Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czynności urzędowe, sprawy w urzędach, problem z urzędnikiem

Komu USC wydaje odpisy z akt stanu cywilnego?

Pytanie: Chciałbym wyciągnąć z USC odpisy aktów małżeństwa mojej dalszej rodziny. Czy w USC mi takowe zostaną wydane? Czy wystarczy po prostu złożyć wniosek?
Odpowiedź: Odpisy wydaje się na wniosek: – osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, – jej wstępnych (rodzice, dziadkowie), – jej zstępnych (dzieci, wnuki), – rodziców, – rodzeństwa, – małżonka, – przedstawiciela ustawowego, – na wniosek sądu lub innego organu państwa, – każdej osoby,...

Wymeldowanie bez wiedzy i zgody osoby zameldowanej

Pytanie: Zostałam wymeldowana ze stałego adresu zamieszkania i nie zostałam o tym poinformowana przez osobę wymeldowującą mnie, ani przez Urząd, ponieważ osoba wymeldowująca mnie napisała w piśmie, że nie można się ze mną skontaktować i nieznane jest moje miejsce zamieszkania, co jest nieprawdą. Od 6 lat...
Odpowiedź: Zgodnie z prawem, jeśli nie przebywała Pani pod stałym adresem przez okres 3 miesięcy, powinna Pani się wymeldować. Wystarczy więc zgłoszenie do urzędu, że dana osoba nie zamieszkuje pod wskazanym adresem od dłuższego czasu i urząd wszczyna postępowanie administracyjne, by zweryfikować te...

Czy gmina może wymusić poniesienie wydatku na przyłącze do kanalizacji?

Pytanie: Gmina zarządziła zrobienie kanalizacji w miejscowości, gdzie mieszkają moi rodzice. Działka została przekopana, kanalizacja została zrobiona i rury zostały zasypane. Następnie gmina zarządziła, że każdy mieszkaniec indywidualnie ze swoich środków pieniężnych ma przyłączyć się do powstałej...
Odpowiedź: Gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne są zobowiązane do budowy sieci, ale budowę przyłącza do tej sieci musi pokryć właściciel nieruchomości prywatnej, która ma być przyłączona do tej sieci. Tego rodzaju inwestycja jest inwestycją w swoją własność. Podnosi ona wartość...

Wymóg podpisania skargi kasacyjnej przez prawnika

Pytanie: Mam sporządzoną skargę kasacyjną na wyrok wydany przez WSA, która wymaga podpisania przez osobę uprawnioną według przepisów. Czy jest możliwość u Państwa uzyskać taki podpis zaufany pod skargą i jaki byłby koszt takiej usługi?
Odpowiedź: Przede wszystkim pytanie - czy nie uważa Pan, że jeśli już ktoś ma się pod czymś podpisać, to nie chodzi tu o samą formalność złożenia tego podpisu, tylko chodzi o to, że osoba sygnująca pismo swoim podpisem bierze za daną treść odpowiedzialność? Gdy przykładowo ktoś wykonuje przegląd auta w...

Służebność osobista - forma ustanowienia

Pytanie: Czy do ustanowienia służebności osobistej mieszkania wymagana jest forma aktu notarialnego?
Odpowiedź: Nie ma czegoś takiego jak oświadczenie woli notariusza. Notariusz dokonuje czynności notarialnych z udziałem osób, które chcą dokonać jakichś czynności wymagających formy zastrzeżonej. A zatem przyjmuje on oświadczenia takich osób. Sam nie składa żadnych oświadczeń. Sygnuje swoim podpisem i...

Udział w licytacji komorniczej za pośrednictwem komunikacji elektronicznej

Pytanie: Zamierzam wziąć udział w licytacji komorniczej. W wyniki pandemii nie chcę uczestniczyć fizycznie w tej licytacji. Czy jest możliwość złożenia oferty drogę elektroniczną lub korespondencyjną? Jeśli tak, to jakie dokumenty muszę złożyć, aby prawidłowo przedstawić ofertę?
Odpowiedź: Niestety obowiązujące przepisy nie umożliwiają na uczestniczenie w licytacji komorniczej poprzez środki elektronicznego przekazu. Tylko w trybie przepisów o zamówieniach publicznych takie licytacje z użyciem środków elektronicznych mają miejsce. Ale to zupełnie inna materia. Niestety wystąpienie...

Jak usprawiedliwić niestawienie się do sądu i spowodować uchylenie grzywny?

Pytanie: Zepsuło mi się auto w drodze do sądu. Sąd nałożył na mnie karę grzywny w wysokości 500 zł. Czy jeśli zwrócę się do sądu z pismem i napiszę, co mi się przytrafiło, mam szansę na uchylenie tej grzywny? A jeżeli nie, to co w takiej sytuacji można napisać?
Odpowiedź: To bardzo częsta sytuacja. Wielu osobom, którzy mają być świadkiem w jakiejś sprawie sądowej, zdarza się sytuacja, że z jakichś powodów nie mogą stawić się na termin rozprawy wyznaczony przez sąd. Sąd zaś ma obowiązek mobilizować strony do stawienia się. Jednym z narzędzi mobilizujących jest...

Odsetki od kredytu w oświadczeniu majątkowym

Pytanie: Mój mąż musi złożyć oświadczenie majątkowe. Przed zawarciem małżeństwa wzięłam kredyt hipoteczny (tylko na siebie) i zawarłam umowę przedwstępną na kupno przyszłego mieszkania. W czerwcu następnego roku wzięliśmy ślub, a w grudniu zawarłam akt notarialny na to mieszkanie (tylko ja stanęłam do...
Odpowiedź: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu będącego odrębną...

Jak napisać pismo o odroczenie terminu rozprawy?

Pytanie: Jestem oskarżony o spowodowanie wypadku - kolizja samochodów osobowych. Policja uznała mnie za winnego. Nie przyjąłem mandatu. Świadek zeznał niezgodnie ze stanem faktycznym. Sprawa trafiła do Sądu. Były już rozprawy. Kolejną sąd wyznaczył na koniec sierpnia, ale będę w tym czasie na zaplanowanym...
Odpowiedź: Jeżeli nie był to wypadek, w którym jakaś osoba doznała obrażeń naruszających czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni, lub których skutkiem była śmierć, to choć jest to sąd karny, to postępowanie odbywa się w trybie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Procedura...