Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Prawo jazdy na drodze wewnętrznej

Pytanie: Czy na drodze wewnętrznej jest obowiązek posiadania prawa jazdy?.
Odpowiedź: Na drodze wewnętrznej obowiązują powszechnie przyjęte zasady bezpieczeństwa, a w przypadku ich rażącego naruszenia mogą czekać na nas konsekwencje wynikające z oddzielnej ustawy. Droga wewnętrzna nie jest drogą publiczną, chyba że staje się strefą ruchu, oznaczoną odpowiednim znakiem (D-52). Drogami wewnętrznymi są również parkingi osiedlowe, parkingi centrum handlowych, zakładów pracy, place, drogi rowerowe i wszystkie inne typy dróg niezlokalizowane w pasie drogowym. Na drodze wewnętrznej przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie mają zastosowania. A zatem posiadanie prawa jazdy nie jest wymagane. Zasady ruchu w tym obszarze ustala właściciel lub zarządca drogi. Gdy mowa o zakładzie pracy, to pracodawca ustala zasady poruszenia się w po tych drogach w odpowiednim regulaminie. Gdy ustalona zostanie strefa ruchu - odpowiednim znakiem sytuacja jest zgoła odmienna. Strefa ruchu jest to obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Wyznaczenie strefy ruchu na drogach wewnątrzzakładowych jest równoznaczne z przeniesieniem na drogi wewnątrzzakładowe zasad i wszystkich przepisów prawa o ruchu drogowym w zakresie zasad ruchu. A zatem tu już prawo jazdy kierowca powinien posiadać. Kierowcy, który prowadził pojazd na drodze wewnętrznej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających grozi odpowiedzialność karna. Jeśli kierowca nie ma prawa jazdy, to nie zmienia to faktu, że będzie w stosunku do niego orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, grzywna lub kara pieniężna na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, a nawet kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Wróć