Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Odpowiedzialność za długi rodziców

Pytanie: Rodzice mają długi. Czy ja jako córka mężatka nie mieszkająca z nimi powinnam wystąpić do sądu z pismem, że nie odpowiadam za ich długi?
Odpowiedź: Nie ma takiego trybu postępowania, żeby mogła Pani wystąpić do sądu z pismem, że nie odpowiada Pani za długi rodziców, za życia i po ich śmierci. Póki rodzice żyją, a są przecież ludźmi dorosłymi, to sami odpowiadają za swoje czyny i zaciągnięte zobowiązania. Bezskuteczne tu będą jakieś umowy i czynności na przyszłość. Jeżeli są to długi związane z mieszkaniem (czynsze, opłaty) to odpowiadają za nie wszystkie osoby pełnoletnie, które zamieszkują w danym lokalu (niezależnie, kto jest właścicielem, czy najemcą lokalu). Fakt zamieszkiwania potwierdza zaś zameldowanie pod danym adresem. Często więc piszą do nas osoby, które faktycznie nie mieszkają pod danym adresem, ale są pod nim zameldowane i dostają one nakaz zapłaty, a następnie na tej podstawie egzekucję wszczyna komornik. Skoro bowiem wg. meldunku tam mieszkają to odpowiadają za opłaty. Jeśli Pani nie mieszka w mieszkaniu rodziców, ani nie jest tam zameldowana od 15 lat, to wówczas zadłużenie to faktycznie może przejść na Panią, w przyszłości w spadku. Prawo przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Dopiero jednak po śmierci każdego z rodziców będzie Pani mogła, po każdym z nich osobno, udać się do notariusza i sporządzić u niego oświadczenie o odrzuceniu spadku. Oświadczenie to trzeba potem załączyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku. Termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi 6 miesięcy, od chwili śmierci spadkodawcy. Gdy brak jest oświadczenia, po tym terminie, sąd stwierdzi że spadek nabywają spadkobiercy, którzy takowego oświadczenia nie złożyli. Jeśli ma Pani dzieci pełnoletnie to one także muszą złożyć takie oświadczenia, gdyż spadek po odrzuceniu przechodzi na dalszych spadkobierców. Jeśli zaś ma Pani dzieci niepełnoletnie, to także trzeba wystąpić do sądu rodzinnego o udzielenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez Panią w imieniu dzieci.

Wróć