Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Prawo spadkowe i spadki - porady prawne

Czy dalsza rodzina jest uprawniona do spadku, gdy ja go odrzucam?

Pytanie: Zwracam się z prośbą o interpretację art. 931 par. 1 i 2 oraz art. 932 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). W styczniu 2016 r. zmarł mój ojciec. Nie pozostawił testamentu. Pozostawił spadkobierców: żonę i troje synów, w tym...
Odpowiedź: Jeśli Pana ojciec zmarł w styczniu 2016 r., to spadkobiercy po nim mają 6 miesięcy na ewentualne złożenie oświadczeń o odrzuceniu spadku. Ten kto skorzysta z tego prawa jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku, a zatem jest pomijany. Jeśli nie ma Pan dzieci, ani wnuków (czyli...

6 miesięcy od uprawomocnienia orzeczenia, czy od dowiedzenia się o spadku?

Pytanie: W dniu 4 czerwca 2014 r. zmarł mój ojciec. Pozostawił testament, którym powołał mnie do dziedziczenia. Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2014 r. nabyłem spadek w całości. Wiem, że miałem 6 miesięcy na zgłoszenie nabycia spadku, ale zwlekałem z tym ze względu na oddalenie od mojego...
Odpowiedź: Ma Pan termin 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku. A więc termin ten jeszcze nie upłynął. Trudno więc powiedzieć, dlaczego nie zgłosił Pan tego do urzędu skarbowego. Odległość urzędu od miejsca zamieszkania nie jest tu żadnym problemem, bo...

Spadek z dobrodziejstwem inwentarza a poręczenie

Pytanie: Zmarł mój mąż. Przed śmiercią zaciągnął pożyczkę w zakładzie pracy. Byłam jej poręczycielem wraz z dwoma innymi osobami. Wraz z teściami nabyłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Pożyczkę spłacam do dnia dzisiejszego. Do chwili obecnej zapłaciłam dług spadkowy w kwocie...
Odpowiedź: Gdyby to była tylko kwestia spadku, to zapewne byłaby Pani w pewien sposób chroniona tym, że nastąpiło przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza Pani odpowiedzialność jako spadkobiercy za ewentualne długi spadkowe, do wysokości...

Zachowek pomniejszony o koszty związane ze służebnością

Pytanie: Moi rodzice - mama 85 lat i ojciec 89 lat dokonali darowizny mieszkania na rzecz mojej siostry. W umowie darowizny jest zapis o prawie rodziców do bezpłatnego, dożywotniego użytkowania mieszkania. Ustalono, że roczna wartość nieodpłatnego dożywotniego użytkowania wynosi 7200 zł (4%...
Odpowiedź: Na wstępie należy zaznaczyć, że wskazuje Pan na art. 13 ust 5 ustawy o podatku dochodowym od spadków i darowizn, a ustawy o tej nazwie i artykułu o tym numerze nie ma. Jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (z późn. zmianami), w której jest artykuł 13 o...

Prawo do zachowku po 30 latach od przeniesienia własności nieruchomości

Pytanie: Mam 55 lat. Gdy miałem 17 lat rodzice bez mojej wiedzy przepisali gospodarkę i dom bratu, tylko po to, żeby nie musiał on iść do wojska. Byłem wówczas nie pełnoletni i nic o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się o tym niedawno, po śmierci rodziców. Czy jest szansa odzyskania mojej...
Odpowiedź: Przede wszystkim należy zaznaczyć, że rodzice mieli prawo dysponować swoją własnością, wedle własnej woli. Nie musieli Pana powiadamiać o tym, że zadysponowali swoim majątkiem. Spadkiem jest po ich śmierci to, co posiadali w chwili śmierci. Tak więc co do zasady nieruchomość ta...

Spadek w części z testamentu, a w części z ustawy

Pytanie: W 2013 r. zmarli moi rodzice. Posiadam odpisy aktów notarialnych (testamentu) z 2001 r., na mocy których spadkobiercą mieszkania po rodzicach jest ich wnuczka (moja córka, obecnie pełnoletnia). Na wspólnym koncie rodziców pozostała także lokata. Problem w...
Odpowiedź: Trochę wymieszała Pani wszystko razem. Stąd może sytuacja wydaje się Pani niejasna. Po śmierci Pani rodziców należy przeprowadzić postępowanie spadkowe. Można tego dokonać obecnie na dwa sposoby: u notariusza i w sądzie. Do notariusza muszą stawić...

Potwierdzenie zapłaty zachowku

Pytanie: Chcę sprzedać mieszkanie, które dostałam w spadku po babci. Ciocia (córka babci) domaga się spłaty zachowku. Chcę cioci przelać właściwą kwotę. W tytule przelewu chcę napisać, że jest to zapłata za zachowek a pod potwierdzeniem ciocia by się...
Odpowiedź: Nie napisała Pani najważniejszej rzeczy tj. kiedy zmarła babcia. Jeśli babcia zmarła przed 23 października 2011 r. to ciocia miała prawo do domagania się zachowku nie dalej niż przez 3 lata. Jeśli babcia zmarła po 23 października 2011 r. to ciocia może...

Czy mam obowiązek przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Pytanie: W styczniu zmarł mój ojciec. Zostało mieszkanie własnościowe, którego współwłaścicielami byli rodzice. Teraz mieszkamy tam razem z mamą. Mam jeszcze brata, który nie wnosi żadnych roszczeń. Czy jest wymóg, aby przeprowadzić postępowanie spadkowe?...
Odpowiedź: Nie ma wymogu przeprowadzania postępowania spadkowego, ani terminu na przeprowadzenie takowego. Jednakże nieuregulowanie sprawy spadkowej po ojcu, może powodować szereg problemów. Spowoduje np. że nie będzie można dysponować w pełni własnością...

Strony postępowania spadkowego i prawo do spadku po dziadkach

Pytanie: Dostałam zawiadomienie jako uczestniczki nabycia spadku. Co to znaczy? Wiem że to spadek po moich dziadkach ze strony ojca. Wnioskodawcą jest siostra mojego ojca. Dziadkowie mieli troje dzieci. Jednym z nich jest mój ojciec, który nie żyje. Nie utrzymywałam...
Odpowiedź: W sprawie o spadek zawsze występuje wnioskodawca, czyli osoba która występuje z wnioskiem i uczestnicy postępowania, czyli zazwyczaj pozostali spadkobiercy. Sąd zawiadamia uczestników o posiedzeniu, co oznacza, że uczestnicy mogą wziąć udział w...