Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Do jakiego sądu wnieść pozew?

Pytanie: Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zakupiłem w sklepie internetowym sprzęt komputerowy. Sprzęt zepsuł się i zgłosiłem reklamację. Sprzedawca nie odpowiada na wezwania. Chcę skierować sprawę do sądu. Ale jaki jest właściwy?
Odpowiedź: Właściwość miejscową sądu określa art. 27 paragraf 1 kodeksu postępowania cywilnego - zasadą jest, że powództwo wytacza się przed sądem, w którego pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, gdy prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 33 k.p.c. powództwo przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział firmy, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego oddziału. Inną kwestią jest także to (brak w zapytaniu informacji na ten temat), że jeśli sprzęt ten był zakupiony na Pana firmę (faktura), to z powództwem należy wystąpić do sądu gospodarczego, a nie cywilnego wg. miejsca siedziby sprzedawcy. Wówczas wymogi formalne dotyczące sporządzenia pozwu i przygotowania całości dokumentacji są znacznie wyższe, natomiast przyjmuje się, że przedsiębiorca działa jako profesjonalista i zna przepisy prawa, a w konsekwencji nie jest w żaden sposób przez sąd pouczany.

Wróć