Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Porady prawne w sprawach dotyczących wspólnoty mieszkaniowej

Lekceważące postępowanie zarządcy wspólnoty, ignorowanie potrzeb właścicieli

Pytanie: Posiadając więcej niż 1/5 udziałów w naszej wspólnocie, zgodnie ze statutem, zwróciliśmy się pisemnie do naszego zarządcy o podjęcie kilku uchwał opisując szczegółowo, co ma zawierać każda uchwała. Otrzymaliśmy odpowiedź, że uchwały zostaną przedstawione i omówione na...
Odpowiedź: Można by rzec, że tak się kończy, gdy ktoś coś robi, a nie za bardzo zna się na tym co robi. Zarządca niestety ma w tej kwestii rację. Zbieranie głosów pod uchwałą podejmowaną w trybie indywidualnego głosowania, leży w kompetencji wyłącznie zarządu wspólnoty (ew. zarządcy)....

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na adaptację strychów, wbrew niektórym właścicielom

Pytanie: Jestem właścicielem mieszkania w budynku komunalnym, gdzie przewagę mają najemcy którzy nie wykupili mieszkań i 2 lata temu, mimo mojego sprzeciwu wspólnota mieszkaniowa przekazała strychy najemcom, by mogli je przekształcić na mieszkania. Teraz wychodzi, że budynki nie były do tego...
Odpowiedź: Jeśli mówimy tu o wspólnocie mieszkaniowej, to rządzi się ona zasadami określonymi w ustawie o własności lokali. Ale na podstawie Pana opisu trudno stwierdzić, jakie ustawy mają tu zastosowanie. Bo napisał Pan bardzo ogólnie, że budynki są komunalne a nieokreślona część jest...

Zakres uprawnień członka Wspólnoty Mieszkaniowej we wspólnych sprawach

Pytanie: Proszę o pomoc w napisaniu odpowiedzi na pismo. Od pewnego czasu we wspólnocie mieszkaniowej, w której mieszkam, borykam się z uporczywym sąsiadem, który sam stanowi nam nowe prawa i obowiązki. Na klatce zawiesił on informację: "W imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej .... w ..., prosimy...
Odpowiedź: Nie napisała Pani, czy to mała, czy duża wspólnota i czy jest powołany zarząd i kto wchodzi w jego skład. Bo rozumiemy, że sąsiad, o którym mowa nie jest w takowym zarządzie wspólnoty. Pismo, o którym Pani pisze, samo w sobie nie jest niezgodne z prawem. Każdy z właścicieli ma...

Przestrzeń nad dachem. Część wspólna, czy własność prywatna?

Pytanie: Jestem właścicielem mieszkania na ostatniej kondygnacji z dwuspadowym stropodachem. W czasie budowy budynku obniżono sufit nad moim mieszkaniem, ocieplono sufit 20 cm watą, zmniejszając kubaturę mojego mieszkania, a tym samym rachunki za ogrzewanie. Prace...
Odpowiedź: Cała sytuacja przedstawiona przez Pana w zapytaniu jest raczej kuriozalna. Zasady określające własność lokali są jasne. Cały budynek składa się z poszczególnych mieszkań i części wspólnych (klatek, piwnic, podwórka itp.). Każdy z właścicieli ma...

Ograniczenie wjazdu na teren wspólnoty

Pytanie: Na prośbę i koszt wspólnoty mieszkaniowej zamontowano słupki zaporowe ograniczające wjazd do posesji. Zarząd dał klucz tylko jednej osobie i ona ma otwierać i zamykać ten słupek. Nie chcą dać kluczy pozostałym lokatorom, ani nie pozwalają dorobić...
Odpowiedź: Z treści Pani zapytania wynika, że jeden członek wspólnoty jest zaangażowany w ciągłe otwieranie i zamykanie wjazdu do posesji, co jest samo w sobie rozwiązaniem kuriozalnym. Zapewne w zamyśle chodziło o to by kluczy po jakimś czasie nie dorabiały inne...

Opłaty za części wspólne naliczane przez dewelopera

Pytanie: Kupiliśmy mieszkanie od dewelopera. W jednym z zapisów aktu jest mowa o tym, że zarząd nieruchomością wspólną po powołaniu wspólnoty będzie prowadził deweloper a potem inna firma. W ub. roku otrzymaliśmy notę obciążeniową zawierającą opłaty za...
Odpowiedź: Pytanie czy deweloper ma prawo żądać opłat nie jest pytaniem postawionym właściwie. Bowiem skoro deweloper prowadzi zarząd nieruchomością a raczej jest on zarządcą nieruchomością to jako zarządca ma on obowiązek rozliczać koszty i opłaty wspólne...

Zgoda wspólnoty na prowadzenie działalności gospodarczej

Pytanie: W swoim własnościowym mieszkaniu prowadzę działalność gospodarczą - opieka nad dziećmi do lat 3 Klub malucha. W budynku jest 10 lokali stanowiących wspólnotę mieszkaniową. Na zebraniu podjęto uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na prowadzenie...
Odpowiedź: Uchwała taka jeśli jest podjęta we właściwym trybie i przez większość członków wspólnoty ma jak najbardziej moc prawną. Ma ją już od chwili podjęcia przez większość, tak więc już obowiązuje, mimo iż przysługuje Panu prawo jej zaskarżenia....

Niepełny skład zarządu we wspólnocie

Pytanie: Jesteśmy dużą wspólnotą mieszkaniową (ponad 150 lokali) powstałą w 2006 r. Na pierwszym zebraniu wspólnoty podjęto lakoniczną uchwałę o powołaniu zarządu w składzie 5 osób. W 2008 r. na zebraniu właścicieli w związku ze złożoną rezygnacją...
Odpowiedź: Jeśli określa się ilość członków zarządu to powinno to mieć miejsce w uchwalonym przez wspólnotę statucie. Statut jest tu najwłaściwszym rozwiązaniem. Wszelkie regulaminy mają charakter bardziej porządkowy i regulują sposób postępowania np....

Osoba spoza wspólnoty członkiem zarządu

Pytanie: Czy członkiem zarządu może być osoba nie posiadająca tytułu własności na lokal w danej wspólnocie?
Odpowiedź: Członkiem zarządu może być także osoba nie posiadająca lokalu w danej wspólnocie, jeśli o takim wyborze zadecyduje większość członków wspólnoty. O tym, że może to być osoba z poza grona właścicieli mówi wprost art. 20 ust.1 ustawy o własności...