Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Opłata za korzystanie z gruntu gminnego jako dojazd do garaży

Pytanie: Gmina na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta ustaliła odpłatność za dzierżawę gruntu na cele dojazdowe do garaży prywatnych, które innego dojazdu nie mają. Teren wokół garaży stanowi własność gminy. Czy gmina może ustalać w ten sposób odpłatność?
Odpowiedź: Prezydent miasta może wydać zarządzenie ustalające zasady takiego wydzierżawiania gminnych gruntów na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz jeśli Rada Miejska podjęła odpowiednią uchwałę. Gmina jako właściciel takich terenów wokół garaży i zarządca tego terenu, może nią dysponować, nie wyłączając zawierania umów, w tym umów dzierżawy, najmu, użyczenia. Może też pobierać z takiego gruntu pożytki w formie opłat za dzierżawę. Były orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które potwierdzały powyższe jako działanie zgodne z prawem. To problem właścicieli tych garaży, którzy je zakupili w takim stanie prawnym. Dojazd do nich jest zapewniony, tylko trzeba za ten dojazd płacić.

Wróć