Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Darmowe porady prawne - nieruchomości

Spór z deweloperem o wielkość mieszkania, jak dochodzić roszczeń?

Pytanie: Podpisaliśmy umowę przedwstępną z deweloperem na zakup mieszkania. Odebraliśmy mieszkanie wpisując nasze uwagi dotyczące metrażu do protokołu odbioru. Mieszkanie okazało się mniejsze o ponad 1 m kw. w stosunku do pow. projektowanej. Deweloper odpowiedział, że na podstawie zapisów umowy...
Odpowiedź: Generalnie to co deweloper zapisał w umowie, że nie macie Państwo prawa dochodzić roszczeń, gdy metraż okaże się mniejszy to niedozwolona klauzula umowna. Takie zapisy są niedopuszczalne i sąd w większości wypadków uznaje je za bezskuteczne. Ale jest też druga strona medalu. Nie mogą bowiem być...

Wymogi dotyczące wymiarów miejsca postojowego

Pytanie: Zakupiłam u dewelopera mieszkanie wraz miejscem postojowym w garażu podziemnym. Jestem już po odbiorze mieszkania. Okazuje się, że miejsce postojowe nie spełnia wymaganych wymiarów. Szerokość to 2,48 m (z jednej strony ściana, a z drugiej filary i przerwa miedzy filarami nie jest zbyt wielka). Po...
Odpowiedź: Jeżeli chodzi o miejsca postojowe dla samochodów osobowych lokalizowanych przy budynkach wymogi prawne są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy techniczno-budowlane określają następujące, minimalne wymiary dla...

Droga konieczna na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym

Pytanie: Czy sąd może ustanowić drogę konieczną, prowadząc ją częściowo na gruncie, którego stan prawny jest nieuregulowany? Sprawa jest w sądzie i podczas wizji lokalnej w terenie sąd zaproponował trzy różne wersje drogi koniecznej, z których najkorzystniejsza byłaby ta, która ma iść przez grunt, dla...
Odpowiedź: Nieuregulowany stan prawny, to taki przypadek, w którym ani na podstawie księgi wieczystej, ani na podstawie zbioru dokumentów lub innych dokumentów, nie jest możliwym ustalenie właściciela przedmiotowej nieruchomości. Za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym przyjmuje się także...

Sprzedaż udziału w drodze lepsza niż ustanowienie służebności

Pytanie: Jestem właścicielem działki gruntowej. W planie zagospodarowania przestrzennego jest ona przeznaczona pod teren: ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych i dojazdy). Jest to dojazd do dwóch działek, które wcześniej sprzedałem. W treści wpisu księgi wieczystej widnieje jako nieodpłatna służebność...
Odpowiedź: Służebność, o której Pan pisze, ustanowił Pan sam w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości. Lepszym rozwiązaniem było tu sprzedanie nabywającym działki dodatkowo udziału w drodze. Pozbyłby się Pan problemu. Pozostawiając sobie drogę, która Panu do niczego nie służy, wziął Pan tylko problem na...

Wywłaszczenie nieruchomości przez gminę

Pytanie: Czy gmina może mi zabrać moją działkę pod budowę drogi?. Gmina uzasadnia to tym, że nigdzie obok nie może iść droga, bo teren jest podmokły.
Odpowiedź: Zasady wywłaszczania nieruchomości przez gminę szczegółowo normuje ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Generalnie wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane za stosownym odszkodowaniem, jeżeli cele publiczne nie...

Zameldowanie się spadkobiercy bez zgody pozostałych

Pytanie: Miałam czworo rodzeństwa. Jedna z sióstr nie żyje. Po śmierci rodziców przeprowadzono sprawę spadkową. Mieli mieszkanie, które zajął syn zmarłej siostry. Chcielibyśmy je sprzedać, ale okazało się, że ten syn się w nim zameldował. Czy miał prawo to zrobić?
Odpowiedź: Nieruchomość wchodząca w skład spadku i dziedziczona na mocy ustawy, nawet jeżeli jeszcze nie ma orzeczenia sądu, rozstrzygającego w tej sprawie, jest przedmiotem współwłasności wszystkich spadkobierców, gdyż spadek nabywają oni z chwilą śmierci spadkodawcy. Sąd jedynie ten stan rzeczy stwierdza....

Budynek pozbawiony podwórza i przejścia

Pytanie: Jestem właścicielem lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej. Budynek pozbawiony został całkowicie podwórza, które jako odrębną działkę, syndyk sprzedał kilka lat temu deweloperowi. Ten planuje teraz budowę apartamentowca, czemu sprzeciwia się, nie tylko Wspólnota, ale i władze stołeczne. Wbrew...
Odpowiedź: Każda nieruchomość może być przedmiotem sprzedaży i jeśli jest w posiadaniu prywatnych właścicieli, to mogą oni swobodnie decydować, czy i komu chcą ją sprzedać. Nie jest nigdzie powiedziane, że budynek, o którym mowa w zapytaniu musi posiadać podwórze. Jest wiele nieruchomości, które nie mają...

Utrata bonifikaty po wykupieniu lokalu od gminy

Pytanie: W 2007 r. moi rodzice wykupili mieszkanie od gminy z bonifikatą. W sierpniu tego samego roku zamienili się mieszkaniami z ciotką synowej. Jednak zanim to zrobili chcieli mieć pewność, że bonifikata im nie przepadnie i wystosowali pismo do gminy. Ta zgodziła się na zamianę i wystosowała pismo ze...
Odpowiedź: Na pewno błędem było nieskorzystanie przez Państwa z porady prawnika przed dokonaniem zamiany. Porada taka kosztowałaby zapewne około 100 zł, a mielibyście Państwo większą wiedzę i być może także pewność, co do sytuacji prawnej. Obecnie skutki mogą być bardziej dotkliwe i kosztowne. Gminy zaś za...

Mieszkanie obiecane w zamian za opiekę

Pytanie: Przez wiele lat zajmowałam się starszą, schorowana kobietą. Wyremontowaliśmy też jej mieszkanie i w najbliższych dniach mieliśmy dokonać notarialnie przepisania mieszkania, w zamian za opiekę nad tą osobą, do końca życia. Niestety pani ta wczoraj zmarła. Czy jest jakaś szansa, żeby mieszkanie...
Odpowiedź: Jedyną osobą, która mogła coś zrobić, była ta starsza Pani, która była właścicielem mieszkania. Tylko ona mogła zadysponować swoim majątkiem. Po jej śmierci mogą to zrobić wyłącznie spadkobiercy ustawowi tej osoby. Będzie nim na pewno syn. Jeśli miała męża lub inne dzieci, to oni także byliby...