Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Alimenty od matki dziecka

Pytanie: Mąż od lat wychowuje córkę z pierwszego małżeństwa. Dziewczynka mieszka z nami. Oboje z mężem pracujemy. Mieszka z nami również moja córka z pierwszego małżeństwa, na którą otrzymuję alimenty. Była żona mojego męża specjalnie się ich córką nie interesowała i nie dokładała żadnych starań w jej utrzymaniu. Nigdy nie pracowała. Jest narkomanką od lat, obecnie na terapii metadonowej. Z drugiego związku ma małoletniego syna (ograniczone prawa rodzicielskie, wyrok w zawieszeniu za posiadanie narkotyków). Wyszła po raz kolejny za mąż i z tego związku ma małe dziecko. Jej obecny mąż oficjalnie nigdzie nie pracuje (tylko na czarno). Ona również nie pracuje, dorabia grając na ulicy na gitarze. Czy mój mąż ma szanse na zasądzenie od matki dziecka alimentów na córkę?
Odpowiedź: Obowiązek alimentacyjny obciąża obojga rodziców, tak więc jak najbardziej, jeśli całość tych obowiązków ponosi obecnie ojciec dziecka, to ma prawo domagać się od matki dziecka alimentów, które chociaż w części pokryłyby koszty utrzymania. Proszę śmiało sporządzić i złożyć taki pozew do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego. Od takiego pozwu nie ma żadnej opłaty, tak więc nawet gdyby sąd (teoretycznie) oddalił powództwo, to nie będą się z tym wiązały koszty postępowania. Nie ma więc większego ryzyka. Sąd rozpatrując sprawę oceni zachowanie i postępowanie matki dziecka. Jeśli się potwierdzi, że nie prowadziła się ona w sposób przyzwoity, nie dbała i obecnie także nie łoży na córkę, to bez wątpienia sąd zasądzi alimenty. Kwota takich alimentów powinna być adekwatna do możliwości zarobkowych rodziców. Ale nie oznacza to, że jeśli ktoś nie pracuje, to nie ma tych możliwości i nie musi łożyć na dziecko. Sąd wówczas zobowiąże dodatkowo matkę dziecka do podjęcia pracy zarobkowej. Jeśli pomimo zasądzenia wyrokiem alimentów matka dziecka nie będzie ich płacić, można złożyć zawiadomienie do prokuratury, gdyż jest to przestępstwo grożące odpowiedzialnością karną. Do pozwu o alimenty należy sporządzić zestawienie kosztów utrzymania dziecka w stosunku miesięcznym. Dla przykładu, jeśli z zestawienia wyjdzie, że miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 1.000 zł, to ojciec dziecka może domagać się aby matka dziecka uczestniczyła w tych kosztach w połowie tj. płaciła przynajmniej 500 zł miesięcznie.

Wróć