Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Pełnomocnictwo notarialne - strony czynności - kto stawia się u notariusza i gdzie?

Pytanie: Chcę udzielić pełnomocnictwa notarialnego do sprzedaży mojej nieruchomości. Czy stawić do notariusza musi się także osoba, której udzielam pełnomocnictwa? I czy mogę takiego pełnomocnictwa udzielić tylko w moim miejscu zamieszkania?
Odpowiedź: Stroną czynności udzielenia pełnomocnictwa notarialnego jest wyłącznie udzielający pełnomocnictwa (stawający), czyli mocodawca. Taki mocodawca musi posiadać swój dowód osobisty i dane osoby, której ma być udzielone upoważnienie do danej lub danych czynności, zakres pełnomocnictwa itd. Dane takie to imię i nazwisko, imiona rodziców, adres zameldowania, numer PESEL, numer dowodu osobistego. Oczywiście nie jest wykluczone ani niedopuszczalne by taka upoważniana osoba także stawiła się wraz z mocodawcą u notariusza. Po prostu nie jest to wymagane, ani konieczne. Pełnomocnictwa może Pani udzielić u dowolnego notariusza w całym kraju. Nie ma żadnego znaczenia u którego notariusza Pani tej czynności dokona. Ważne jest by pełnomocnictwo było udzielone w formie szczególnej jakim jest forma aktu notarialnego. Ponieważ sprzedaż nastąpi w formie aktu notarialnego a zatem pełnomocnik musi posiadać pełnomocnictwo także sporządzone u notariusza. Wymagane jest to do ważności czynności sprzedaży. Zwykłe pełnomocnictwo pisemne byłoby tu nie wystarczające a czynność sporządzona z takowym zwykłym pisemnym była bezskuteczna. Tak więc spokojnie może Pani udać się do notariusza w miejscowości gdzie Pani przebywa.

Wróć