Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czy mogę się domagać orzeczenia rozwodu z winy?

Pytanie: Chcę wnieść pozew o rozwód z winy męża. Jesteśmy od ponad 30 lat małżeństwem. Od początku się nie układało. Mąż pracował wciąż w delegacjach, nadużywał alkoholu. Pracowałam i wychowywałam córki, zajmowałam się sprawami domu, opłatami, dorabiałam na koloniach, wyjeżdżałam za granicę do pracy. Mąż ukrywał pieniądze, oszukiwał, założył oddzielne konto oraz skrytkę pocztową, wyjeżdżał do sanatorium, zajmował się hobby i imprezował po nocach. Choruję od wielu lat. Gdy mąż dowiedział się o mojej chorobie nasze stosunki się pogorszyły. Mąż przestraszył się odpowiedzialności. Nie odwiedził mnie w szpitalu. Czy wystąpić o orzeczenie winy męża? Jakie mam szanse?. Mamy mieszkanie własnościowe. Mąż jest współwłaścicielem gospodarstwa rolnego po rodzicach. Mam ok. 1300 zł emerytury, mąż 1500 zł. Czy mogę się ubiegać o alimenty?.
Odpowiedź: W opisanej sytuacji jak najbardziej może Pani złożyć pozew, w którym będzie Pani wnosić o orzeczenie rozwodu z winy męża. Dodatkowo wniosek o zasądzenie alimentów na Pani rzecz, choć te sąd zasądzi pod warunkiem, że faktycznie sprawa zakończy się orzeczeniem z winy męża. Cały opisany przez Panią przebieg pożycia małżeńskiego powinna Pani także napisać w uzasadnieniu pozwu. Wskazywać należy, że domaga się Pani orzeczenia o winie, ponieważ mąż swoim karygodnym zachowaniem, lekceważeniem Pani, oszukiwaniem, brakiem wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych i Pani chorobie, przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Winę musi Pani jednak mężowi udowodnić i takie postępowanie trwa zawsze dłużej (zamiast jednej lub dwóch rozpraw są to z reguły 3 i więcej. Powinna Pani powołać na świadków jakieś osoby, które potwierdzą że miały miejsce takie zachowania męża. To Pani powinna pierwsza złożyć pozew, gdyż wówczas to Pani kształtuje kierunek sprawy. Jeśli mąż wie już że chce Pani wnieść o rozwód może Panią ubiec i sam wniesie pozew np. opisując Panią w niekorzystnym świetle by zaciemnić obraz sytuacji. Napisała Pani "nasze pożycie praktycznie nie istnieje";. By sąd mógł orzec rozwód musi ustalić, że wszystkie więzi łączące małżonków obecnie nie istnieją. Szans postępowań, których przebiegu i szczegółów nie znamy nie oceniamy. Ale jeśli sąd ustali ten opisany przez Panią przebieg małżeństwa i postępowanie męża to z pewnością jest to podstawa do uznania winy męża. Posiadany majątek nie jest istotny przy rozwodzie. Podziału majątku można domagać się po orzeczeniu rozwodu składając do Sądu Rejonowego wniosek o podział majątku. By sąd przyznał Pani alimenty w wyroku rozwodowym powinna Pani uzasadniać to żądanie tym, że orzeczenie rozwodu pogorszy Pani sytuację życiową i majątkową. Średnia wysokość przyznawanych przez sądy alimentów wacha się w granicach 500 - 700 zł miesięcznie. W pozwie powinna Pani także wnosić o obciążenie męża kosztami postępowania.

Wróć