Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Ugoda i wyrok - darmowe porady prawne

Czy warto przygotowywać apelację, nie czekając na uzasadnienie orzeczenia?

Pytanie: Jutro mijają 3 tygodnie od ogłoszenia wyroku sądu rejonowego w sprawie z mojego powództwa. Wyrok jest dla mnie niekorzystny i krzywdzący. Chcę więc wnieść apelację. Złożyłem wniosek o uzasadnienie wyroku na piśmie, ale go jeszcze nie otrzymałem. Co robić? Czy czekać aż uzasadnienie dotrze? Czy...
Odpowiedź: W czasie oczekiwania na uzasadnienie pisemne, może Pan już przygotowywać projekt takiej apelacji. Nic nie stoi temu na przeszkodzie. Od momentu odbioru uzasadnienia będzie Pan miał 14 dni na jej napisanie i wysłanie (ew. złożenie w biurze podawczym). A to niewiele czasu. Lepiej więc taki projekt...

Sprostowanie i uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu

Pytanie: W sprawie o zapłatę zachowku wydano wyrok. Nie wnosiłam apelacji od tego wyroku, gdyż nie kwestionowałam rozstrzygnięcia. Zasądzoną kwotę zapłaciłam. Jednakże gdy otrzymałam uzasadnienie wyroku okazało się, że zawierało ono szereg nieścisłości i błędów, częściowo stek bzdur. Wniosłam pismo do...
Odpowiedź: Zgodnie z art. 350 paragraf 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd może podjąć z urzędu działania i sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Wzmiankę o sprostowaniu umieszcza się na oryginale wyroku, a na żądanie strony może być ona umieszczona...

Pozew o rozwód - w Polsce czy za granicą?

Pytanie: Znajoma mieszka w Norwegii. Gdzie powinna, jeśli się zdecyduje, złożyć pozew o rozwód?
Odpowiedź: Zasadą jest, że sprawę o rozwód wnosi się tam, gdzie było ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Choć wiadomo, że rozwód w Norwegii będzie się wiązał z dużo większymi kosztami i jest trudniejszy do przeprowadzenia, choćby ze względu na barierę językową i także koszty dodatkowe z tym...

Jakie prawo obowiązuje nas za granicą?

Pytanie: Znajomi mieszkają od kilku lat w Wielkiej Brytanii. Jakie prawo ich obowiązuje, jeśli tam mieszkają i tam płacą podatki (mają wciąż obywatelstwo polskie)?
Odpowiedź: Pytanie jest trochę źle postawione. Prawo nie idzie za człowiekiem, ale obowiązuje na danym obszarze, w tym wypadku danego kraju. Przecież absurdalne by było, że obywatel polski jedzie za granicę i tam miało by go obowiązywać prawo polskie. Na terenie Polski, za wykroczenie lub przestępstwo...

Do jakiego sądu wnieść pozew?

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zakupiłem w sklepie internetowym sprzęt komputerowy. Sprzęt zepsuł się i zgłosiłem reklamację. Sprzedawca nie odpowiada na wezwania. Chcę skierować sprawę do sądu. Ale jaki jest właściwy?
Odpowiedź: Właściwość miejscową sądu określa art. 27 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego - zasadą jest, że powództwo wytacza się przed sądem, w którego pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, gdy prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 33 k.p.c. powództwo przeciwko przedsiębiorcy można...

Co robić by uniknąć sporu w sądzie - czy możliwa jest ugoda?.

Pytanie: Sprzedawca odmawia wymiany towaru na nowy. Próbowałem już wszelkich sposobów w rozmowie telefonicznej i poprzez pocztę e-mail. Nic to nie dało. Czy nie pozostaje mi nic innego, niż droga sądowa? Chciałbym jej za wszelką cenę uniknąć.
Odpowiedź: Wszystko zależy od tego, z jakiego powodu sprzedawca odmawia wymiany. Podstawa do wymiany towaru nie występuje od razu, ale dopiero w dalszym toku postępowania reklamacyjnego. Jeśli stanowisko sprzedawcy jest niczym nie uzasadnione i nie uda się rozwiązać sporu za pomocą środków i działań...

Kiedy termin 21 dni na uprawomocnienie może się wydłużyć?

Pytanie: W dniu dzisiejszym minęło 21 dni od ogłoszenia orzeczenia w sprawie spadkowej. Kazano mi zadzwonić do sądu i prosić o przygotowanie dokumentów. Dziś dzwonię a uprzejma Pani mówi mi, że ona ma zakreślony termin uprawomocnienia na 16 lipca. Jak to możliwe? Co jest tego przyczyną?
Odpowiedź: Trudno jest nam powiedzieć, co może być przyczyną wydłużenia terminu w tej konkretnej sprawie. Zawsze strona postępowania może to sprawdzić w aktach sprawy. Być może ktoś złożył jakiś wniosek np. wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, a potem go np. cofnął. Z reguły po 21 dniach...