Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Porady prawne w sprawach dotyczących wspólnoty mieszkaniowej

Zgoda wspólnoty na prowadzenie działalności gospodarczej

Pytanie: W swoim własnościowym mieszkaniu prowadzę działalność gospodarczą - opieka nad dziećmi do lat 3 Klub malucha. W budynku jest 10 lokali stanowiących wspólnotę mieszkaniową. Na zebraniu podjęto uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej klub malucha w moim...
Odpowiedź: Uchwała taka jeśli jest podjęta we właściwym trybie i przez większość członków wspólnoty ma jak najbardziej moc prawną. Ma ją już od chwili podjęcia przez większość, tak więc już obowiązuje, mimo iż przysługuje Panu prawo jej zaskarżenia. Termin zaskarżenia wynosi 6 tygodni i biegnie od dnia jej...

Niepełny skład zarządu we wspólnocie

Pytanie: Jesteśmy dużą wspólnotą mieszkaniową (ponad 150 lokali) powstałą w 2006 r. Na pierwszym zebraniu wspólnoty podjęto lakoniczną uchwałę o powołaniu zarządu w składzie 5 osób. W 2008 r. na zebraniu właścicieli w związku ze złożoną rezygnacją przez dwóch członków zarządu wybrano dwie inne osoby. Na...
Odpowiedź: Jeśli określa się ilość członków zarządu to powinno to mieć miejsce w uchwalonym przez wspólnotę statucie. Statut jest tu najwłaściwszym rozwiązaniem. Wszelkie regulaminy mają charakter bardziej porządkowy i regulują sposób postępowania np. regulamin porządku. Regulamin pracy zarządu wydaje się...

Osoba spoza wspólnoty członkiem zarządu

Pytanie: Czy członkiem zarządu może być osoba nie posiadająca tytułu własności na lokal w danej wspólnocie?
Odpowiedź: Członkiem zarządu może być także osoba nie posiadająca lokalu w danej wspólnocie, jeśli o takim wyborze zadecyduje większość członków wspólnoty. O tym, że może to być osoba z poza grona właścicieli mówi wprost art. 20 ust.1 ustawy o własności lokali. Oczywiście zupełnie inną sprawą jest to, jak...