Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czy przez zasiedzenie można przejąć długi?

Pytanie: Mam jedno proste pytanie. Czy nabywając nieruchomość przez zasiedzenie nabywa się także długi ciążące na tej nieruchomości?
Odpowiedź: Pytanie postawione przez Panią tylko pozornie wydaje się proste. Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia ma charakter nabycia pierwotnego. Przy takim sposobie nabycia zasadą jest przejście własności na nabywcę w stanie wolnym od obciążeń. W takim przypadku nie występuje typowe następstwo prawne pomiędzy dotychczasowym właścicielem a nabywającym własność przez zasiedzenie. Nabywający nie staje się dłużnikiem w miejsce poprzedniego właściciela, nie przejmuje jego długów. Ale od tej zasady jest jednak szereg wyjątków. Przykładowo hipoteka wpisana do księgi wieczystej nadal obciąża część lub całą nieruchomość nabytą przez zasiedzenie. Nabycie przez zasiedzenie w toku egzekucji nie ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne. Nie jest konieczne przedstawianie nowego tytułu wykonawczego przeciwko osobie, która zasiedziała taką zajętą przez komornika w drodze egzekucji nieruchomość. Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie nie powoduje wygaśnięcia ograniczonego prawa rzeczowego, jeśli takowe było ustanowione na nieruchomości. Prawo dożywocia nie wygasa na skutek zasiedzenia. Na skutek zasiedzenia nieruchomości powstają określone skutki wobec właściciela nieruchomości, jednakże nie dotyczą one praw osób trzecich. Tak więc podsumowując. Długów za poprzedniego właściciela się nie przejmuje i z niczego nie wynika obowiązek ich spłaty, ale jeśli wierzytelności zostały zabezpieczone na nieruchomości, to nabywając przez zasiedzenie tę nieruchomość przejmie się wraz z nią zobowiązania na niej ciążące i na niej zabezpieczone.

Wróć