Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Jak powinno wyglądać prawidłowe zatrzymanie przez Policję?

Pytanie: Idąc ulicą, zostałem zatrzymany przez osobę podającą się za policjanta. Czy to zgodne z prawem?
Odpowiedź: Legitymowanie osoby przez policjanta nieumundurowanego jest zgodne z prawem, jeśli przebiega zgodnie z procedurą. Przede wszystkim takie zatrzymanie połączone np. z wylegitymowaniem, powinno być czymś uzasadnione a funkcjonariusz powinien poinformować dyżurnego jednostki o podjęciu czynności, miejscu, liczbie osób uczestniczących oraz charakterze zdarzenia. Zatrzymanie powinno się odbyć we w miarę jak najbezpieczniejszym i w miarę możliwości ustronnym miejscu. Funkcjonariusz powinien się przedstawić, podać stopień, swoje imię i nazwisko w sposób umożliwiający odnotowanie danych. Powinien również okazać legitymację służbową i na żądanie osoby umożliwić odnotowanie danych zawartych w legitymacji, podać podstawę prawną i faktyczną legitymowania. Następnie funkcjonariusz taki ma prawo zweryfikowania naszych danych osobowych, poprzez zażądanie dokumentu tożsamości, jego sprawdzenie, a gdy nie mamy dokumentu – poprzez rozpytanie. Dane te, funkcjonariusz może spisać do notatnika służbowego. Może on także sprawdzić te dane w systemach informatycznych Policji. Następnie funkcjonariusz powinien odnieść się do przyczyny podjęcia interwencji, poprzez przedstawienie osobie zatrzymanej sytuacji prawnej, w razie zaistnienia wykroczenia zastosować postępowanie mandatowe lub poinformować o skierowaniu sprawy do sądu. Jeśli osoba zatrzymana ma zarzuty co do sposobu dokonania zatrzymania, funkcjonariusz powinien poinformować osobę o przysługującym jej prawie złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora, na sposób przeprowadzenia legitymowania. Jeśli zaś nie istnieje potrzeba podjęcia dalszych działań przez policjanta, winien on oddać dokument tożsamości i niezwłocznie zwolnić zatrzymaną osobę. W sytuacjach gdy Policja dopuści się jakichś naruszeń prawa lub dochodzi do nieprawidłowości przy zatrzymaniu, można zgłaszać takie sytuacje do nas. Staramy się wszystkim potrzebującym udzielić pomocy (darmowa porada prawna).

Wróć