spłacić te długi.

Wróć