Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Jak to działa?

_______________________________________________________


Zapoznaj się z treścią naszego regulaminu i zasad.
Wpisz treść zapytania zawierającego opis sytuacji lub problemu prawnego do rozwiązania (wypełnij formularz). Nie pisz dużymi literami całej treści. Nie pisz też byle czego, ani jakichś krótkich nieprzemyślanych rzeczy, bowiem takie pytanie najprawdopodobniej nie zostanie przyjęte.

Sprawdź poprawność podawanego adresu e-mail (błędny adres uniemożliwi uzyskanie odpowiedzi).Wysyłając zapytanie musisz zaakceptować regulamin.

Wyślij zapytanie >>
Dokonamy bezpłatnej analizy problemu (czas oczekiwania wynosi od 15 minut do 48 godzin). Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza, że najprawdopodobniej pytanie nie zostało przyjęte do realizacji, lub też trafiło do zapytań wymagających dłuższej analizy (7 dni, lub dłużej).
Jeżeli pytanie zostało przyjęte do realizacji otrzymasz od nas wiadomość z informacją o tym.
Pytanie będzie przyjęte do realizacji, jeżeli zostało napisane w sposób zrozumiały, jednoznaczny, zgodny z regulaminem, oraz gdy dotyczy zagadnień, na które udzielamy odpowiedzi.

Wysyłka >> Jak zostanie zrealizowana usługa?

Poradę prawną przesyłamy na adres e-mail, z którego wysłano zapytanie niezwłocznie po jej opracowaniu. Pamiętaj, że czas realizacji usługi to średnio 2 dni a maksymalnie nie przekracza on 7 dni. Czas realizacji innych usług wynosi średnio 3 - 7 dni.
Pytanie nie zostanie przyjęte do realizacji, gdy jest napisane niechlujnie, nielogicznie, nie zawiera opisu problemu, dotyczy zagadnień innych, niż wymienione w zasadach i regulaminie na naszej stronie lub wymaga zapoznania się z treścią dokumentów, konsultacji bezpośredniej z prawnikiem (ustalenia wielu dodatkowych kwestii).
Pamiętaj, że:

1. Korzystając z naszych porad dbasz o bezpieczeństwo prawne swoje i swojej rodziny. Porady są napisane przystępnym dla każdego językiem.

2, Nasze porady to oszczędność czasu i pieniędzy.
Udzielamy porad także w dni wolne od pracy i święta, gdy kancelarie prawne są nieczynne. Z porad możesz korzystać będąc za granicą.

3. Porad udzielają wyłącznie adwokaci lub radcy prawni z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie, na co dzień praktykujący w sądach.
Jaki jest zakres naszych usług?

W zakresie naszych usług mieści się:
- udzielanie informacji podstawowych, analiza stanu faktycznego
- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie pism, pozwów, zażaleń, wniosków, skarg, wezwań, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, odpowiedzi na wszelkie pisma, apelacji, petycji, zawiadomień, protokołów, projektów umów, projektów uchwał, projektów aktów notarialnych i innych dokumentów w zależności od potrzeb,
- zdalne bieżące doradztwo prawne w toku trwania postępowań,
- sporządzanie regulaminów, polityki prywatności,
- analiza prawdziwości i autentyczności dokumentów (np. umów pożyczek lub darowizn),
- audyty prawne.

 

_______________________________________________________

Najczęściej zadawane pytania - FAQ:

 

Czy po wycenie usługi muszę zapłacić, czy mogę zrezygnować z otrzymania porady?

Jeśli w danym przypadku usługa została przyjęta jako odpłatna, to od woli zapytującego zależy, czy będzie realizowana. Jeśli wpłacisz zaproponowaną kwotę, to usługa będzie realizowana. Jeśli wpłaty nie będzie, to nie będzie realizowana. Nie musisz też pisać, że rezygnujesz z porady. Brak wpłaty traktujemy jako brak chęci skorzystania z naszych usług.

Ile Czasu będę czekać na poradę?

Nie wszystkie pytania są przyjmowane do realizacji. Jeżeli otrzymasz od nas wiadomość o tym, że pytanie jest analizowane, a następnie nie przyjdzie (w ciągu najczęściej 1 - 2 dni a max. 7 dni) już żadna wiadomość, to oznaczać to będzie, że pytanie nie zostało przyjęte. Nie należy ponawiać pytań o tej samej treści.
W przypadku zaś, gdy otrzymasz informację, że pytanie zostało przyjęte do realizacji, to wówczas średni czas realizacji usługi wynosi 48 godzin. Najszybszy to 20 - 30 minut a maksymalny nie przekracza 7 dni. Gdyby jednak z jakichś przyczyn czas udzielenia porady trwał dłużej niż 7 dni, to należy wówczas skontaktować się z nami na adres reklamacje@darmoweporady.pl, gdyż jest wówczas możliwe, że porada została przez nas wysłana, ale np. została zakwalifikowana przez Państwa serwer jako SPAM i trafiła do wiadomości tymczasowo usuniętych (choć takie przypadku są dość rzadkie). Każde zapytanie wymaga indywidualnej analizy stanu faktycznego przez prawnika i opracowania na tej podstawie treści porady. To z kolei wymaga pewnego nakładu pracy a co za tym idzie niezbędny jest tu pewien czas.
Wiele osób oczekuje natychmiastowej realizacji po wysłaniu zapytania. Porady nie są z góry przygotowane, więc nie ma możliwości natychmiastowej realizacji usługi. Trzeba uzbroić się w chwilę cierpliwości.

Co robić, jeżeli na moją skrzynkę e-mail nie przyjdzie żadna wiadomość z portalu?

Zawsze wysyłamy najpierw wiadomość wstępną. Odczekaj kilka minut. Jeśli w dalszym ciągu brak jakiejkolwiek wiadomości z naszej strony, pomyśl czy poprawnie podałeś swój adres e-mail w odpowiednim polu formularza. Klasycznym i częstym błędem jest dodanie omyłkowo przed adresem e-mail liter www lub też niepoprawną nazwę operatora skrzynki np. nazwa@gmeil lub nazwa@gmail.pl.

Błędne podanie adresu jest równoznaczna z tym, że nie otrzymaliśmy Twojej wiadomości i nie jesteśmy w stanie odpisać.
Brak odpowiedzi nastąpi także w sytuacji podania fikcyjnych danych osobowych, wysłania zapytania w języku obcym, zbyt długiej treści zapytania niż określona regulaminem, zapytania nie dotyczącego problemów prawnych.

Czy oprócz porad prawnych mogę liczyć na dalszą pomoc?

Oczywiście nasi prawnicy świadczą usługi w znacznie szerszym zakresie, niż tylko porady prawne. Sporządzają pisma, umowy, pozwy, apelacje, zażalenia itp. Mogą także kierować w Twoim imieniu pisma oraz reprezentować Cię przed sądami, urzędami, prokuraturą i in. instytucjami. Radzimy jednak by zacząć od opisania stanu faktycznego. Nasi prawnicy sami zasugerują, jeśli będzie to niezbędne, że potrzebny jest wniosek lub inne pismo. Wskażą optymalne rozwiązanie.

Możliwa jest stała współpraca z prawnikiem, który początkowo opracowywał treść porady prawnej.

Czy i jak uzyskać dodatkowe odpowiedzi w razie gdy coś nie zostało wyjaśnione?

Jeżeli w poradzie nie poruszono jakiegoś wątku lub pominięto istotną kwestię, wystarczy w odpowiedzi na uzyskaną poradę napisać prośbę o jej uzupełnienie.

Nie należy wysyłać nowego zapytania z formularza, bowiem to spowoduje zbędne zamieszanie w naszym systemie.

Czy jeżeli wysłałem zapytanie, a nie będę chciał porady, to moje dane osobowe będą gdzieś gromadzone?

Nie. Żadne dane osobowe nie są gromadzone. Przesłane zapytania są analizowane na bieżąco. Jeśli pytanie nie zostanie przyjęte do realizacji, to zostaje natychmiast usunięte z systemu. W przypadku usługi nieodpłatnej, niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi, pytanie jest usuwane. Jeśli natomiast pytanie zostało przyjęte do realizacji za opłatą i prowadzący portal czeka na wpłatę zaproponowanej opłaty, zaś użytkownik zrezygnuje z usługi, usługa nie będzie realizowana, a pytanie zostanie usunięte, w terminie nie dłuższym niż 10 dni.

Czy wysłanie przeze mnie zapytania oznacza, że zawarłem umowę o świadczenie usług?

Nie. Zgodnie z naszym regulaminem, jeżeli usługa została zakwalifikowana jako odpłatna, to dopiero wpłata oznacza, że usługa będzie realizowana i z chwilą wpłaty użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług.

Czy korzystanie z e-porad jest bezpieczne?

Tak. Jeśli korzysta się z takich usług rozsądnie i traktuje wszelkie uzyskane informacje jako pomoc i podpowiedź, a nie jako wyrocznię, wróżbę, czy też wiążącą opinię prawną. Celem portalu jest ułatwienie społeczeństwu dostępu do usług prawnych i daje możliwość skorzystania z usług prawnych osobom, których nie stać na skorzystanie z porad w kancelariach prawnych. Z drugiej zaś strony, usługi bezpłatne nie będą udzielane osobom, które stać na skorzystanie z odpłatnej usługi. Prowadzący portal gwarantuje, że porad udzielają wyłącznie adwokaci z co najmniej 6-letnim doświadczeniem zawodowym, przestrzegający zasad etyki i godności zawodu.

Czy wysłane przeze mnie treści będą publikowane na stronie i wszyscy dowiedzą się o mnie i moim problemie?

Nie. Nigdy nie publikujemy przesłanych przez użytkowników zapytań. Zgodnie z naszym regulaminem treści wybranych zapytań mogą być publikowane na naszej stronie, ale wówczas treść ta jest poddawana obróbce i przeredagowaniu, a wszelkie możliwe informacje, czy też dane, które mogłyby umożliwić skojarzenie treści z Państwa osobą i identyfikację podlegają odpowiedniej modyfikacji.

Czy przekazane przeze mnie dane osobowe i dokumenty są bezpieczne i nie trafią w niepowołane ręce?

Działamy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zbierane dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu świadczenia usług. Dane osobowe są chronione i nie są przekazywane innym niż współpracujące z naszym portalem w celu realizacji usługi podmiotom. Nie wymagamy załączania i wysyłania skanów dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy itp. dokumentów.

Stosujemy sie do zasad etyki zawodowej, w szczególności zachowania tajemnicy adwokackiej i pełnej poufności uzyskanych informacji.

Jakie są wymagania techniczne, by korzystać z bezpłatnych porad prawnych?

Wymagany jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa (rekomendujemy Google Chrome), aktywne konto e-mail oraz smartfon lub tablet z aktualnym oprogramowaniem Android (6 lub wyższy) lub iOS (11.0 lub wyższy).

Korzystając z usługi elektronicznej należy przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania Internetu, używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

Czy mogę korzystać z portalu na urządzeniu mobilnym?

Oczywiście, masz taką możliwość. Możesz korzystać z naszej strony wprost poprzez przeglądarkę dostępną na zarówno z poziomu komputera stacjonarnego, jak i na urządzeniu mobilnym. Ponadto jest możliwość korzystania z informacji podstawowych poprzez nasz profil dostępny na portalu fecebook na urządzeniach mobilnych.

Czy muszę się rejestrować?

Rejestracja nie jest wymagana by korzystać z portalu darmoweporady.pl. Wymagane jest jedynie wypełnienie formularza umożliwiającego wysłanie zapytania i akceptację warunków.

Jaki format oraz maksymalny rozmiar musi mieć plik załącznika?

Dokument lub zdjęcie wysyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego powinien być w formacie DOC, DOCX, ODF, PDF, JPG a jego maksymalny rozmiar nie powinien przekraczać 5 MB. Uwaga! Wysłanie większej ilości załączników może się nie powieść. Nie należy wysyłać więcej niż 10 plików. Lepszym rozwiązaniem jest wysłanie głównych (najbardziej istotnych) załączników wraz z zapytaniem a ewentualnych dodatkowych załączników już w odpowiedzi na otrzymaną od nas wiadomość wstępną.

Dlaczego porady nie mogą być całkowicie bezpłatne i po co ten podatek?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów i orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, bezpłatne porady prawne podlegają opodatkowaniu. Dla osoby otrzymującej poradę jest to podatek od uzyskanej korzyści, czyli przychód (złożenie deklaracji PIT-8C), dla prawnika udzielającego porady to usługa, więc należy odprowadzić podatek VAT w wysokości 23%. Jeśli usługa jest bezpłatna, to albo prawnik musi przyjąć jej wartość rynkową i mimo, że faktyczny dochód to 0 zł, odprowadzić od tej wartości rynkowej usługi podatek VAT, albo też Urząd Skarbowy będzie mógł przyjąć przeciętną stawkę za tego rodzaju usługę, obowiązującą na rynku i od niej naliczyć podatek. Usługi prawne świadczone przez Internet są obecnie znacznie tańsze. Ceny spadły tu tak, jak w wielu innych branżach, bowiem wiąże się to z mniejszymi kosztami działalności np. brak konieczności wynajmu biura i opłat z nim związanych. Wszystko prowadzi więc do wniosku, że porady prawne przez Internet, świadczone za niewielką opłatą, dla osób mniej zamożnych są bardzo korzystnym rozwiązaniem. Dla zainteresowanych pomocą prawną, to także wygoda, oszczędność czasu i bardzo korzystne ceny.

Możliwość korzystania przez osoby fizyczne ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, w związku z otrzymaniem bezpłatnej pomocy prawnej, występuje tylko gdy świadczeniodawca udzielający pomocy, dokonuje tego świadczenia w związku z jego promocją lub reklamą (np. akcje typu dni bezpłatnych porad, działalność pro bono). Choć należy dodać, że z zastrzeżeniem, że w takim wypadku wolna od podatku jest wartość pomocy prawnej, jeśli jej jednorazowa wartość usługi nie przekracza kwoty 200 zł, a świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.
Jeżeli chodzi o nowo powstałe w całym kraju punkty bezpłatnej pomocy prawnej, to uprawnieni do świadczeń z pomocy społecznej albo zasiłku rodzinnego, nie będą płacić PIT od bezpłatnej porady, ale zwolnienie jest uzależnione od złożenia świadczącemu usługę pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. W oświadczeniu powinny znaleźć się m.in. numer decyzji, na podstawie której dana osoba pobiera świadczenie oraz dane osobowe.