Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Porady prawne w sprawach dotyczących wspólnoty mieszkaniowej

Niepełny skład zarządu we wspólnocie

Pytanie: Jesteśmy dużą wspólnotą mieszkaniową (ponad 150 lokali) powstałą w 2006 r. Na pierwszym zebraniu wspólnoty podjęto lakoniczną uchwałę o powołaniu zarządu w składzie 5 osób. W 2008 r. na zebraniu właścicieli w związku ze złożoną rezygnacją przez dwóch członków zarządu wybrano dwie inne osoby. Na...
Odpowiedź: Jeśli określa się ilość członków zarządu to powinno to mieć miejsce w uchwalonym przez wspólnotę statucie. Statut jest tu najwłaściwszym rozwiązaniem. Wszelkie regulaminy mają charakter bardziej porządkowy i regulują sposób postępowania np. regulamin porządku. Regulamin pracy zarządu wydaje się...

Osoba spoza wspólnoty członkiem zarządu

Pytanie: Czy członkiem zarządu może być osoba nie posiadająca tytułu własności na lokal w danej wspólnocie?
Odpowiedź: Członkiem zarządu może być także osoba nie posiadająca lokalu w danej wspólnocie, jeśli o takim wyborze zadecyduje większość członków wspólnoty. O tym, że może to być osoba z poza grona właścicieli mówi wprost art. 20 ust.1 ustawy o własności lokali. Oczywiście zupełnie inną sprawą jest to, jak...