Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Składowanie materiałów budowlanych przy drodze

Pytanie: Problem dotyczy pozostawionych na poboczu drogi publicznej (gminnej) materiałów budowlanych. Tą drogą, poza pojazdami, chodzą także ludzie. Na dodatek materiały te zastawiają część wejścia na plac zabaw. Czy istnieje przepis zabraniający składowania materiałów w ten sposób, w tego typu miejscach?
Odpowiedź: Nie istnieje przepis zabraniający składowania materiałów na poboczach dróg. Gdyby takowy istniał, to nie dałoby się wykonać żadnych prac związanych z remontami dróg, chodników itd. A takich inwestycji w całym kraju jest dokonywanych tysiące. O tym co w danym miejscu ma prawo być składowane decyduje właściciel gruntu. Ze zdjęć wywnioskować można, że materiały te nie są składowane długotrwale, co wskazywałoby na to, że są one przeznaczone do wybrukowania drogi widocznej na zdjęciu lub wykorzystana na sąsiednich działkach. Jeśli składowanie tych materiałów odbywałoby się w sposób długotrwały i wskazywało na to, że jest to obrót materiałami budowlanymi to wówczas nie jest to miejsce właściwe do składowania takich materiałów i nie spełnione są wymogi bezpieczeństwa. A wówczas można powiadamiać odpowiednie służby tj. Policja, Straż Miejska, Inspektor Nadzoru Budowlanego, zarządcę drogi lub jej właściciela i domagać się usunięcia tych materiałów. W zależności od charakterem prac budowlanych przewiduje się składowanie podstawowych materiałów budowlanych na terenie budowy i na terenie wygrodzonym z działki należącej do Inwestora. Właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w szczególności drożności drogi ewakuacyjnej.

Wróć