Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Wzajemne testamenty małżonków

Pytanie: Jesteśmy małżeństwem bezdzietnym. Nasi rodzice już nie żyją. Ja mam jednego brata a żona trzech braci. Chcemy sporządzić wzajemne testamenty na zasadzie, że jak ja umrę pierwszy, to cały majątek dziedziczy żona. I odwrotnie w przypadku żony. Jednakże co będzie, gdy jako pierwsza umrze żona? Czy będą po żonie dziedziczyć tylko bracia żony, po równo z moim bratem?. Co zrobić aby tak było?
Odpowiedź: W pytaniu pomieszał Pan wszystko w taki sposób, że wówczas faktycznie ciężko jest Panu dojść do jakichkolwiek konstruktywnych rozwiązań sytuacji prawnej. Po pierwsze o rozporządzeniu swoim majątkiem, każda osoba może zadecydować sporządzając własny testament. Wówczas w grę wchodzą uregulowania prawne dotyczące dziedziczenia na podstawie testamentu. Własny, dlatego że nie będzie ważny żaden testament wspólny. Jeśli natomiast dana osoba nie sporządzała testamentu wogóle, to po jej śmierci spadek dziedziczą spadkobiercy ustawowi, czyli osoby przewidziane przez przepisy prawa, jako uprawnieni do dziedziczenia po zmarłym. Przy tym wariancie dziedziczenia istotne jest, że wymienieni są uprawnieni, w kolejności dojścia do dziedziczenia i następuje to zawsze w linii prostej. Co oznacza, że w pierwszej grupie uprawnionych są: małżonek, dzieci i wnuki. W drugiej grupie gdy spadkodawca nie miał dzieci są: małżonek i rodzice. Małżonek dziedziczy 1/2 część spadku, zaś rodzice zmarłego, jeśli oboje żyją po 1/4 każde. Jeśli zaś rodzice już nie żyją, to w dalszej kolejności tę cześć spadku należną rodzicom dziedziczą dzieci tychże rodziców, czyli rodzeństwo zmarłego. Tak więc zgodnie z Pana opisem spadek po Panu z ustawy nabędzie w połowie Pana małżonka, a w drugiej połowie Pana brat. Jeśli zaś Pana żona umrze jako pierwsza, to spadek po niej nabędzie w połowie Pan i po 1/6 części każdy z braci żony. Po Pana żonie nie może dziedziczyć z ustawy Pana brat, ani też odwrotnie bracia żony po Panu. Chyba że tak rozporządzicie w testamentach.

Wróć