Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Porady w sprawach rodzinnych i dotyczących alimentów

Jak rozumieć pojęcie każdorazowe nierealizowanie kontaktów lub każde naruszenie obowiązku?

Pytanie: W jaki sposób naliczane są kary za naruszenie postanowienia sądu o kontaktach? Sąd wydał postanowienie o zagrożeniu ukarania za każde naruszenie postanowienia o kontaktach i dziecka mi nie wydano w ustalonym terminie. Co rozumieć przez „każdorazowe nierealizowanie kontaktów” lub „każde naruszenie...
Odpowiedź: Ogólnie w takim postępowaniu jest kilka etapów. Najpierw muszą zostać ustalone (orzeczeniem sądu lub ugodą zawartą przed sądem lub mediatorem) obowiązki osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby wobec której tego kontaktu zakazano. W razie naruszeń obowiązków przez taką osobę sąd może...

Oddanie nasienia bez zgody żony. Żądanie alimentów od dawcy nasienia.

Pytanie: Czy mój mąż może oddać nasienie osobie obcej (inseminacja) bez mojej zgody? Czy rodzice tego dziecka, poczętego z inseminacji, mimo, że będzie ono pozbawionych wszelkich praw, będą mogli żądać alimentów?. Czy takie dziecko w przyszłość (kiedy odkryje prawdę i udowodni przez DNA ojcostwo), może...
Odpowiedź: Pani mąż może zostać dawcą dla innej kobiety, o ile jest w wieku do 35 lat i nie ma chorób wykluczających dawstwo. Nasienie takie jest oddawane do banku spermy. Nie jest więc ono bezpośrednio przekazywane z osoby na osobę. Ale jeśli Pani mąż dokona tego bez Pani wiedzy, to będzie to naruszenie...

Uchylenie alimentów celem zmotywowania do pracy

Pytanie: Mieszkamy w UK. Partnerka ma córkę 20-letnią, która uczy się zaocznie (choć co do tego nie mamy pewności), która nie wykazuje ochoty do pracy. Wysyłamy jej alimenty w kwocie 250 zł. Chcielibyśmy pozbyć się tego obowiązku, który są zasądził jeszcze jak jej córka była niepełnoletnia. Chodzi nam...
Odpowiedź: Zobowiązany rodzic może żądać uchylenia alimentów, jeżeli dziecko jest już pełnoletnie i ma własne dochody (możliwości zarobkowe). Zgodnie z art. 133 par 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie...

Alimenty na dziecko od męża, który nie jest ojcem dziecka

Pytanie: Mieszkam z mężem i córką w domu na wsi. Od 2 lat nie pracuję i jestem na zasiłku pielęgnacyjnym z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką. Zasiłek wynosi 520 zł. Otrzymuję też alimenty na córkę w kwocie 300 zł. Ojciec córki przebywa w więzieniu. Uzyskuję środki także z wynajmu kawalerki w kwocie...
Odpowiedź: Pani obecny mąż co do zasady nie jest zobowiązany do łożenia alimentów na dziecko, które ma ojca. To ojciec dziecka winien łożyć na jego utrzymanie. Jeśli Pani mąż przeznacza swoje zarobki na utrzymanie Pani i córki, ale środki te są niewystarczające, to być może trzeba wprowadzić jakieś zmiany,...

Jak wykazać, że alimenty już się nie należą?

Pytanie: Córka nie utrzymuje ze mną kontaktu od kilku lat i nie chciała mi wysłać zaświadczenia o rozpoczęciu studiów. Założyłem sprawę o uchylenie alimentów, jednak córka nie stawiła się na niej. Wysłała pisemną prośbę do sądu o odroczenie sprawy. Przedstawiła zwolnienie lekarskie, że jest w czwartym...
Odpowiedź: To, że córka jest w czwartym miesiącu ciąży nie powinno mieć znaczenia dla sądu i nie powinien on odraczać rozprawy. Nie było to uzasadnione, chyba że lekarz w zaświadczeniu napisał, że nie jest ona zdolna do uczestniczenia w rozprawie. W czwartym miesiącu ciąży kobieta może normalnie...

Czy mam prawo domagać się wyższych alimentów na syna od byłego męża?

Pytanie: Od kilku lat nie mieszkamy już razem z byłym mężem. Sąd ustalił 500 zł alimentów. Nie wnosiłam o ich podwyższenie. Były mąż prowadzi działalność gospodarczą, z której ma znaczne zarobki. Dziecko z wiekiem wymaga coraz więcej. Zdaje sobie sprawę, że jako matka muszę również łożyć na dziecko....
Odpowiedź: Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie zmiany okoliczności kształtujących zakres świadczeń, można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej stosunku alimentacyjnego. W opisanej przez Panią sytuacji wszystko wskazuje na to, że taka właśnie zmiana nastąpiła. Wzrosły...

Czy muszę utrzymywać żonę?

Pytanie: Wziąłem ślub ponad 20 lat temu, ale odkąd żona mnie zdradziła nie mieszkamy razem. Mamy dorosłą córkę, która jeszcze się uczy i mieszka z dziadkami. Pomieszkuje z nimi też moja żona, która nie pracuje i zasłania się zaświadczeniami od lekarzy, że niby jest chora i nie może pracować. Dziadkowie...
Odpowiedź: Jeśli chodzi o wysokość świadczenia alimentacyjnego na dziecko, to ustalane jest ono przez sąd w oparciu głównie o kryteria tj: wysokość zarobków, wykształcenie, możliwości zarobkowe i sytuacja majątkowa rodziców dziecka oraz potrzeby dziecka (niezbędne koszty jego utrzymania). Dopóki będziecie...

Alimenty od matki dziecka

Pytanie: Mąż od lat wychowuje córkę z pierwszego małżeństwa. Dziewczynka mieszka z nami. Oboje z mężem pracujemy. Mieszka z nami również moja córka z pierwszego małżeństwa, na którą otrzymuję alimenty. Była żona mojego męża specjalnie się ich córką nie interesowała i nie dokładała żadnych starań w jej...
Odpowiedź: Obowiązek alimentacyjny obciąża obojga rodziców, tak więc jak najbardziej, jeśli całość tych obowiązków ponosi obecnie ojciec dziecka, to ma prawo domagać się od matki dziecka alimentów, które chociaż w części pokryłyby koszty utrzymania. Proszę śmiało sporządzić i złożyć taki pozew do Sądu...

Potrącenie zaległych alimentów ze spłaty za podzielony majątek

Pytanie: Czy jest możliwość kompensaty zadłużenia alimentacyjnego z należną spłatą za majątek? Mam spłacić mężowi pieniądze z podziału naszego majątku. On natomiast ma sprawę u komornika za alimenty na nasze dzieci. Komornik powiedział że muszę wpłacić najpierw komornikowi a potem on mi odda. Czy mogę...
Odpowiedź: Niestety alimenty są zasądzone na rzecz dzieci. Zaś podział majątku jest pomiędzy Panią a mężem. Jeśli więc inne są strony wzajemnych roszczeń, to nie ma możliwości kompensaty tj. potrącenia. Alimenty są przyznane na utrzymanie dzieci, a jedynie są płatne na konto osoby pełnoletniej tj....