Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Darowizna ziemi rolnej na osobę najbliższą

Pytanie: Planuję kupić ziemię rolną nie będąc rolnikiem. Mój ojciec jest rolnikiem i posiada gospodarstwo rolne w tej samej gminie już kilkanaście lat. Czy jest taka możliwość żeby mój ojciec kupił tę ziemię i przekazał mi w darowiźnie? Jak długo trzeba czekać na przekazanie darowizny po kupnie ziemi? Byłem u notariusza i powiedział że może być problem przy przekazaniu tej darowizny dla mnie ponieważ ojciec powinien trzymać tą ziemię 10 lat. Czy będzie potrzebna zgoda sądu na przekazanie darowizny przez ojca na mnie?
Odpowiedź: Pana ojciec może nabyć taką ziemię i przekazać Panu w darowiźnie. Ustawa w brzmieniu uchwalonym dnia 31 marca 2016 r. przewiduje, że nabyć nieruchomość rolną może osoba bliska. Przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione. Zbycie nieruchomości rolnej przez nabywcę przed upływem okresu przewidzianego w art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2052) osobie bliskiej w rozumieniu art. 2 pkt 6 wymienionej ustawy nie wymaga zgody sądu wydanej na podstawie art. 2b ust. 3 tej ustawy. Rozstrzygnął w tej kwestii Sąd Najwyższy uchwałą z 22 czerwca 2017 r. III CZP 24/17. Tak więc nie trzeba czekać 10 lat by Pana ojciec mógł dokonać takiej darowizny.

Wróć