Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Prawo spadkowe i spadki - porady prawne

Czy ważny jest testament spisany na komputerze?

Pytanie: Na około rok przed śmiercią, moja ciężko chora babcia, w obecności mnie i mojej dziewczyny, chciała zapisać mi swój cały majątek. Nie było mnie wówczas stać na spisanie testamentu przez notariusza, więc spisaliśmy testament komputerowo i babcia go podpisała w trzech identycznych egzemplarzach. Od...
Odpowiedź: Testament jest jedyną czynnością, która pozwala osobie fizycznej rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci. Stąd też są jasno określone warunki i rygory ich sporządzania i ważności. Sąd z urzędu bada, kto jest spadkobiercą w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku i rozstrzyga, czy...

O co pyta sąd w sprawie spadkowej?

Pytanie: Niedługo ma odbyć się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku i nie wiem czego mogę się spodziewać w sądzie. O co sąd będzie mnie jako spadkobierczynię pytał?
Odpowiedź: Sąd w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku zadaje mniej więcej następujące pytania: Kim był spadkodawca dla Pana/Pani? Kiedy i gdzie zmarł spadkodawca? Gdzie spadkodawca mieszkał przed śmiercią? Czy zmarły był wdowcem/żonatym/kawalerem/rozwiedzionym? Czy to było jego pierwsze...

Prawo do działki ROD po śmierci działkowicza

Pytanie: Jestem użytkownikiem działki ROD. Jak wiadomo nie mam prawa własności. Czy jest możliwość aby po mojej śmierci działkę przejęła moja bratanica. Nie mam męża ani dzieci. Co mogłabym zrobić? Za życia nie chciałabym aby ona cokolwiek o moich planach wiedziała. Mam pełne zaufanie do niej jednak może...
Odpowiedź: To czy jest Pani pierwszym, czy 100-ym użytkownikiem działki, nie ma żadnego znaczenia. Każdy z kolejnych użytkowników działki posiada ją na tych samych zasadach. A zasady te określa ustawa o ROD, ewentualnie dodatkowo statut lub regulamin danego ROD. Nad przestrzeganiem zasad i porządku na ROD...

Czy dalsza rodzina jest uprawniona do spadku, gdy ja go odrzucam?

Pytanie: Zwracam się z prośbą o interpretację art. 931 par. 1 i 2 oraz art. 932 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). W styczniu 2016 r. zmarł mój ojciec. Nie pozostawił testamentu. Pozostawił spadkobierców: żonę i troje synów, w tym mnie. Ja nie...
Odpowiedź: Jeśli Pana ojciec zmarł w styczniu 2016 r., to spadkobiercy po nim mają 6 miesięcy na ewentualne złożenie oświadczeń o odrzuceniu spadku. Ten kto skorzysta z tego prawa jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku, a zatem jest pomijany. Jeśli nie ma Pan dzieci, ani wnuków (czyli dalszych...

6 miesięcy od uprawomocnienia orzeczenia, czy od dowiedzenia się o spadku?

Pytanie: W dniu 4 czerwca 2014 r. zmarł mój ojciec. Pozostawił testament, którym powołał mnie do dziedziczenia. Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2014 r. nabyłem spadek w całości. Wiem, że miałem 6 miesięcy na zgłoszenie nabycia spadku, ale zwlekałem z tym ze względu na oddalenie od mojego miejsca...
Odpowiedź: Ma Pan termin 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku. A więc termin ten jeszcze nie upłynął. Trudno więc powiedzieć, dlaczego nie zgłosił Pan tego do urzędu skarbowego. Odległość urzędu od miejsca zamieszkania nie jest tu żadnym problemem, bo zgłoszenia do...

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a poręczenie

Pytanie: Zmarł mój mąż. Przed śmiercią zaciągnął pożyczkę w zakładzie pracy. Byłam jej poręczycielem wraz z dwoma innymi osobami. Wraz z teściami nabyłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Pożyczkę spłacam do dnia dzisiejszego. Do chwili obecnej zapłaciłam dług spadkowy w kwocie ponad 100.000 zł. W...
Odpowiedź: Gdyby to była tylko kwestia spadku, to zapewne byłaby Pani w pewien sposób chroniona tym, że nastąpiło przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza Pani odpowiedzialność jako spadkobiercy za ewentualne długi spadkowe, do wysokości spadku, jaki...

Zachowek pomniejszony o koszty związane ze służebnością

Pytanie: Moi rodzice - mama 85 lat i ojciec 89 lat dokonali darowizny mieszkania na rzecz mojej siostry. W umowie darowizny jest zapis o prawie rodziców do bezpłatnego, dożywotniego użytkowania mieszkania. Ustalono, że roczna wartość nieodpłatnego dożywotniego użytkowania wynosi 7200 zł (4% wartości...
Odpowiedź: Na wstępie należy zaznaczyć, że wskazuje Pan na art. 13 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od spadków i darowizn, a ustawy o tej nazwie i artykułu o tym numerze nie ma. Jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (z późn. zmianami), w której jest artykuł 13 o treści: 1....

Prawo do zachowku po 30 latach od przeniesienia własności nieruchomości

Pytanie: Mam 55 lat. Gdy miałem 17 lat rodzice bez mojej wiedzy przepisali gospodarkę i dom bratu, tylko po to, żeby nie musiał on iść do wojska. Byłem wówczas nie pełnoletni i nic o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się o tym niedawno, po śmierci rodziców. Czy jest szansa odzyskania mojej części spadku po...
Odpowiedź: Przede wszystkim należy zaznaczyć, że rodzice mieli prawo dysponować swoją własnością, wedle własnej woli. Nie musieli Pana powiadamiać o tym, że zadysponowali swoim majątkiem. Spadkiem jest po ich śmierci to, co posiadali w chwili śmierci. Tak więc co do zasady nieruchomość ta wogóle do spadku...

Spadek w części z testamentu, a w części z ustawy

Pytanie: W 2013 r. zmarli moi rodzice. Posiadam odpisy aktów notarialnych (testamentu) z 2001 r., na mocy których spadkobiercą mieszkania po rodzicach jest ich wnuczka (moja córka, obecnie pełnoletnia). Na wspólnym koncie rodziców pozostała także lokata. Problem w tym, że moja córka z powodu choroby nie...
Odpowiedź: Trochę wymieszała Pani wszystko razem. Stąd może sytuacja wydaje się Pani niejasna. Po śmierci Pani rodziców należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Można tego dokonać obecnie na dwa sposoby: u notariusza i w sądzie. Do notariusza muszą stawić się wszyscy spadkobiercy, więc jeśli córka nie...