Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

6 miesięcy od uprawomocnienia orzeczenia, czy od dowiedzenia się o spadku?

Pytanie: W dniu 4 czerwca 2014 r. zmarł mój ojciec. Pozostawił testament, którym powołał mnie do dziedziczenia. Postanowieniem z dnia 5 grudnia 2014 r. nabyłem spadek w całości. Wiem, że miałem 6 miesięcy na zgłoszenie nabycia spadku, ale zwlekałem z tym ze względu na oddalenie od mojego miejsca zamieszkania. Ostatnio jednak naszły mnie wątpliwości odnośnie art. 4. ust. 2 ustawy, a mianowicie, że istotny jest termin, w którym dowiadujemy się o spadku. Czy mam jeszcze termin oraz czy nie będę miał problemów ze zwolnieniem z podatku?
Odpowiedź: Ma Pan termin 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku. A więc termin ten jeszcze nie upłynął. Trudno więc powiedzieć, dlaczego nie zgłosił Pan tego do urzędu skarbowego. Odległość urzędu od miejsca zamieszkania nie jest tu żadnym problemem, bo zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje się na druku SD-Z2, który można również wysłać pocztą (listem poleconym). Właściwym miejscowo jest urząd skarbowy miejsca położenia przedmiotów spadkowych. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, właściwość ustala się według miejsca położenia nieruchomości. Gdy ktoś dowiedział się o nabyciu spadku z opóźnieniem, bo np. mieszka za granicą i nikt go nie informował, to wówczas ma zastosowanie to o czym Pan napisał tj. 6 miesięcy od dowiedzenia się.

Wróć