Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czynności urzędowe - porady prawne

Wymóg podpisania skargi kasacyjnej przez prawnika

Pytanie: Mam sporządzoną skargę kasacyjną na wyrok wydany przez WSA, która wymaga podpisania przez osobę uprawnioną według przepisów. Czy jest możliwość u Państwa uzyskać taki podpis zaufany pod skargą i jaki byłby koszt takiej usługi?
Odpowiedź: Przede wszystkim pytanie - czy nie uważa Pan, że jeśli już ktoś ma się pod czymś podpisać, to nie chodzi tu o samą formalność złożenia tego podpisu, tylko chodzi o to, że osoba sygnująca pismo swoim podpisem bierze za daną treść odpowiedzialność? Gdy przykładowo ktoś wykonuje przegląd auta w...

Służebność osobista - forma ustanowienia

Pytanie: Czy do ustanowienia służebności osobistej mieszkania wymagana jest forma aktu notarialnego?
Odpowiedź: Nie ma czegoś takiego jak oświadczenie woli notariusza. Notariusz dokonuje czynności notarialnych z udziałem osób, które chcą dokonać jakichś czynności wymagających formy zastrzeżonej. A zatem przyjmuje on oświadczenia takich osób. Sam nie składa żadnych oświadczeń. Sygnuje swoim podpisem i...

Udział w licytacji komorniczej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej

Pytanie: Zamierzam wziąć udział w licytacji komorniczej. W wyniki pandemii nie chcę uczestniczyć fizycznie w tej licytacji. Czy jest możliwość złożenia oferty drogę elektroniczną lub korespondencyjną? Jeśli tak, to jakie dokumenty muszę złożyć, aby prawidłowo przedstawić ofertę?
Odpowiedź: Niestety obowiązujące przepisy nie umożliwiają na uczestniczenie w licytacji komorniczej poprzez środki elektronicznego przekazu. Tylko w trybie przepisów o zamówieniach publicznych takie licytacje z użyciem środków elektronicznych mają miejsce. Ale to zupełnie inna materia. Niestety wystąpienie...

Jak usprawiedliwić niestawienie się do sądu i spowodować uchylenie grzywny?

Pytanie: Zepsuło mi się auto w drodze do sądu. Sąd nałożył na mnie karę grzywny w wysokości 500 zł. Czy jeśli zwrócę się do sądu z pismem i napiszę, co mi się przytrafiło, mam szansę na uchylenie tej grzywny? A jeżeli nie, to co w takiej sytuacji można napisać?
Odpowiedź: To bardzo częsta sytuacja. Wielu osobom, którzy mają być świadkiem w jakiejś sprawie sądowej, zdarza się sytuacja, że z jakichś powodów nie mogą stawić się na termin rozprawy wyznaczony przez sąd. Sąd zaś ma obowiązek mobilizować strony do stawienia się. Jednym z narzędzi mobilizujących jest...

Odsetki od kredytu w oświadczeniu majątkowym

Pytanie: Mój mąż musi złożyć oświadczenie majątkowe. Przed zawarciem małżeństwa wzięłam kredyt hipoteczny (tylko na siebie) i zawarłam umowę przedwstępną na kupno przyszłego mieszkania. W czerwcu następnego roku wzięliśmy ślub, a w grudniu zawarłam akt notarialny na to mieszkanie (tylko ja stanęłam do...
Odpowiedź: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu będącego odrębną...

Jak napisać pismo o odroczenie terminu rozprawy?

Pytanie: Jestem oskarżony o spowodowanie wypadku - kolizja samochodów osobowych. Policja uznała mnie za winnego. Nie przyjąłem mandatu. Świadek zeznał niezgodnie ze stanem faktycznym. Sprawa trafiła do Sądu. Były już rozprawy. Kolejną sąd wyznaczył na koniec sierpnia, ale będę w tym czasie na zaplanowanym...
Odpowiedź: Jeżeli nie był to wypadek, w którym jakaś osoba doznała obrażeń naruszających czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni, lub których skutkiem była śmierć, to choć jest to sąd karny, to postępowanie odbywa się w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Procedura...

Wyrejestrowanie pojazdu przez pełnomocnika

Pytanie: Muszę wyrejestrować samochód po sprzedaży, ale nie mam możliwości dokonać tego osobiście. Jak mogę to zrobić przez pośrednika, albo za pomocą przesłania dokumentów pocztą?
Odpowiedź: W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa w Urzędzie celem załatwienia formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu, może Pan ustanowić pełnomocnika. Jest to postępowanie administracyjne, więc może Pan być reprezentowany przez wybraną przez siebie osobę. Do czynności tych wystarczy...

Czy prawnik może mnie reprezentować przed urzędami?

Pytanie: Mieszkam za granicą na stałe. Czy mogę zlecić prawnikowi, aby zajął się wszelkimi sprawami dotyczącymi moich nieruchomości, których jestem właścicielem w Polsce i jaki byłby to koszt?
Odpowiedź: Tak. Może Pani udzielić prawnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Pani przed sądami, urzędami i innymi instytucjami we wszelkich sprawach związanych z nieruchomością. Jest to duże ułatwienie, gdyż może Pani również udzielić pełnomocnictwa do odbioru korespondencji związanej z nieruchomością i...