Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Darmowe porady prawne - nieruchomości

Kupno gruntu – czy małżonek musi uczestniczyć w czynnościach u notariusza?

Pytanie: Mąż chce kupić ziemię, a ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego i nie chce brać udziału w czynnościach u notariusza, który ma siedzibę kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania. Czy jest jakaś możliwość abym w tym nie uczestniczyła?. Nie mamy rozdzielności majątkowej.
Odpowiedź: Zakładając, że nie chcecie Państwo wspólnie nabyć tej nieruchomości, to nikt nie może Pani zmusić, by udała się Pani do notariusza. Mąż może tam się stawić sam. Co on oświadczy przed notariuszem, to już jego sprawa. Notariusz oczywiście dokona stosownego wpisu w akcie. Jeśli...

Sprzedaż ziemi oddanej w dzierżawę z premią w programie Młody Rolnik

Pytanie: Jestem rolniczką od kilku lat. Mój mąż wziął duży kredyt pod hipotekę naszej ziemi. Firma się nie rozkręciła i nie damy rady dalej spłacać zobowiązań. Dlatego chciałabym sprzedać ziemię, aby choć częściowo spłacić kredyt. Jednak ziemię oddałam oficjalnie w dzierżawę i...
Odpowiedź: Warunkiem dla "Młodego Rolnika" jest posiadanie odpowiedniego areału stanowiącego gospodarstwo rolne. Nie ma więc tu znaczenia, kto jest właścicielem tegoż gospodarstwa. A zatem jego własność może się zmieniać nawet wiele razy, byle tylko dzierżawa dalej trwała. Żeby zaś trwała...

Czy posiadacz może przerwać bieg zasiedzenia wnosząc o zasiedzenie?

Pytanie: W 1999 r. wnioskowałem o stwierdzenie zasiedzenia na moją rzecz części działki tj. 500 m, a drugą część tj. 400 m na rzecz moich rodziców. Sąd oddalił wniosek, uzasadniając to tym, iż działka nie była w samoistnym posiadaniu moim, ani moich rodziców, ponieważ chcąc postawić...
Odpowiedź: Swoim zachowaniem dał Pan wyraz temu, że uważał się Pan za posiadacza zależnego, a nie samoistnego, skoro pytał Pan kogokolwiek o zgodę. Poprzez takie działanie w zasadzie pozbawił się Pan przymiotu posiadacza samoistnego, a zatem i ciągłości posiadania, mimo trwania jego władztwa...

Spór z deweloperem o wielkość mieszkania, jak dochodzić roszczeń?

Pytanie: Podpisaliśmy umowę przedwstępną z deweloperem na zakup mieszkania. Odebraliśmy mieszkanie wpisując nasze uwagi dotyczące metrażu do protokołu odbioru. Mieszkanie okazało się mniejsze o ponad 1 m kw. w stosunku do pow. projektowanej. Deweloper odpowiedział, że na podstawie zapisów...
Odpowiedź: Generalnie to co deweloper zapisał w umowie, że nie macie Państwo prawa dochodzić roszczeń, gdy metraż okaże się mniejszy to niedozwolona klauzula umowna. Takie zapisy są niedopuszczalne i sąd w większości wypadków uznaje je za bezskuteczne. Ale jest też druga strona medalu. Nie...

Wymogi dotyczące wymiarów miejsca postojowego

Pytanie: Zakupiłam u dewelopera mieszkanie wraz miejscem postojowym w garażu podziemnym. Jestem już po odbiorze mieszkania. Okazuje się, że miejsce postojowe nie spełnia wymaganych wymiarów. Szerokość to 2,48 m (z jednej strony ściana, a z drugiej filary i przerwa miedzy filarami nie jest zbyt...
Odpowiedź: Jeżeli chodzi o miejsca postojowe dla samochodów osobowych lokalizowanych przy budynkach wymogi prawne są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy techniczno-budowlane określają następujące, minimalne...

Droga konieczna na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym

Pytanie: Czy sąd może ustanowić drogę konieczną, prowadząc ją częściowo na gruncie, którego stan prawny jest nieuregulowany? Sprawa jest w sądzie i podczas wizji lokalnej w terenie sąd zaproponował trzy różne wersje drogi koniecznej, z których najkorzystniejsza byłaby ta, która ma iść...
Odpowiedź: Nieuregulowany stan prawny, to taki przypadek, w którym ani na podstawie księgi wieczystej, ani na podstawie zbioru dokumentów lub innych dokumentów, nie jest możliwym ustalenie właściciela przedmiotowej nieruchomości. Za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przyjmuje się...

Sprzedaż udziału w drodze lepsza niż ustanowienie służebności

Pytanie: Jestem właścicielem działki gruntowej. W planie zagospodarowania przestrzennego jest ona przeznaczona pod teren: ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych i dojazdy). Jest to dojazd do dwóch działek, które wcześniej sprzedałem. W treści wpisu księgi wieczystej widnieje jako...
Odpowiedź: Służebność, o której Pan pisze, ustanowił Pan sam w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości. Lepszym rozwiązaniem było tu sprzedanie nabywającym działki dodatkowo udziału w drodze. Pozbyłby się Pan problemu. Pozostawiając sobie drogę, która Panu do niczego nie służy, wziął...

Wywłaszczenie nieruchomości przez gminę

Pytanie: Czy gmina może mi zabrać moją działkę pod budowę drogi?. Gmina uzasadnia to tym, że nigdzie obok nie może iść droga, bo teren jest podmokły.
Odpowiedź: Zasady wywłaszczania nieruchomości przez gminę szczegółowo normuje ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Generalnie wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane za stosownym odszkodowaniem, jeżeli cele...

Zameldowanie się spadkobiercy bez zgody pozostałych

Pytanie: Miałam czworo rodzeństwa. Jedna z sióstr nie żyje. Po śmierci rodziców przeprowadzono sprawę spadkową. Mieli mieszkanie, które zajął syn zmarłej siostry. Chcielibyśmy je sprzedać, ale okazało się, że ten syn się w nim zameldował. Czy miał prawo to zrobić?
Odpowiedź: Nieruchomość wchodząca w skład spadku i dziedziczona na mocy ustawy, nawet jeżeli jeszcze nie ma orzeczenia sądu, rozstrzygającego w tej sprawie, jest przedmiotem współwłasności wszystkich spadkobierców, gdyż spadek nabywają oni z chwilą śmierci spadkodawcy. Sąd jedynie ten stan...