Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Ukrycie lub pominięcie testamentu

Pytanie: Wujek zapisał w testamencie mojemu bratu część swoich udziałów w gospodarstwie. Jego dzieci przeprowadziły postępowanie spadkowe i sąd orzekł, nie wiedząc nic o testamencie. Spadek nabyły dzieci, wbrew temu, co zapisane było w testamencie. Brat zmarł w 2001 r. Czy i jak to sprostować?. Czy nie ulega to przedawnieniu?
Odpowiedź: Jeśli sąd przeprowadził postępowanie spadkowe i spadkobiercy ukryli, bądź nie wiedzieli, że jest testament, a tym samym nie powiedzieli o tym w sądzie, to sąd orzekał na podstawie zebranego materiału dowodowego i oświadczeń stron. Spadek przyznał więc spadkobiercom ustawowym. Postępowanie takie sąd może w każdej chwili wznowić i orzec stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu, gdy tylko ktoś zgłosi taki wniosek, ze wskazaniem nowych faktów i okoliczności. Tak więc by tak się stało w Państwa sprawie musi Pan wnieść do sądu spadku wniosek o wznowienie postępowania. We wniosku trzeba wskazać sygnaturę akt poprzedniej sprawy spadkowej. Do wniosku należy załączyć oryginał testamentu (kopię może Pan wykonać dla siebie, na wszelki wypadek). Ewentualnie jeżeli Pan nie ma oryginału, wskazać kto posiada oryginał. Sprawy takie nie ulegają przedawnieniu, więc można takie wnioski składać, nawet po wielu latach od śmierci spadkodawcy. Sytuacja mogłaby się skomplikować, gdyby osoby, które spadek otrzymały wyzbyły się całego majątku. Wówczas mimo posiadania przez osoby uprawnione do spadku z testamentu, prawomocnego orzeczenia sądu, przyznającego im spadek, trudno byłoby już coś wyegzekwować. W tym wypadku najlepiej jak najszybciej w toku postępowania złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń na majątku osób, którym spadek się nie należy.

Wróć