Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu alimentów

Pytanie: Złożyłam do sądu pozew o podwyższenie alimentów z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. Pozwany wniósł zażalenie a sąd je odrzucił ponieważ pozwany nie uzupełnił braków we wniosku w wyznaczonym terminie. Pozwany 21 czerwca złożył ponowne zażalenie. Sprawa została przekazana do sądu wyższej instancji, który dnia 1 września 2011 r. odrzucił jego odwołanie. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Czy pozwanemu przysługuje kolejne odwołanie? Od kiedy pozwany powinien płacić zabezpieczoną kwotę? Czy gdy nie zapłaci będę musiała je wyegzekwować przez komornika i czy jest mi do tego potrzebna klauzula wykonalności?
Odpowiedź: Po rozpatrzeniu zażalenia, o którym Pani napisała nie przysługuje już na nie kolejne zażalenie. Mamy w Polsce sądy dwu instancyjne, tak więc nie ma już trzeciej instancji i nie można w nieskończoność składać zażaleń, gdyż w ten sposób nie mogła by ostatecznie zapaść żadna decyzja. Jeśli sąd nie nadał dotychczas klauzuli wykonalności, to należy napisać wniosek o umieszczenie wzmianki o wykonalności. Wniesienie zażalenia, o którym Pani napisała nie wstrzymywało jego wykonania, stąd mogła Pani pisać już o nadanie wzmianki o wykonalności równocześnie z tym jak pozwany złożył zażalenie. Po otrzymaniu takiego postanowienia ze stwierdzeniem wykonalności mogła Pani już egzekwować zabezpieczone roszczenie przez komornika. To że pozwany wnosił zażalenie nie oznaczało, że nie musiał zapłacić Pani zabezpieczonej kwoty. Może więc Pani domagać się wszczęcia egzekucji, domagając się roszczenia począwszy od chwili wydania postanowienia o zabezpieczeniu (lub od dnia określonego tym postanowieniem). Jeśli pozwany nie zapłaci należnych kwot dobrowolnie, to nie będzie Pani miała innego wyjścia, niż dochodzić roszczeń za pomocą egzekucji komorniczej. Wzmianka o prawomocności jest niezbędna. Bez niej komornik nie dokona wszczęcia egzekucji.

Wróć