Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Podział gospodarstwa składającego się z różnych rodzajów gruntu

Pytanie: Posiadam gospodarstwo rolne, składające się z 3 oddzielnych działek z przypisanymi numerami ewidencyjnymi: grunty orne (pole); użytki rolne z zabudowaniami i grunty orne (dom, obora, stodoła) oraz las. Powyższe działki znajdują się pod jednym numerem księgi wieczystej. Czy mogę sprzedać oddzielnie grunty orne z lasem, a zostawić sobie działkę z zabudowaniami?
Odpowiedź: Jeśli są to trzy odrębne działki, to każda z nich powinna posiadać indywidualny numer działki w ewidencji gruntów. Mogą one się znajdować pod jednym numerem księgi wieczystej gdy jest ten sam właściciel. Może Pan sprzedać którąś z nich, jeśli jest tak, jak napisaliśmy na wstępie, że każda z nich jest wydzielona i posiada swój numer. Wówczas w wyniku sprzedaży dla tej sprzedanej działki zostanie założona odrębna księga wieczysta i wpisany w niej zostanie nowy właściciel. Ale na przeszkodzie mogą Panu stanąć przepisy, bowiem zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 2052) obecnie ktoś, kto nie jest rolnikiem, może nabyć tylko do 99,99 arów gruntu rolnego. Powyżej 1 ha wymagana jest zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nabywcy nieruchomości rolnej, poza tymi, którzy kupują działki mniejsze niż 30 arów, nie mogą jej zbyć, ani wykorzystać na inne cele, niż rolne przez okres 5 lat. Pewne ograniczenia istnieją także gdy chodzi o grunty zalesione. Jeśli działki są pod jednym numerem, to wpierw musiałby Pan zlecić geodecie dokonanie podziału gruntu na mniejsze części a dopiero po podziale mógłby Pan jakąś część sprzedać, o ile to gospodarstwo da się podzielić.

Wróć