Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Darmowe porady - pomoc prawna w sprawach dotyczących nieruchomości

Rozliczenie ogrzewania wg wielkości udziałów

Pytanie: Jestem właścicielem mieszkania w budynku, którego największy udział ma gmina. Zgodnie z aktem notarialnym mój udział w nieruchomości stanowi 20/100 części. Jednak obejmuje on również budynek gospodarczy i przynależny ogród. Z powodu awarii pieca CO gmina dokonała zakupu nowego urządzenia do...
Odpowiedź: Niestety gmina ma rację i nie może być inaczej. Nie jest to interpretacja gminy tylko przepisy stanowią, że właściciel partycypuje w kosztach adekwatnie do posiadanego udziału we własności nieruchomości. Skoro posiada Pan 1/5 części tej nieruchomości to w takim udziale musi Pan pokrywać koszty...

Nieprzejezdna droga gminna

Pytanie: Mam działkę, na której chciałabym się wybudować, jednak dojazd do niej jest utrudniony. Jest to droga gminna, jednak w rzeczywistości jest zarośnięta i może po niej przejechać jedynie traktor lub quad. Czy mogę coś w tej sprawie zrobić? Czy gmina ma obowiązek utwardzenia tej drogi żebym była w...
Odpowiedź: Niestety to tak nie działa, że gmina ma obowiązek zrobienia lub utwardzania każdemu z właścicieli prywatnych posesji dróg dojazdowych. Byłby to istny absurd i gminy w kraju w zasadzie niczym innym by się nie zajmowały tylko budowaniem dróg. Zresztą byłoby to niemożliwe także dlatego, że po prostu...

Darowizna ziemi rolnej na osobę najbliższą

Pytanie: Planuję kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem. Mój ojciec jest rolnikiem i posiada gospodarstwo rolne w tej samej gminie już kilkanaście lat. Czy jest taka możliwość żeby mój ojciec kupił tę ziemię i przekazał mi w darowiźnie? Jak długo trzeba czekać na przekazanie darowizny po kupnie ziemi?...
Odpowiedź: Pana ojciec może nabyć taką ziemię i przekazać Panu w darowiźnie. Ustawa w brzmieniu uchwalonym dnia 31 marca 2016 r. przewiduje, że nabyć nieruchomość rolną może osoba bliska. Przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i...

Kupno gruntu, czy małżonek musi uczestniczyć w czynnościach u notariusza?

Pytanie: Mąż chce kupić ziemię, a ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego i nie chce brać udziału w czynnościach u notariusza, który ma siedzibę kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania. Czy jest jakaś możliwość abym w tym nie uczestniczyła?. Nie mamy rozdzielności majątkowej.
Odpowiedź: Zakładając, że nie chcecie Państwo wspólnie nabyć tej nieruchomości, to nikt nie może Pani zmusić, by udała się Pani do notariusza. Mąż może tam się stawić sam. Co on oświadczy przed notariuszem, to już jego sprawa. Notariusz oczywiście dokona stosownego wpisu w akcie. Jeśli Pani mąż oświadczy,...

Sprzedaż ziemi oddanej w dzierżawę z premią w programie Młody Rolnik

Pytanie: Jestem rolniczką od kilku lat. Mój mąż wziął duży kredyt pod hipotekę naszej ziemi. Firma się nie rozkręciła i nie damy rady dalej spłacać zobowiązań. Dlatego chciałabym sprzedać ziemię, aby choć częściowo spłacić kredyt. Jednak ziemię oddałam oficjalnie w dzierżawę i to jeszcze osobie, która...
Odpowiedź: Warunkiem dla "Młodego Rolnika" jest posiadanie odpowiedniego areału stanowiącego gospodarstwo rolne. Nie ma więc tu znaczenia, kto jest właścicielem tegoż gospodarstwa. A zatem jego własność może się zmieniać nawet wiele razy, byle tylko dzierżawa dalej trwała. Żeby zaś trwała dla dzierżawcy...

Czy posiadacz może przerwać bieg zasiedzenia wnosząc o zasiedzenie?

Pytanie: W 1999 r. wnioskowałem o stwierdzenie zasiedzenia na moją rzecz części działki tj. 500 m, a drugą część tj. 400 m na rzecz moich rodziców. Sąd oddalił wniosek, uzasadniając to tym, iż działka nie była w samoistnym posiadaniu moim, ani moich rodziców, ponieważ chcąc postawić budynek w 1978 r....
Odpowiedź: Swoim zachowaniem dał Pan wyraz temu, że uważał się Pan za posiadacza zależnego, a nie samoistnego, skoro pytał Pan kogokolwiek o zgodę. Poprzez takie działanie w zasadzie pozbawił się Pan przymiotu posiadacza samoistnego, a zatem i ciągłości posiadania, mimo trwania jego władztwa faktycznego....

Spór z deweloperem o wielkość mieszkania, jak dochodzić roszczeń?

Pytanie: Podpisaliśmy umowę przedwstępną z deweloperem na zakup mieszkania. Odebraliśmy mieszkanie wpisując nasze uwagi dotyczące metrażu do protokołu odbioru. Mieszkanie okazało się mniejsze o ponad 1 m kw. w stosunku do pow. projektowanej. Deweloper odpowiedział, że na podstawie zapisów umowy...
Odpowiedź: Generalnie to co deweloper zapisał w umowie, że nie macie Państwo prawa dochodzić roszczeń, gdy metraż okaże się mniejszy to niedozwolona klauzula umowna. Takie zapisy są niedopuszczalne i sąd w większości wypadków uznaje je za bezskuteczne. Ale jest też druga strona medalu. Nie mogą bowiem być...

Wymogi dotyczące wymiarów miejsca postojowego

Pytanie: Zakupiłam u dewelopera mieszkanie wraz miejscem postojowym w garażu podziemnym. Jestem już po odbiorze mieszkania. Okazuje się, że miejsce postojowe nie spełnia wymaganych wymiarów. Szerokość to 2,48 m (z jednej strony ściana, a z drugiej filary i przerwa miedzy filarami nie jest zbyt wielka). Po...
Odpowiedź: Jeżeli chodzi o miejsca postojowe dla samochodów osobowych lokalizowanych przy budynkach wymogi prawne są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy techniczno-budowlane określają następujące, minimalne wymiary dla...

Droga konieczna na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym

Pytanie: Czy sąd może ustanowić drogę konieczną, prowadząc ją częściowo na gruncie, którego stan prawny jest nieuregulowany? Sprawa jest w sądzie i podczas wizji lokalnej w terenie sąd zaproponował trzy różne wersje drogi koniecznej, z których najkorzystniejsza byłaby ta, która ma iść przez grunt, dla...
Odpowiedź: Nieuregulowany stan prawny, to taki przypadek, w którym ani na podstawie księgi wieczystej, ani na podstawie zbioru dokumentów lub innych dokumentów, nie jest możliwym ustalenie właściciela przedmiotowej nieruchomości. Za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przyjmuje się także...