Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czy przekształcenie mieszkania na własnościowe jest uwzględniane przy podziale majątku?

Pytanie: Spółdzielcze prawo do lokalu nabyłem jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. W trakcie trwania małżeństwa przekształciłem prawo do lokalu ze spółdzielczego na własnościowe. Wiązało się to z opłatą około 10 tys zł. Mieszkanie sprzedałem kilka lat temu (w trakcie małżeństwa). Za pieniądze ze sprzedaży, które wtedy także żona uważała za moją osobistą własność, wykupiłem ubezpieczenie grupowe na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Teraz jesteśmy po rozwodzie, a żona domaga się wliczenia kapitału ze sprzedaży tego mieszkania w poczet majątku wspólnego i jego podziału. Jakiego mogę się spodziewać rozstrzygnięcia w sądzie?
Odpowiedź: Na tak postawione pytanie - jakiego się spodziewać wyroku, nie możemy niestety odpowiedzieć. Wyrok w każdej sprawie wydaje sąd, po analizie całego zgromadzonego materiału dowodowego. Nie znamy na tyle szczegółów sprawy, ani materiału dowodowego sprawy, by móc Panu powiedzieć jakie zapadnie orzeczenie. Co do zasady, majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa jest Pana majątkiem osobistym i nie podlega podziałowi. Nie jest tu niczym szczególnym, że żona domaga się wliczenia wartości tego mieszkania do majątku wspólnego, gdyż w wielu przypadkach rozchodzący się małżonkowie wnoszą o przyznanie składników, które im się nie należą, przyjmując że na pewno wszystko dzieli się po połowie. Każda strona ma prawo wysuwać własne twierdzenia i żądania. Pan powinien na takie twierdzenia stanowczo odpowiadać i kwestionować je, domagać się korzystnego dla Pana rozliczenia. Na pewno jednak musi się Pan liczyć z tym, że wszystkie transakcje dokonywane w trakcie trwania małżeństwa, mogą już być inaczej traktowane. Tak też zapewne będzie z przekształceniem prawa do lokalu. Jeśli wnoszony był wkład budowlany, to wkład taki już może być traktowany przez sąd, jako wniesiony z majątku wspólnego. Jest to nakład z majątku wspólnego na Pana majątek osobisty i żona może, części tego nakładu, domagać się w sądzie.
Przed zawarciem małżeństwa miał Pan prawo lokatorskie. Przekształcił je Pan we własnościowe, już w trakcie trwania małżeństwa. Wniesiony wkład, korzyść z przekształcenia oraz korzyść ze sprzedaży tego mieszkania gdy już było własnościowym, to korzyści uzyskane w trakcie trwania wspólnoty majątkowej małżonków, a więc korzyści obojga małżonków. W jakiej części był to Pana wkład w postaci wniesienia prawa lokatorskiego, to już Pan musi wykazać za pomocą dowodów w tym m. in. dokumentów, wniosku o powołanie przez sąd biegłego rzeczoznawcy, by wyliczył, jaka to część. Żona jest tu w korzystniejszej sytuacji, bo po pierwsze ma dokumenty, po drugie mniej musi się starać wykazywać, bo sprzedaż nastąpiła w trakcie małżeństwa i kwota (wartość rynkowa) uzyskana ze sprzedaży jest łatwa do ustalenia.

Wróć