Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Co napisać w pozwie o rozwód z orzeczeniem o winie?

Pytanie: Po kilku latach małżeństwa, z którego mam syna, postanowiłam wnieść pozew o rozwód z winy męża. Mieszkaliśmy u teściów a mąż niestety był uzależniony od swojej matki. Co powinnam umieścić w pozwie? Chcę uzyskać alimenty na dziecko w kwocie 1000 zł. Mąż zarabia 3.500 zł netto, ja pracuję i zarabiam 1.500 zł, lecz będę musiała się wyprowadzić i coś wynająć. Chcę mieć zapewnione mieszkanie u teściów, gdzie jestem zameldowana, do czasu orzeczenia rozwodu. Chciałabym też w tym pozwie dokonać podziału majątku i przydzielenia mi praw do opieki nad naszym synem.
Odpowiedź: Podział majątku przy wariancie domagania się rozwodu z winy męża, raczej nie jest dobrym pomysłem, a nawet nie za bardzo będzie możliwy. Chyba, że mąż zgodzi się na swoją winę i na podział majątku. Sąd rozwodowy może dzielić majątek wyłącznie, gdy oboje małżonkowie zgodnie o to wnoszą i nie ma sporu w żadnej kwestii tego podziału, ani też innych problemów z podziałem. Jeśli chodzi o konstrukcję pozwu, to powinna Pani naszym zdaniem w pkt. 1 wnosić o orzeczenie rozwodu z winy męża, w pkt. 2 o powierzenie Pani, jako powódce władzy rodzicielskiej nad synem i ograniczenie jej mężowi, w pkt. 3 wnosić o zasądzenie alimentów na dziecko (należy tu wskazać niezbędne koszty utrzymania dziecka, udokumentować je w miarę możliwości rachunkami i paragonami oraz wskazać potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe ojca dziecka), w pkt. 4 o ustalenie, że będzie Pani korzystała z mieszkania, w którym strony wspólnie zamieszkują do czasu znalezienia innego mieszkania (choć taki wniosek może nie być uznany przez sąd, gdy mieszkanie jest własnością osoby trzeciej tj. żadnego z małżonków). W pkt. 5 może Pani domagać się podziału majątku, przez przyznanie Pani … a mężowi … (jeśli będzie tu zgodna wola obojga Państwa jako małżonków), w pkt. 6 obciążenie kosztami postępowania pozwanego, w pkt. 7 winna Pani wskazać dowody na poparcie winy męża np. zawnioskować świadków (wskazać ich adresy). Na końcu pozew należy uzasadnić i zamieścić opis stanu faktycznego. Do pozwu należy dołączyć akt małżeństwa i akt urodzenia dziecka (oba w oryginale), dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 600 zł (lub wniosek o zwolnienie od kosztów, jeżeli nie stać Pani na poniesienie opłaty w tej wysokości). Postępowania o rozwód z orzeczeniem winy, jak również o podziału majątku wspólnego należą do kategorii trudnych do przeprowadzenia. W każdym przypadku zalecamy skorzystanie z pomocy adwokata z doświadczeniem w tego rodzaju sprawach, gdyż nieumiejętne prowadzenie własnych spraw może tutaj spowodować m. in. wymierne szkody w majątku oraz powodować długotrwałość postępowania i nieodwracalność skutków.

Wróć