Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Ugoda i wyrok - darmowe porady prawne

Co oznacza stwierdzenie "każda ze stron ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie"?

Pytanie: Co dokładnie dla mnie oznacza umorzenie postępowania w całości i stwierdzenie Sądu ,że każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie?.
Odpowiedź: Oznacza to, że sąd kończąc postępowanie, nie obciąża żadnej ze stron konkretną kwotą kosztów. Jeśli któraś ze stron takowe koszty poniosła we własnym zakresie (np. dojazdy, pomoc prawnika, opłaty sądowe), to tych kosztów nikt nie ma obowiązku jej zwracać, ani ich rozliczać.

Czy warto przygotowywać apelację, nie czekając na uzasadnienie orzeczenia?

Pytanie: Jutro mijają 3 tygodnie od ogłoszenia wyroku sądu rejonowego w sprawie z mojego powództwa. Wyrok jest dla mnie niekorzystny i krzywdzący. Chcę więc wnieść apelację. Złożyłem wniosek o uzasadnienie wyroku na piśmie, ale go jeszcze nie otrzymałem. Co robić? Czy czekać aż uzasadnienie dotrze? Czy...
Odpowiedź: W czasie oczekiwania na uzasadnienie pisemne, może Pan już przygotowywać projekt takiej apelacji. Nic nie stoi temu na przeszkodzie. Od momentu odbioru uzasadnienia będzie Pan miał 14 dni na jej napisanie i wysłanie (ew. złożenie w biurze podawczym). A to niewiele czasu. Lepiej więc taki projekt...

Sprostowanie i uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu

Pytanie: W sprawie o zapłatę zachowku wydano wyrok. Nie wnosiłam apelacji od tego wyroku, gdyż nie kwestionowałam rozstrzygnięcia. Zasądzoną kwotę zapłaciłam. Jednakże gdy otrzymałam uzasadnienie wyroku okazało się, że zawierało ono szereg nieścisłości i błędów, częściowo stek bzdur. Wniosłam pismo do...
Odpowiedź: Zgodnie z art. 350 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może podjąć z urzędu działania i sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Wzmiankę o sprostowaniu umieszcza się na oryginale wyroku, a na żądanie strony może być ona umieszczona...

Pozew o rozwód - w Polsce czy za granicą?

Pytanie: Znajoma mieszka w Norwegii. Gdzie powinna, jeśli się zdecyduje, złożyć pozew o rozwód?
Odpowiedź: Zasadą jest, że sprawę o rozwód wnosi się tam, gdzie było ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Choć wiadomo, że rozwód w Norwegii będzie się wiązał z dużo większymi kosztami i jest trudniejszy do przeprowadzenia, choćby ze względu na barierę językową i także koszty dodatkowe z tym...

Jakie prawo obowiązuje nas za granicą?

Pytanie: Znajomi mieszkają od kilku lat w Wielkiej Brytanii. Jakie prawo ich obowiązuje, jeśli tam mieszkają i tam płacą podatki (mają wciąż obywatelstwo polskie)?
Odpowiedź: Pytanie jest trochę źle postawione. Prawo nie idzie za człowiekiem, ale obowiązuje na danym obszarze, w tym wypadku danego kraju. Przecież absurdalne by było, że obywatel polski jedzie za granicę i tam miało by go obowiązywać prawo polskie. Na terenie Polski, za wykroczenie lub przestępstwo...

Do jakiego sądu wnieść pozew?

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zakupiłem w sklepie internetowym sprzęt komputerowy. Sprzęt zepsuł się i zgłosiłem reklamację. Sprzedawca nie odpowiada na wezwania. Chcę skierować sprawę do sądu. Ale jaki jest właściwy?
Odpowiedź: Właściwość miejscową sądu określa art. 27 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego - zasadą jest, że powództwo wytacza się przed sądem, w którego pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, gdy prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 33 k.p.c. powództwo przeciwko przedsiębiorcy można...

Co robić by uniknąć sporu w sądzie - czy możliwa jest ugoda?.

Pytanie: Sprzedawca odmawia wymiany towaru na nowy. Próbowałem już wszelkich sposobów w rozmowie telefonicznej i poprzez pocztę e-mail. Nic to nie dało. Czy nie pozostaje mi nic innego, niż droga sądowa? Chciałbym jej za wszelką cenę uniknąć.
Odpowiedź: Wszystko zależy od tego, z jakiego powodu sprzedawca odmawia wymiany. Podstawa do wymiany towaru nie występuje od razu, ale dopiero w dalszym toku postępowania reklamacyjnego. Jeśli stanowisko sprzedawcy jest niczym nie uzasadnione i nie uda się rozwiązać sporu za pomocą środków i działań...

Kiedy termin 21 dni na uprawomocnienie może się wydłużyć?

Pytanie: W dniu dzisiejszym minęło 21 dni od ogłoszenia orzeczenia w sprawie spadkowej. Kazano mi zadzwonić do sądu i prosić o przygotowanie dokumentów. Dziś dzwonię a uprzejma Pani mówi mi, że ona ma zakreślony termin uprawomocnienia na 16 lipca. Jak to możliwe? Co jest tego przyczyną?
Odpowiedź: Trudno jest nam powiedzieć, co może być przyczyną wydłużenia terminu w tej konkretnej sprawie. Zawsze strona postępowania może to sprawdzić w aktach sprawy. Być może ktoś złożył jakiś wniosek np. wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, a potem go np. cofnął. Z reguły po 21 dniach...