Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Darmowe porady - pomoc prawna w sprawach dotyczących nieruchomości

Opłata za korzystanie z gruntu gminnego jako dojazd do garaży

Pytanie: Gmina na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta ustaliła odpłatność za dzierżawę gruntu na cele dojazdowe do garaży prywatnych, które innego dojazdu nie mają. Teren wokół garaży stanowi własność gminy. Czy gmina może ustalać w ten sposób odpłatność?
Odpowiedź: Prezydent miasta może wydać zarządzenie ustalające zasady takiego wydzierżawiania gminnych gruntów na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz jeśli Rada Miejska podjęła odpowiednią...

Zmniejszona szerokość służebności drogi

Pytanie: Potrzebuję porady prawnej dotyczącej prawa budowlanego. Kilka lat temu nabyliśmy działkę budowlaną wraz ze służebnością drogi dojazdowej o szerokości 3m. Droga została wydzielona z działki sąsiada. Był to zwykły kawałek ziemi, który nie wyglądał jak droga. Sąsiad ogrodził tę działkę i zostawił...
Odpowiedź: Przede wszystkim zlikwidowanie nasypu o szerokości lub wysokości około 60 cm nie poszerzyło w żaden sposób szerokości drogi. Szerokość ta winna być liczona od ogrodzeń lub ścian albo innych obiektów tj. drzewa, mury, rowy itp. Po drugie, skoro na Państwa rzecz została ustanowiona służebność...

Posadzenie drzew na granicy działek

Pytanie: Sąsiad posadził drzewa iglaste praktycznie na samej granicy działek. Jak postępować w takiej sytuacji?
Odpowiedź: W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu, własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Zaś właściciel nieruchomości powinien, przy wykonywaniu swego prawa, powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości...

Wyrażenie zgody na przesunięcie głazu

Pytanie: Na granicy działki z drogą gminną (połowa na mojej działce a połowa na drodze) stoi potężny głaz. Nie jest oznaczony jako zabytek przyrody. Czy mogę go bez pytania przesunąć na swoją działkę? A jeżeli nie to do kogo się zwrócić o pozwolenie?
Odpowiedź: Według art. 40 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej...

Czy przez zasiedzenie można przejąć długi?

Pytanie: Mam jedno proste pytanie. Czy nabywając nieruchomość przez zasiedzenie nabywa się także długi ciążące na tej nieruchomości?
Odpowiedź: Pytanie postawione przez Panią tylko pozornie wydaje się proste. Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia ma charakter nabycia pierwotnego. Przy takim sposobie nabycia zasadą jest przejście własności na nabywcę w stanie wolnym od obciążeń. W takim przypadku nie występuje typowe następstwo...

Jak prawidłowo mierzyć szerokość miejsca postojowego?

Pytanie: Kupiłem mieszkanie z miejscem postojowym. Jak zmierzyłem to miejsce, to jego szerokość między liniami wynosi 2,15 - 2,17 m. Deweloper próbuje mi teraz udowodnić, że miejsce ma 2,3, ale mierzy je od połowy szerokości pierwszej linii do zewnątrz drugiej linii. Czy zatem miejsce postojowe mierzy się...
Odpowiedź: Przepisy regulujące opisaną tematykę to rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Z przepisów tych nie wynika wprost w jaki sposób mierzy się szerokość...

Inwestycja w drogę należącą do kilku współwłaścicieli.

Pytanie: Jestem współwłaścicielem działki budowlanej, która zgodnie z zapisami w akcie notarialnym ma być wewnętrzną drogą dojazdową do kilku działek budowlanych (pozostali mają współwłasność w tym samym zakresie jak ja). Aby ta działka stała się drogą dojazdową musi zostać przygotowana zgodnie ze sztuka...
Odpowiedź: Drogi do działek niekoniecznie muszą być drogami technicznymi czy utwardzonymi, by można było z nich korzystać. W większości wypadków na początku inwestycji są to drogi poprowadzone po prostu po polu lub łące. Z czasem drogi takie są rozjeżdżane i nabierają prawdziwych cech dróg. Nie do końca...

Co z zadatkiem gdy okazało się, że sprzedawany budynek to samowola budowlana?

Pytanie: Chcę kupić dom na kredyt i mam umowę przedwstępną zakupu nieruchomości. W trakcie załatwiania kredytu wyszło na jaw, że to samowola budowlana, przez co bank nie chce udzielić mi kredytu. Czy w takim wypadku mogę odstąpić od umowy i nie stracić wpłaconego zadatku na tę nieruchomość? I jakie prawa...
Odpowiedź: Zadatek traci się wówczas gdy do zawarcia umowy nie dochodzi z naszej winy. Jeśli w opisanej sytuacji nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej z winy zbywcy, bowiem to po jego stronie wystąpiła przeszkoda uniemożliwiająca Panu wzięcie kredytu, to wówczas brak podstaw by zatrzymał on zadatek....

Sprzedaż gruntu rolnego przez spółkę z o. o.

Pytanie: Spółka z o.o. zajmująca się wyłącznie sprzedażą detaliczną artykułów spożywczych nabyła w 2016 r. grunty rolne 6 ha. W chwili obecnej, ze względu na zamiar sprzedaży udziałów, spółka zamierza wycofać (sprzedać) z majątku ten grunt rolny. W jaki sposób może to zrobić biorąc pod uwagę nowe przepisy...
Odpowiedź: Nie ma żadnych przeszkód by spółka sprzedała swoje grunty. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2052 z późn. zm.) wprowadziła ograniczenia w nabywaniu gruntów rolnych a nie w ich zbywaniu. Problemem nie jest więc samo zbycie, tylko...