Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Kaucja jako zabezpieczenie znalezienia nowego lokatora

Pytanie: Czy zapis w umowie najmu, że połowa kaucji stanowi zabezpieczenie znalezienia nowego lokatora jest zgodny z prawem? Czy przy wygaśnięciu takiej umowy lokator, chcąc odzyskać pieniądze, musi znaleźć zastępstwo na swoje miejsce?
Odpowiedź: Zapis tego rodzaju w umowie nie jest uregulowany w żadnym przepisie prawa. Jednakże jest tzw. swoboda umów. Jeśli strony się na coś umówiły, to oznacza, że akceptowały takie warunki. Należało więc zastanawiać się nad sensownością i legalnością takiego zapisu, przed podpisaniem tej umowy. Inną sprawą jest to, że kaucja nie służy w ogóle do tego celu, o jakim Pani pisze. Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie lokatorów kaucja zabezpiecza pokrycie należności z tytułu najmu lokalu. Podlega ona bezwzględnie zwrotowi, w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, jeśli nie zostanie zaliczona na należności z tytułu zaległego czynszu. Tak więc naszym zdaniem może Pani opuścić lokal, a następnie żądać od wynajmującego zwrotu kaucji. Należy wówczas do wynajmującego wystosować wezwanie do zapłaty (listem poleconym) pod rygorem wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę. Jeśli nie zwróci to faktycznie należy wystąpić do sądu z pozwem. Każdy sąd w tej sytuacji zasądzi taką kwotę z odsetkami. Nawet gdyby wynajmujący w sądzie upierał się, że zobowiązana była Pani znaleźć nowego najemcę, to sąd nie przyjmie takich argumentów, bo nie mają one oparcia w żadnym przepisie prawa.

Wróć