Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czynności urzędowe, sprawy w urzędach, problem z urzędnikiem

Pełnomocnictwo notarialne - strony czynności - kto stawia się u notariusza i gdzie?

Pytanie: Chcę udzielić pełnomocnictwa notarialnego do sprzedaży mojej nieruchomości. Czy stawić do notariusza musi się także osoba, której udzielam pełnomocnictwa? I czy mogę takiego pełnomocnictwa udzielić tylko w moim miejscu zamieszkania?
Odpowiedź: Stroną czynności udzielenia pełnomocnictwa notarialnego jest wyłącznie udzielający pełnomocnictwa (stawający), czyli mocodawca. Taki mocodawca musi posiadać swój dowód osobisty i dane osoby, której ma być udzielone upoważnienie do danej lub danych czynności, zakres pełnomocnictwa itd. Dane takie...

Komu USC wydaje odpisy z akt stanu cywilnego?

Pytanie: Chciałbym wyciągnąć z USC odpisy aktów małżeństwa mojej dalszej rodziny. Czy w USC mi takowe zostaną wydane? Czy wystarczy po prostu złożyć wniosek?
Odpowiedź: Odpisy wydaje się na wniosek: – osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, – jej wstępnych (rodzice, dziadkowie), – jej zstępnych (dzieci, wnuki), – rodziców, – rodzeństwa, – małżonka, – przedstawiciela ustawowego, – na wniosek sądu lub innego organu państwa, – każdej osoby,...

Wymeldowanie bez wiedzy i zgody osoby zameldowanej

Pytanie: Zostałam wymeldowana ze stałego adresu zamieszkania i nie zostałam o tym poinformowana przez osobę wymeldowującą mnie, ani przez Urząd, ponieważ osoba wymeldowująca mnie napisała w piśmie, że nie można się ze mną skontaktować i nieznane jest moje miejsce zamieszkania, co jest nieprawdą. Od 6 lat...
Odpowiedź: Zgodnie z prawem, jeśli nie przebywała Pani pod stałym adresem przez okres 3 miesięcy, powinna Pani się wymeldować. Wystarczy więc zgłoszenie do urzędu, że dana osoba nie zamieszkuje pod wskazanym adresem od dłuższego czasu i urząd wszczyna postępowanie administracyjne, by zweryfikować te...

Czy gmina może wymusić poniesienie wydatku na przyłącze do kanalizacji?

Pytanie: Gmina zarządziła zrobienie kanalizacji w miejscowości, gdzie mieszkają moi rodzice. Działka została przekopana, kanalizacja została zrobiona i rury zostały zasypane. Następnie gmina zarządziła, że każdy mieszkaniec indywidualnie ze swoich środków pieniężnych ma przyłączyć się do powstałej...
Odpowiedź: Gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne są zobowiązane do budowy sieci, ale budowę przyłącza do tej sieci musi pokryć właściciel nieruchomości prywatnej, która ma być przyłączona do tej sieci. Tego rodzaju inwestycja jest inwestycją w swoją własność. Podnosi ona wartość...

Wymóg podpisania skargi kasacyjnej przez prawnika

Pytanie: Mam sporządzoną skargę kasacyjną na wyrok wydany przez WSA, która wymaga podpisania przez osobę uprawnioną według przepisów. Czy jest możliwość u Państwa uzyskać taki podpis zaufany pod skargą i jaki byłby koszt takiej usługi?
Odpowiedź: Przede wszystkim pytanie - czy nie uważa Pan, że jeśli już ktoś ma się pod czymś podpisać, to nie chodzi tu o samą formalność złożenia tego podpisu, tylko chodzi o to, że osoba sygnująca pismo swoim podpisem bierze za daną treść odpowiedzialność? Gdy przykładowo ktoś wykonuje przegląd auta w...

Służebność osobista - forma ustanowienia

Pytanie: Czy do ustanowienia służebności osobistej mieszkania wymagana jest forma aktu notarialnego?
Odpowiedź: Nie ma czegoś takiego jak oświadczenie woli notariusza. Notariusz dokonuje czynności notarialnych z udziałem osób, które chcą dokonać jakichś czynności wymagających formy zastrzeżonej. A zatem przyjmuje on oświadczenia takich osób. Sam nie składa żadnych oświadczeń. Sygnuje swoim podpisem i...

Udział w licytacji komorniczej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej

Pytanie: Zamierzam wziąć udział w licytacji komorniczej. W wyniki pandemii nie chcę uczestniczyć fizycznie w tej licytacji. Czy jest możliwość złożenia oferty drogę elektroniczną lub korespondencyjną? Jeśli tak, to jakie dokumenty muszę złożyć, aby prawidłowo przedstawić ofertę?
Odpowiedź: Niestety obowiązujące przepisy nie umożliwiają na uczestniczenie w licytacji komorniczej poprzez środki elektronicznego przekazu. Tylko w trybie przepisów o zamówieniach publicznych takie licytacje z użyciem środków elektronicznych mają miejsce. Ale to zupełnie inna materia. Niestety wystąpienie...

Jak usprawiedliwić niestawienie się do sądu i spowodować uchylenie grzywny?

Pytanie: Zepsuło mi się auto w drodze do sądu. Sąd nałożył na mnie karę grzywny w wysokości 500 zł. Czy jeśli zwrócę się do sądu z pismem i napiszę, co mi się przytrafiło, mam szansę na uchylenie tej grzywny? A jeżeli nie, to co w takiej sytuacji można napisać?
Odpowiedź: To bardzo częsta sytuacja. Wielu osobom, którzy mają być świadkiem w jakiejś sprawie sądowej, zdarza się sytuacja, że z jakichś powodów nie mogą stawić się na termin rozprawy wyznaczony przez sąd. Sąd zaś ma obowiązek mobilizować strony do stawienia się. Jednym z narzędzi mobilizujących jest...

Odsetki od kredytu w oświadczeniu majątkowym

Pytanie: Mój mąż musi złożyć oświadczenie majątkowe. Przed zawarciem małżeństwa wzięłam kredyt hipoteczny (tylko na siebie) i zawarłam umowę przedwstępną na kupno przyszłego mieszkania. W czerwcu następnego roku wzięliśmy ślub, a w grudniu zawarłam akt notarialny na to mieszkanie (tylko ja stanęłam do...
Odpowiedź: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu będącego odrębną...