Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Prawy administracyjne - porady prawne

Wypowiedzenie stawki za użytkowanie wieczyste z urzędu, czy na wniosek?

Pytanie: W dniu 31.12.2013 r. uzyskałem zgodę Starosty na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia z części handlowej na część mieszkalną. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Gminy na początku stycznia 2014 r. Czy zgodnie z zasadą legalizmu Urząd Gminy miał obowiązek z urzędu dokonać wypowiedzenia...
Odpowiedź: Ogólnie można powiedzieć, że problemy związane z opłatą roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynikają z nie dość precyzyjnych i niedostosowanych do realiów przepisów. Pan składał wniosek o zmianę sposobu użytkowania lokalu, a zatem i na Pana wniosek następowało zgłoszenie zmiany stawki...

Jak wymeldować osobę z mojego mieszkania?

Pytanie: Jestem po rozwodzie. W mieszkaniu, które jest moją własnością zamieszkuje nadal były mąż i nie chce się wyprowadzić. Czy mogę go wymeldować i czy to coś da?
Odpowiedź: Meldunek nie uprawnia do zamieszkiwania, ani też nie jest tytułem prawnym do lokalu. Meldunek potwierdza stały pobyt danej osoby pod danym adresem i służy on wyłącznie celom ewidencyjnym (art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity:...

Pieczęć na decyzji administracyjnej

Pytanie: W którym miejscu na decyzji administracyjnej powinna być zamieszczona informacja o zwolnieniu z opłaty skarbowej i kto może ją podpisać? Który z niżej podanych sposobów jest prawidłowy, a który niezgodny z prawem? 1) Pod pouczeniem o możliwości złożenia odwołania jest pieczęć i podpis organu,...
Odpowiedź: Przepis art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego wymienia elementy niezbędne, jakie powinna zawierać decyzja administracyjna. Kolejność tych elementów ustawodawca umieścił celowo tj. nie jest ona przypadkowa. Wskazuje organowi, w jakim układzie te elementy winny się znajdować na piśmie,...