Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Składowanie rzeczy na częściach wspólnych w budynku wspólnoty mieszkaniowej

Pytanie: W budynku wielorodzinnym, w którym jest wspólnota mieszkaniowa, jeden z mieszkańców zrobił sobie na strychu (części wspólnej) składowisko różnych starych rzeczy (śmieci). Kto i jakie powinien podjąć działania, żeby ze strychu mogli korzystać wszyscy?
Odpowiedź: Jeśli budynek to wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia, to działania powinien podejmować zarząd, bo od tego on właśnie jest. Działania przede wszystkim powinny polegać na pisemnym wezwaniu (listem poleconym) do opróżnienia strychu pod rygorem wniesienia sprawy na drogę sądową i obciążenia tej osoby kosztami takiego postępowania. W wezwaniu tym można zagrozić, że w razie braku reakcji wszelkie rzeczy zostaną komisyjnie wyrzucone, zaś koszty wywozu tych rzeczy, wspólnota/spółdzielnia będzie dochodziła od osoby, która te rzeczy pozostawiła. W budynku powinien być regulamin, zgodnie z którym takie zachowania winny być opisane jako niedopuszczalne. Można wówczas powołać się na taki regulamin. Jeśli nie przyniesie to rezultatu, to należy postąpić właśnie w powyższy sposób. Zamówić kontener na odpady. Na wszystko wziąć rachunki. Z tym, że czynności takie należy dokonywać komisyjnie, spisując protokół i robiąc dokumentację fotograficzną.

Wróć