Potrzebujesz porady? Wypelnij formularz
Imię i nazwisko:
Adres e-mail: *
Powtórz e-mail: *
Rodzaj sprawy: *
Załącznik:


Kod z obrazka:
 
Akceptuję regulamin serwisu

Sprostowanie i uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu

« Przejdź do listy porad
Pytanie:

W sprawie o zapłatę zachowku wydano wyrok. Nie wnosiłam apelacji od tego wyroku gdyż nie kwestionowałam rozstrzygnięcia. Zasądzoną kwotę zapłaciłam. Jednakże gdy otrzymałam uzasadnienie wyroku okazało się, że zawierało ono szereg nieścisłości i błędów, częściowo stek bzdur. Wniosłam pismo do sądu z prośbą o sprostowanie uzasadnienia. Okoliczności opieki na spadkodawcą zostały w tym uzasadnieniu złośliwie przeinaczone. Mijają już 3 miesiące od złożenia mojego zażalenia i nie mam żadnej odpowiedzi. Czy sąd jest jakoś zobowiązany do odpowiedzi? Apelacja nie wchodziła w grę, bo tu nie chodzi o meritum sprawy. Zajadłość jaka bije z całego uzasadnienia nasuwa podejrzenie, że dostał "gotowca" od adwokata strony przeciwnej. Jak wyegzekwować takie sprostowanie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 350 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może podjąć z urzędu działania i sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Wzmiankę o sprostowaniu umieszcza się na oryginale wyroku, a na żądanie strony może być ona umieszczona także na wypisach orzeczenia. Dalsze odpisy czy wypisy powinny być zredagowane w brzmieniu, które uwzględniać będzie postanowienie o sprostowaniu. Najczęstszą sytuacją jest ta gdy sąd samodzielnie dokonuje sprostowania jakichś błędów pisarskich i omyłek, ale może sprostowania także dokonać na wniosek strony. Oprócz błędów pisarskich sprostowane mogą być również niedokładności i błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki popełnione w uzasadnieniu wyroku np. gdy zdublowano jakiś fragment treści lub wstawiono omyłkowo fragment z innego orzeczenia. Wniosek w takich przypadkach może być złożony w każdym czasie, wymaga merytorycznego rozpoznania, a w razie jego bezzasadności podlega oddaleniu.
W sytuacji gdy sąd w wyroku nie orzeknie o całości żądania, natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które wg. przepisów powinien był zamieścić, pominął rozstrzygnięcie co do zwrotu kosztów – zgodnie z treścią art. 351 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego strona może w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu od jego doręczenia – zgłosić wniosek o uzupełnienie.
Obaw powyższe narzędzia służą naprawie wadliwych orzeczeń, a konkretnie orzeczeń zawierających błędy, omyłki, niejasności, niezrozumiałych, niezupełnych lub zawierających oczywiste sprzeczności, tak by nie było konieczne ich zaskarżanie.
Dodać warto, że sądy korzystają z tych narzędzi wyjątkowo rzadko i nadzwyczaj ostrożnie.
W swoim opisie nie zamieściła Pani żadnych dat, zatem nie możemy stwierdzić kiedy Pani podjęła działania oraz czy w wymaganym przez przepisy terminie.  Ponadto raz pisze Pani o wniosku o sprostowanie a później o zażaleniu, więc nie jest jasne co tak naprawdę Pani złożyła.
W każdym razie najlepszym rozwiązaniem było złożenie w ciągu 14 dni od doręczenia uzasadnienia wniosku o sprostowanie i jednocześnie uzupełnienie uzasadnienia wyroku i w tym wniosku wypunktowanie wszystkich błędnych sformułowań oraz wskazanie co sąd pominął lub przeoczył.
Oczywiście sentencji wyroku w żadnym zakresie to nie zmieni. A zatem takie sprostowanie czy uzupełnienie nie ma żadnego wpływu na wydane orzeczenie z wyjątkiem oczywistych omyłek pisarskich w sentencji, które takowy diametralny wpływ przy wykonaniu orzeczenia mogą mieć.
Sąd powinien taki wniosek rozpoznać niezwłocznie a zatem dziwi fakt, że w Pani przypadku trwa to już 3 miesiące. Powinna Pani zadzwonić do biura obsługi interesanta w sądzie i zapytać o to czy rozpatrzono Pani wniosek. Jeśli to nie pomoże może Pani także napisać pismo z takim zapytaniem i prośbą o informację kiedy wniosek zostanie rozpatrzony. Takie działania powinny spowodować reakcję po stronie sądu.
Adwokaci nie sporządzają sędziom uzasadnień wyroków. Mają oni o wiele więcej własnej pracy. Podczas gdy sędzia otrzymuje co miesiąc stałe (nie małe) wynagrodzenie, adwokaci muszą się nabiegać, często pracując do późnych godzin nocnych w soboty, niedziele i święta, by zarobić jakieś sensowne pieniądze. Sędziowie mają w takich pracach wsparcie asystentów, sekretarek lub referendarzy i to oni mogą pomagać w sporządzaniu takich uzasadnień wyroków.
W każdym bądź razie powinna Pani otrzymać informację z sądu o tym czy i w jaki sposób wniosek rozstrzygnięto lub też z jakich powodów go oddalono.