Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czynności urzędowe - porady prawne

Jak usprawiedliwić niestawienie się do sądu i spowodować uchylenie grzywny?

Pytanie: Zepsuło mi się auto w drodze do sądu. Sąd nałożył na mnie karę grzywny w wysokości 500 zł. Czy jeśli zwrócę się do sądu z pismem i napiszę, co mi się przytrafiło, mam szansę na uchylenie tej grzywny? A jeżeli nie, to co w takiej sytuacji można napisać?
Odpowiedź: To bardzo częsta sytuacja. Wielu osobom, którzy mają być świadkiem w jakiejś sprawie sądowej, zdarza się sytuacja, że z jakichś powodów nie mogą stawić się na termin rozprawy wyznaczony przez sąd. Sąd zaś ma obowiązek mobilizować strony do stawienia się. Jednym z narzędzi...

Odsetki od kredytu w oświadczeniu majątkowym

Pytanie: Mój mąż musi złożyć oświadczenie majątkowe. Przed zawarciem małżeństwa wzięłam kredyt hipoteczny (tylko na siebie) i zawarłam umowę przedwstępną na kupno przyszłego mieszkania. W czerwcu następnego roku wzięliśmy ślub, a w grudniu zawarłam akt notarialny na to mieszkanie...
Odpowiedź: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu...

Jak napisać pismo o odroczenie terminu rozprawy?

Pytanie: Jestem oskarżony o spowodowanie wypadku - kolizja samochodów osobowych. Policja uznała mnie za winnego. Nie przyjąłem mandatu. Świadek zeznał niezgodnie ze stanem faktycznym. Sprawa trafiła do Sądu. Były już rozprawy. Kolejną sąd wyznaczył na koniec...
Odpowiedź: Jeżeli nie był to wypadek, w którym jakaś osoba doznała obrażeń naruszających czynności narządów ciała na czas powyżej 7 dni, lub których skutkiem była śmierć, to choć jest to sąd karny, to postępowanie odbywa się w trybie przepisów kodeksu...

Wyrejestrowanie pojazdu przez pełnomocnika

Pytanie: Muszę wyrejestrować samochód po sprzedaży, ale nie mam możliwości dokonać tego osobiście. Jak mogę to zrobić przez pośrednika, albo za pomocą przesłania dokumentów pocztą? 
Odpowiedź: W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa w Urzędzie celem załatwienia formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu, może Pan ustanowić pełnomocnika. Jest to postępowanie administracyjne, więc może Pan być reprezentowany przez wybraną...

Czy prawnik może mnie reprezentować przed urzędami?

Pytanie: Mieszkam za granicą na stałe. Czy mogę zlecić prawnikowi, aby zajął się wszelkimi sprawami dotyczącymi moich nieruchomości, których jestem właścicielem w Polsce i jaki byłby to koszt?
Odpowiedź: Tak. Może Pani udzielić prawnikowi pełnomocnictwa do reprezentowania Pani przed sądami, urzędami i innymi instytucjami we wszelkich sprawach związanych z nieruchomością. Jest to duże ułatwienie, gdyż może Pani również udzielić pełnomocnictwa do...