Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Wyrejestrowanie pojazdu przez pełnomocnika

Pytanie: Muszę wyrejestrować samochód po sprzedaży, ale nie mam możliwości dokonać tego osobiście. Jak mogę to zrobić przez pośrednika, albo za pomocą przesłania dokumentów pocztą?
Odpowiedź: W razie braku możliwości osobistego stawiennictwa w Urzędzie celem załatwienia formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu, może Pan ustanowić pełnomocnika. Jest to postępowanie administracyjne, więc może Pan być reprezentowany przez wybraną przez siebie osobę. Do czynności tych wystarczy pełnomocnictwo udzielone na piśmie i podpisane przez Pana (w oryginale - nie jako kserokopia) oraz pozostałe niezbędne do wyrejestrowania pojazdu dokumenty. W pełnomocnictwie tym wskazane jest umieszczenie pełnych danych osobowych tj. numeru dowodu osobistego, numeru pesel.

Wróć