Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Opłaty za usługi

 

analiza zagadnienia prawnego na podstawie przesłanego pytania
bezpłatnie

skierowanie do właściwej instytucji, podmiotu, sądu, urzędu, podstawowe informacje
bezpłatnie

analiza przesłanych materiałów (*z wyjątkiem rozbudowanych umów)
bezpłatnie

udzielenie pełnej porady prawnej
zagadnienia prawne z wybranych dziedzin specjalistycznych
szersze omówienie problemu, którego dotyczy pytanie
wskazanie przepisów, podstawy prawnej (jeśli jest niezbędne)
analiza i ocena prawna dokumentów, wykrycie i wskazanie uchybień, bądź zagrożeń
od 50 zł netto (61,50 zł z VAT)
pytania dodatkowe - bezpłatnie

Porad prawnych udzielają wyłącznie adwokaci z co najmniej 6-letnim doświadczeniem.
Dokonane przez zainteresowanych wpłaty są niewielkie i przeznaczone głównie na pokrycie kosztów utrzymania portalu.
Przelew służy jednocześnie potwierdzeniu Państwa danych i gwarantuje, że korespondencja nie trafi do osoby niepowołanej. 

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

Czy po wycenie usługi muszę zapłacić, czy mogę zrezygnować z otrzymania porady?

Jeśli w danym przypadku usługa została przyjęta jako odpłatna, to od woli zapytującego zależy, czy będzie realizowana. Jeśli wpłacisz zaproponowaną kwotę, to usługa będzie realizowana. Jeśli wpłaty nie będzie, to nie będzie realizowana. Nie musisz też pisać, że rezygnujesz z porady. Brak wpłaty traktujemy jako brak chęci skorzystania z naszych usług.


Ile czasu będę czekać na odpowiedź?

Nie wszystkie pytania są przyjmowane do realizacji. Jeżeli otrzymasz od nas wiadomość o tym, że pytanie jest analizowane, a następnie nie przyjdzie (w ciągu najczęściej 1 - 2 dni a max. 7 dni) już żadna wiadomość, to oznaczać to będzie, że pytanie nie zostało przyjęte. Nie należy pytań o tej samej treści ponawiać.

W przypadku zaś, gdy otrzymasz informację, że pytanie zostało przyjęte do realizacji, to wówczas średni czas przygotowania porady i jej przesłania wynosi 2 dni (max. 7 dni). Gdyby jednak z jakichś przyczyn czas udzielenia porady trwał dłużej niż 7 dni, to należy wówczas skontaktować się z nami na adres reklamacje@darmoweporady.pl, gdyż jest wówczas możliwe, że porada została przez nas wysłana, ale np. została zakwalifikowana przez Państwa serwer jako SPAM i trafiła do wiadomości tymczasowo usuniętych (choć takie przypadku są dość rzadkie).

Czy jeżeli wysłałem zapytanie, a nie będę chciał porady, to moje dane osobowe będą gdzieś gromadzone?

Nie. Żadne dane osobowe nie są gromadzone. Przesłane zapytania są analizowane na bieżąco. Jeśli pytanie nie zostanie przyjęte do realizacji, to zostaje natychmiast usunięte z systemu. W przypadku usługi nieodpłatnej, niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi, pytanie jest usuwane. Jeśli natomiast pytanie zostało przyjęte do realizacji za opłatą i prowadzący portal czeka na wpłatę zaproponowanej opłaty, zaś użytkownik zrezygnuje z usługi, usługa nie będzie realizowana, a pytanie zostanie usunięte, w terminie nie dłuższym niż 10 dni.


Czy wysłanie przeze mnie zapytania oznacza, że zawarłem umowę o świadczenie usług?

Nie. Zgodnie z naszym regulaminem, jeżeli usługa została zakwalifikowana jako odpłatna, to dopiero wpłata oznacza, że usługa będzie realizowana i z chwilą wpłaty użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług.


Czy korzystanie z e-porad jest bezpieczne?

Tak. Jeśli korzysta się z takich usług rozsądnie i traktuje wszelkie uzyskane informacje jako pomoc i podpowiedź, a nie jako wyrocznię, wróżbę, czy też wiążącą opinię prawną. Celem portalu jest ułatwienie społeczeństwu dostępu do usług prawnych i daje możliwość skorzystania z usług prawnych osobom, których nie stać na skorzystanie z porad w kancelariach prawnych. Z drugiej zaś strony, usługi bezpłatne nie będą udzielane osobom, które stać na skorzystanie z odpłatnej usługi. Prowadzący portal gwarantuje, że porad udzielają wyłącznie adwokaci z co najmniej 6-letnim doświadczeniem zawodowym, przestrzegający zasad etyki i godności zawodu.


Czy wysłane przeze mnie treści będą publikowane na stronie i wszyscy dowiedzą się o mnie i moim problemie?

Nie. Nigdy nie publikujemy przesłanych przez użytkowników zapytań. Zgodnie z naszym regulaminem treści wybranych zapytań mogą być publikowane na naszej stronie, ale wówczas treść ta jest poddawana obróbce i przeredagowaniu, a wszelkie możliwe informacje, czy też dane, które mogłyby umożliwić skojarzenie treści z Państwa osobą i identyfikację podlegają odpowiedniej modyfikacji.


Dlaczego porady nie mogą być całkowicie bezpłatne i po co ten podatek?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów i orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, bezpłatne porady prawne podlegają opodatkowaniu. Dla osoby otrzymującej poradę jest to podatek od uzyskanej korzyści, czyli przychód (złożenie deklaracji PIT-8C), dla prawnika udzielającego porady to usługa, więc należy odprowadzić podatek VAT w wysokości 23%. Jeśli usługa jest bezpłatna, to albo prawnik musi przyjąć jej wartość rynkową i mimo, że faktyczny dochód to 0 zł, odprowadzić od tej wartości rynkowej usługi podatek VAT, albo też Urząd Skarbowy będzie mógł przyjąć przeciętną stawkę za tego rodzaju usługę, obowiązującą na rynku i od niej naliczyć podatek. Usługi prawne świadczone przez Internet są obecnie znacznie tańsze. Ceny spadły tu tak, jak w wielu innych branżach, bowiem wiąże się to z mniejszymi kosztami działalności np. brak konieczności wynajmu biura i opłat z nim związanych. Wszystko prowadzi więc do wniosku, że porady prawne przez Internet, świadczone za niewielką opłatą, dla osób mniej zamożnych są bardzo korzystnym rozwiązaniem. Dla zainteresowanych pomocą prawną, to także wygoda, oszczędność czasu i bardzo korzystne ceny.

Możliwość korzystania przez osoby fizyczne ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, w związku z otrzymaniem bezpłatnej pomocy prawnej, występuje tylko gdy świadczeniodawca udzielający pomocy, dokonuje tego świadczenia w związku z jego promocją lub reklamą (np. akcje typu dni bezpłatnych porad, działalność pro bono). Choć należy dodać, że z zastrzeżeniem, że w takim wypadku wolna od podatku jest wartość pomocy prawnej, jeśli jej jednorazowa wartość usługi nie przekracza kwoty 200 zł, a świadczenie nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.
Jeżeli chodzi o nowo powstałe w całym kraju punkty bezpłatnej pomocy prawnej, to uprawnieni do świadczeń z pomocy społecznej albo zasiłku rodzinnego, nie będą płacić PIT od bezpłatnej porady, ale zwolnienie jest uzależnione od złożenia świadczącemu usługę pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. W oświadczeniu powinny znaleźć się m.in. numer decyzji, na podstawie której dana osoba pobiera świadczenie oraz dane osobowe.


Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Zespół www.darmoweporady.pl