Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Zamiana długu na prace społeczne

Pytanie: Często pojawiają się pytania: Czy grozi mi więzienie za długi? Czy można zamienić prace społeczne na grzywnę? Czy można zamienić dług na prace społeczne?
Odpowiedź: Generalnie i potocznie mówiąc, za długi nie idzie się do więzienia, gdyż nieuregulowane zobowiązania to roszczenia cywilne, których wierzyciel może się domagać od dłużnika w sądzie cywilnym. Z sądem karnym nie ma to nic wspólnego, chyba, że dłużnik dopuścił by się np. oszustwa zaciągając zobowiązanie. Nie ma w żadnych przepisach podstawy prawnej dającej dłużnikowi możliwość domagania się zamiany długu na prace społeczne. A więc, co do zasady, nie można domagać się takiej zamiany. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby zwrócić się do wierzyciela z prośbą o taką zamianę. Jednakże wierzyciel nie ma obowiązku godzić się na to. Bo niby czemu, ma nie otrzymać zapłaty dochodzonego roszczenia? W każdym przypadku roszczenie dłużnika może być dochodzone przez komornika, dłużnik może być wpisany do krajowego rejestru dłużników itd. Najczęstszym przykładem, gdy taka zamiana jest możliwa i stosowana, są przypadki gdy gmina, w zamian za zaległości np. czynszowe umożliwia dłużnikom ich odpracowanie. Takie rozwiązania stosują jednak tylko niektóre gminy, czasem także Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Jest to możliwe dzięki zawieraniu porozumień. Zapisy takie przewidują, m. in. że dłużnicy, którzy zalegają z opłatą czynszów i zgłosili chęć wykonywania świadczeń osobistych, w miejsce świadczenia pieniężnego będą wykonywali te świadczenia osobiste, również na rzecz gminy lub MOPS i jego jednostek organizacyjnych. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej proponują dłużnikom prace pomocnicze i porządkowe np. w Domach Opieki Społecznej, sprzątanie terenów zielonych w miastach i na osiedlach, pomoc przy organizacji imprez masowych. W czasach rosnącego bezrobocia, takie formy podjęcia pracy cieszą się zainteresowaniem, choć na pewno tylko części dłużników, tych którzy poczuwają się do obowiązków wobec gminy oraz naszego państwa i którzy starają się przestrzegać norm i zasad funkcjonowania w społeczeństwie oraz nie chcą stanowić obciążenia dla innych podatników.

Wróć