Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czy można udzielić pożyczki prywatnej pod hipotekę nieruchomości?

Pytanie: Chciałbym udzielić pewnej osobie oprocentowanej prywatnej pożyczki w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych na konsolidację obecnych zobowiązań. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki osoba ta proponuje mieszkanie, którego jest właścicielem. Czy istnieje zgodny z przepisami i uczciwy sposób na ustanowienie takiego zabezpieczenia dla umowy pożyczki zawartej pomiędzy dwoma osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej? W jaki sposób ustanowić takie zabezpieczenie: hipoteka, przewłaszczenie ? Spotkałem się z opinią doradcy finansowego, że tylko kredytodawcy określeni w art. 4 pkt. 8 ustawy o kredytach hipotecznych mogą udzielać kredytów (lub pożyczek) zabezpieczonych hipoteką na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponieważ np. ja w myśl art. 4 pkt. 8 tej ustawy kredytodawcą nie jestem, więc nie mógłbym takiej pożyczki udzielić, chyba, że na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pożyczkobiorcy. Z tym właśnie związane były sugestie, aby pożyczkobiorca przed podpisaniem umowy pożyczki zarejestrował działalność gospodarczą i zadeklarował, że pożyczka przeznaczona będzie na jej sfinansowanie. Czy ta interpretacja doradcy finansowego nie jest błędna?
Odpowiedź: Kredytów konsolidacyjnych powinny udzielać wyłącznie banki i wyłącznie na wiele lat bo już z Pana opisu wynika, że osoba (dłużnik) ma już obecnie problemy ze spłatą. Więc pożyczka prywatna na względnie krótki okres nic tu nie da. Chyba, że Pana celem jest przejęcie mieszkania należącego do tej osoby. Ale wówczas musi Pan się liczyć także z problemami jakie z tego mogą wyniknąć, bo nie odbędzie się to w atmosferze ciszy i spokoju. Jeśli pyta Pan o możliwości to kredyt pod hipotekę odpada bo udzielenie takowej pożyczki przez osobę prywatną grozi odpowiedzialnością karną. Doradca finansowy słusznie Panu wskazywał właściwe przepisy. W opisanej sytuacji co najwyżej może Pan udzielić pożyczki pod zastaw nieruchomości. Umowę taką zawiera się w formie aktu notarialnego. Najczęściej zabezpieczeniem jest wówczas tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie czyli przeniesienie przez dłużnika własności na wierzyciela na ustalonych warunkach. Brak spłaty w terminie oznacza, że własność nieruchomości przechodzi w ręce pożyczkodawcy. Inaczej mówiąc jeśli dłużnik nie wykupi mieszkania w wyznaczonym terminie to je straci. Przy zawieraniu umowy i jej konstruowaniu należy pamiętać o maksymalnych (zgodnie z prawem) odsetkach i pozaodsetkowych kosztach pożyczki. Maksymalna wysokość odsetek nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych, których wysokość równa jest sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, powiększonej o 3,5 %. Zaś zgodnie z nowelizacją ustawy z 11 marca 2016 r. tzw. antylichwiarskiej i ustawy o kredycie konsumenckim z 22 lipca 2017 r. (oba te akty prawne miały za cel zlikwidowanie działalności nieuczciwych pożyczkodawców) limity pozaodsetkowych kosztów pożyczki - w tym kosztów ubezpieczenia, prowizji, opłat przygotowawczych i kosztów związanych z obsługą domową - nie mogą przekroczyć 25 % całkowitej kwoty pożyczki lub 30 % kwoty zmiennej, która uzależniona jest od okresu, na jaki zaciągnięta zostaje pożyczka. Ponadto wszystkie pozaodsetkowe opłaty związane ze spłatą i udzieleniem pożyczki, nie mogą przekroczyć 100 proc. całkowitej kwoty kredytu. Biorąc pod uwagę powyższe nie musi Pan sam sporządzać treści umowy, bo skoro zawiera się ją u notariusza to on powinien przygotować jej treść i zadbać by znalazły się w niej wszystkie niezbędne elementy i kwestie formalne.

Wróć