Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Darmowe porady prawne - nieruchomości

Wyrażenie zgody na przesunięcie głazu

Pytanie: Na granicy działki z drogą gminną (połowa na mojej działce a połowa na drodze) stoi potężny głaz. Nie jest oznaczony jako zabytek przyrody. Czy mogę go bez pytania przesunąć na swoją działkę? A jeżeli nie to do kogo się zwrócić o pozwolenie?
Odpowiedź: Według art. 40 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej...

Czy przez zasiedzenie można przejąć długi?

Pytanie: Mam jedno proste pytanie. Czy nabywając nieruchomość przez zasiedzenie nabywa się także długi ciążące na tej nieruchomości?
Odpowiedź: Pytanie postawione przez Panią tylko pozornie wydaje się proste. Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia ma charakter nabycia pierwotnego. Przy takim sposobie nabycia zasadą jest przejście własności na nabywcę w stanie wolnym od obciążeń. W takim przypadku nie występuje typowe następstwo...

Jak prawidłowo mierzyć szerokość miejsca postojowego?

Pytanie: Kupiłem mieszkanie z miejscem postojowym. Jak zmierzyłem to miejsce, to jego szerokość między liniami wynosi 2,15 - 2,17 m. Deweloper próbuje mi teraz udowodnić, że miejsce ma 2,3, ale mierzy je od połowy szerokości pierwszej linii do zewnątrz drugiej linii. Czy zatem miejsce postojowe mierzy się...
Odpowiedź: Przepisy regulujące opisaną tematykę to rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Z przepisów tych nie wynika wprost w jaki sposób mierzy się szerokość...

Inwestycja w drogę należącą do kilku współwłaścicieli.

Pytanie: Jestem współwłaścicielem działki budowlanej, która zgodnie z zapisami w akcie notarialnym ma być wewnętrzną drogą dojazdową do kilku działek budowlanych (pozostali mają współwłasność w tym samym zakresie jak ja). Aby ta działka stała się drogą dojazdową musi zostać przygotowana zgodnie ze sztuka...
Odpowiedź: Drogi do działek niekoniecznie muszą być drogami technicznymi czy utwardzonymi, by można było z nich korzystać. W większości wypadków na początku inwestycji są to drogi poprowadzone po prostu po polu lub łące. Z czasem drogi takie są rozjeżdżane i nabierają prawdziwych cech dróg. Nie do końca...

Co z zadatkiem gdy okazało się, że sprzedawany budynek to samowola budowlana?

Pytanie: Chcę kupić dom na kredyt i mam umowę przedwstępną zakupu nieruchomości. W trakcie załatwiania kredytu wyszło na jaw, że to samowola budowlana, przez co bank nie chce udzielić mi kredytu. Czy w takim wypadku mogę odstąpić od umowy i nie stracić wpłaconego zadatku na tę nieruchomość? I jakie prawa...
Odpowiedź: Zadatek traci się wówczas gdy do zawarcia umowy nie dochodzi z naszej winy. Jeśli w opisanej sytuacji nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej z winy zbywcy, bowiem to po jego stronie wystąpiła przeszkoda uniemożliwiająca Panu wzięcie kredytu, to wówczas brak podstaw by zatrzymał on zadatek....

Sprzedaż gruntu rolnego przez spółkę z o. o.

Pytanie: Spółka z o.o. zajmująca się wyłącznie sprzedażą detaliczną artykułów spożywczych nabyła w 2016 r. grunty rolne 6 ha. W chwili obecnej, ze względu na zamiar sprzedaży udziałów, spółka zamierza wycofać (sprzedać) z majątku ten grunt rolny. W jaki sposób może to zrobić biorąc pod uwagę nowe przepisy...
Odpowiedź: Nie ma żadnych przeszkód by spółka sprzedała swoje grunty. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2052 z późn. zm.) wprowadziła ograniczenia w nabywaniu gruntów rolnych a nie w ich zbywaniu. Problemem nie jest więc samo zbycie, tylko...

Rozliczenie ogrzewania wg wielkości udziałów

Pytanie: Jestem właścicielem mieszkania w budynku, którego największy udział ma gmina. Zgodnie z aktem notarialnym mój udział w nieruchomości stanowi 20/100 części. Jednak obejmuje on również budynek gospodarczy i przynależny ogród. Z powodu awarii pieca CO gmina dokonała zakupu nowego urządzenia do...
Odpowiedź: Niestety gmina ma rację i nie może być inaczej. Nie jest to interpretacja gminy tylko przepisy stanowią, że właściciel partycypuje w kosztach adekwatnie do posiadanego udziału we własności nieruchomości. Skoro posiada Pan 1/5 części tej nieruchomości to w takim udziale musi Pan pokrywać koszty...

Nieprzejezdna droga gminna

Pytanie: Mam działkę, na której chciałabym się wybudować, jednak dojazd do niej jest utrudniony. Jest to droga gminna, jednak w rzeczywistości jest zarośnięta i może po niej przejechać jedynie traktor lub quad. Czy mogę coś w tej sprawie zrobić? Czy gmina ma obowiązek utwardzenia tej drogi żebym była w...
Odpowiedź: Niestety to tak nie działa, że gmina ma obowiązek zrobienia lub utwardzania każdemu z właścicieli prywatnych posesji dróg dojazdowych. Byłby to istny absurd i gminy w kraju w zasadzie niczym innym by się nie zajmowały tylko budowaniem dróg. Zresztą byłoby to niemożliwe także dlatego, że po prostu...

Darowizna ziemi rolnej na osobę najbliższą

Pytanie: Planuję kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem. Mój ojciec jest rolnikiem i posiada gospodarstwo rolne w tej samej gminie już kilkanaście lat. Czy jest taka możliwość żeby mój ojciec kupił tę ziemię i przekazał mi w darowiźnie? Jak długo trzeba czekać na przekazanie darowizny po kupnie ziemi?...
Odpowiedź: Pana ojciec może nabyć taką ziemię i przekazać Panu w darowiźnie. Ustawa w brzmieniu uchwalonym dnia 31 marca 2016 r. przewiduje, że nabyć nieruchomość rolną może osoba bliska. Przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i...