Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Prawnik pro bono

Co oznaczają pojęcia - "prawnik pro bono" lub "usługi prawne pro bono"?

Bezpłatne porady prawne lub pomoc prawna, wykonywane przez prawników dobrowolnie, mające na celu ochronę interesu publicznego i wyrównanie szans obywateli w dochodzeniu swoich praw (charakter społeczny), określane są także jako pomoc prawna pro bono, od łacińskiego pro bono publico - dla dobra publicznego. Usługi pro bono adresowane są do osób, których na te usługi nie stać i kryterium to winno być traktowane dość restrykcyjnie, gdyż w obecnych czasach zdarza się wiele przypadków nadużywania możliwości korzystania z usług pro bono, których społeczeństwo domaga się wręcz od prawników, posługując się jedynie pustym sloganem „nie stać mnie na prawnika”. Darmowych usług domagają się np. członkowie zarządów spółek, księgowi firm, właściciele nieruchomości usługowych, położonych w dużych miastach. Bywa więc tak, że usługi te są nadużywane i zatracają swoją pierwotną ideę i cel. Taka rażąco nieuczciwa postawa obywateli może zniechęcać prawników do świadczenia usług pro bono. Jednym słowem oczekiwania społeczne wobec prawników winny być wprost proporcjonalne do uczciwości obywateli. Świadczenie usług pro bono jest nagradzane odznaczeniami lub zaszczytnymi tytułami, choć ocena tego rodzaju działalności (najczęściej prawników z dużych firm prawniczych) jest wybiórcza i nie uwzględnia faktu, że na co dzień tysiące prawników świadczy, w różnych formach, taką bezpłatną pomoc prawną. Znaczna część z nich nie chce wcale tego faktu nagłaśniać, a po prostu kieruje się chęcią pomocy. Na koniec warto dodać, że także usługi prawne świadczone za symboliczną opłatą (np. 20 czy 30 zł) mają charakter usług pro bono, bowiem spełniają te same cele, a mianowicie ułatwiają dostęp do usług prawnych mniej zamożnej części społeczeństwa i wpływają pozytywnie na konkurencyjność cen usług na rynku. Ponadto, jak to ma miejsce w przypadku niniejszego portalu, niewielka odpłatność ma spełniać także rolę edukcyjną w społeczeństwie, albowiem ma zmieniać błędne przeświadczenie większości osób, że usługi prawne (wiedza specjalistyczna), należą się każdemu bezpłatnie albo też ponieważ są bezpłatne są nic nie warte.

Zespół www.darmoweporady.pl