Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Prawo spadkowe i spadki - porady prawne

Czy dalsza rodzina jest uprawniona do spadku, gdy ja go odrzucam?

Pytanie: Zwracam się z prośbą o interpretację art. 931 par. 1 i 2 oraz art. 932 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). W styczniu 2016 r. zmarł mój ojciec. Nie pozostawił testamentu. Pozostawił spadkobierców: żonę i troje synów, w tym mnie. Ja nie...
Odpowiedź: Jeśli Pana ojciec zmarł w styczniu 2016 r., to spadkobiercy po nim mają 6 miesięcy na ewentualne złożenie oświadczeń o odrzuceniu spadku. Ten kto skorzysta z tego prawa jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku, a zatem jest pomijany. Jeśli nie ma Pan dzieci, ani wnuków (czyli dalszych...

6 miesięcy od uprawomocnienia orzeczenia, czy od dowiedzenia się o spadku?

Pytanie: W dniu 4 czerwca 2014 r. zmarł mój ojciec. Pozostawił testament, którym powołał mnie do dziedziczenia. Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2014 r. nabyłem spadek w całości. Wiem, że miałem 6 miesięcy na zgłoszenie nabycia spadku, ale zwlekałem z tym ze względu na oddalenie od mojego miejsca...
Odpowiedź: Ma Pan termin 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku. A więc termin ten jeszcze nie upłynął. Trudno więc powiedzieć, dlaczego nie zgłosił Pan tego do urzędu skarbowego. Odległość urzędu od miejsca zamieszkania nie jest tu żadnym problemem, bo zgłoszenia do...

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a poręczenie

Pytanie: Zmarł mój mąż. Przed śmiercią zaciągnął pożyczkę w zakładzie pracy. Byłam jej poręczycielem wraz z dwoma innymi osobami. Wraz z teściami nabyłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Pożyczkę spłacam do dnia dzisiejszego. Do chwili obecnej zapłaciłam dług spadkowy w kwocie ponad 100.000 zł. W...
Odpowiedź: Gdyby to była tylko kwestia spadku, to zapewne byłaby Pani w pewien sposób chroniona tym, że nastąpiło przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza Pani odpowiedzialność jako spadkobiercy za ewentualne długi spadkowe, do wysokości spadku, jaki...

Zachowek pomniejszony o koszty związane ze służebnością

Pytanie: Moi rodzice - mama 85 lat i ojciec 89 lat dokonali darowizny mieszkania na rzecz mojej siostry. W umowie darowizny jest zapis o prawie rodziców do bezpłatnego, dożywotniego użytkowania mieszkania. Ustalono, że roczna wartość nieodpłatnego dożywotniego użytkowania wynosi 7200 zł (4% wartości...
Odpowiedź: Na wstępie należy zaznaczyć, że wskazuje Pan na art. 13 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od spadków i darowizn, a ustawy o tej nazwie i artykułu o tym numerze nie ma. Jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (z późn. zmianami), w której jest artykuł 13 o treści: 1....

Prawo do zachowku po 30 latach od przeniesienia własności nieruchomości

Pytanie: Mam 55 lat. Gdy miałem 17 lat rodzice bez mojej wiedzy przepisali gospodarkę i dom bratu, tylko po to, żeby nie musiał on iść do wojska. Byłem wówczas nie pełnoletni i nic o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się o tym niedawno, po śmierci rodziców. Czy jest szansa odzyskania mojej części spadku po...
Odpowiedź: Przede wszystkim należy zaznaczyć, że rodzice mieli prawo dysponować swoją własnością, wedle własnej woli. Nie musieli Pana powiadamiać o tym, że zadysponowali swoim majątkiem. Spadkiem jest po ich śmierci to, co posiadali w chwili śmierci. Tak więc co do zasady nieruchomość ta wogóle do spadku...

Spadek w części z testamentu, a w części z ustawy

Pytanie: W 2013 r. zmarli moi rodzice. Posiadam odpisy aktów notarialnych (testamentu) z 2001 r., na mocy których spadkobiercą mieszkania po rodzicach jest ich wnuczka (moja córka, obecnie pełnoletnia). Na wspólnym koncie rodziców pozostała także lokata. Problem w tym, że moja córka z powodu choroby nie...
Odpowiedź: Trochę wymieszała Pani wszystko razem. Stąd może sytuacja wydaje się Pani niejasna. Po śmierci Pani rodziców należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Można tego dokonać obecnie na dwa sposoby: u notariusza i w sądzie. Do notariusza muszą stawić się wszyscy spadkobiercy, więc jeśli córka nie...

Potwierdzenie zapłaty zachowku

Pytanie: Chcę sprzedać mieszkanie, które dostałam w spadku po babci. Ciocia (córka babci) domaga się spłaty zachowku. Chcę cioci przelać właściwą kwotę. W tytule przelewu chcę napisać, że jest to zapłata za zachowek a pod potwierdzeniem ciocia by się podpisała. Chcę mieć potwierdzenie, że ją spłaciłam,...
Odpowiedź: Nie napisała Pani najważniejszej rzeczy tj. kiedy zmarła babcia. Jeśli babcia zmarła przed 23 października 2011 r. to ciocia miała prawo do domagania się zachowku nie dalej niż przez 3 lata. Jeśli babcia zmarła po 23 października 2011 r. to ciocia może się domagać zachowku przez 5 lat od daty...

Czy mam obowiązek przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Pytanie: W styczniu zmarł mój ojciec. Zostało mieszkanie własnościowe, którego współwłaścicielami byli rodzice. Teraz mieszkamy tam razem z mamą. Mam jeszcze brata, który nie wnosi żadnych roszczeń. Czy jest wymóg, aby przeprowadzić postępowanie spadkowe? Jakie mogą być konsekwencje nieprzeprowadzenia...
Odpowiedź: Nie ma wymogu przeprowadzania postępowania spadkowego, ani terminu na przeprowadzenie takowego. Jednakże nieuregulowanie sprawy spadkowej po ojcu, może powodować szereg problemów. Spowoduje np. że nie będzie można dysponować w pełni własnością mieszkania, ani później przenieść tej własności na...

Strony postępowania spadkowego i prawo do spadku po dziadkach

Pytanie: Dostałam zawiadomienie jako uczestniczka nabycia spadku. Co to znaczy? Wiem że to spadek po moich dziadkach ze strony ojca. Wnioskodawcą jest siostra mojego ojca. Dziadkowie mieli troje dzieci. Jednym z nich jest mój ojciec, który nie żyje. Nie utrzymywałam z rodziną ojca kontaktów. Miałam od...
Odpowiedź: W sprawie o spadek zawsze występuje wnioskodawca, czyli osoba która występuje z wnioskiem i uczestnicy postępowania, czyli zazwyczaj pozostali spadkobiercy. Sąd zawiadamia uczestników o posiedzeniu, co oznacza, że uczestnicy mogą wziąć udział w posiedzeniu, ale nie muszą. Jeśli Pani ojciec nie...