Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Objęcie na własność wszystkich lokali we wspólnocie mieszkaniowej

Pytanie: Mieszkam w budynku, który do niedawna był tzw. małą wspólnotą. Właścicielem jednego lokalu była gmina a właścicielką drugiego lokalu byłam ja. Odkupiłam od gminy jej lokal i teraz cały dom jest moją własnością. Czyli wspólnota automatycznie przestała istnieć. Ale pozostały pieniądze, które gromadziliśmy latami na funduszu remontowym. Nie zostały do tej pory wykorzystane, ponieważ było ich za mało na kapitalny remont budynku. Czy mam prawo tymi środkami zadysponować?
Odpowiedź: Naszym zdaniem jest Pani w błędzie, że wspólnota przestała istnieć po sprzedaży lokalu przez gminę. Przepisy prawa mówią o tym, że wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Powstają wówczas jakby dwie nieruchomości (posiadające odrębne księgi wieczyste): lokalowa i budynkowa. Z prawa własności nieruchomości lokalowej wynika prawo współwłasności nieruchomości budynkowej. W opisanej przez Panią sytuacji odrębna własność żadnego z lokali nie uległa zmianie. Nadal są dwa odrębne lokale. Nie jest wykluczone, że w przyszłości odsprzeda Pani jeden z lokali lub ktoś inny obejmie je w posiadanie np. w spadku, a wówczas, zgodnie z takim rozumowaniem, ponownie musiałaby powstać wspólnota mieszkaniowa. Nic takiego z przepisów prawa nie wynika. Obecnie po prostu objęła Pani 100% udziałów w istniejącej wspólnocie, ale ta istnieje nadal i składa się z dwóch odrębnych lokali mieszkalnych. Każdy ma osobną księgę wieczystą. Nadal jest to tzw. mała wspólnota mieszkaniowa. Jeśli chodzi o środki zgromadzone dotychczas na funduszu remontowym, to nadal taki fundusz powinna Pani utrzymywać a w razie potrzeby środki może Pani przeznaczyć na niezbędne remonty. Z chwilą odkupienia od gminy lokalu ma Pani prawo do całości środków zgromadzonych na tym funduszu. Zresztą nie ma nikogo kto by cokolwiek w tym zakresie mógł kwestionować.

Wróć