Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Pieczęć na decyzji administracyjnej

Pytanie: W którym miejscu na decyzji administracyjnej powinna być zamieszczona informacja o zwolnieniu z opłaty skarbowej i kto może ją podpisać? Który z niżej podanych sposobów jest prawidłowy, a który niezgodny z prawem? 1) Pod pouczeniem o możliwości złożenia odwołania jest pieczęć i podpis organu, natomiast poniżej jest informacja o zwolnieniu z opłaty i pieczątka oraz podpis pracownika, który informację umieścił; 2) Pod pouczeniem o możliwości złożenia odwołania jest informacja o zwolnieniu z opłaty skarbowej i tylko jedna pieczęć i podpis organu. Czy któryś z powyższych sposobów narusza zapisy art. 107 KPA?
Odpowiedź: Przepis art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego wymienia elementy niezbędne, jakie powinna zawierać decyzja administracyjna. Kolejność tych elementów ustawodawca umieścił celowo tj. nie jest ona przypadkowa. Wskazuje organowi, w jakim układzie te elementy winny się znajdować na piśmie, jakim jest decyzja. Prawidłowo więc organ winien umieścić pod treścią rozstrzygnięcia i uzasadnienia - niezbędne pouczenia oraz podpis z czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do wydania decyzji. Dopiero pod wyżej wymienionymi niezbędnymi elementami mogą się znaleźć dodatkowe informacje tj. do wiadomości kogo pismo jest kierowane lub inne informacje. Tak więc jak trafnie Pan nazwał także informacje o zwolnieniu z opłaty skarbowej mogą się znaleźć na końcu pisma. Informacje dodatkowe dla strony nie są elementem niezbędnym i mogą w ogóle nie wystąpić - nie występują w większości decyzji. Nie ma więc wymogu, aby osoba uprawniona do wydania decyzji w imieniu organu taką informację podpisywała. Oba wskazane przez Pana przykłady są więc prawidłowe i nie naruszają przepisów prawa, z tym że, jeśli chodzi o pieczęcie urzędowe to w nagłówku pisma winna być pieczęć organu, natomiast na dole podpis z czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do wydania decyzji (zazwyczaj stosuje się tu pieczęć pracownika z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym), ewentualnie w nagłówku wydrukowana nazwa i adres organu, wówczas na dole pieczęć organu (często okrągła) i pieczęć imienna osoby upoważnionej.

Wróć