Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czy firma pożyczkowa ma prawo domagać się opłaty za ekspresową wypłatę mimo odstąpienia od umowy?

Pytanie: Źle zrozumiałam umowę dotycząca pożyczki i po pół godzinie wysłałam wniosek o odstąpieniu od umowy i natychmiast odesłałam całą pożyczoną kwotę. Jednakże firma pożyczkowa domaga się ode mnie zapłaty dodatkowo kwoty ponad 400 zł za ekspresową wypłatę środków. Twierdzą, że jestem zobowiązana do jej zapłaty mimo iż nie widzę nic tego w umowie. Czy w związku z odstąpieniem od umowy i natychmiastowym oddaniem całej kwoty jestem zobowiązana do zapłaty?
Odpowiedź: W przypadku podpisania umowy Pani jako konsumentowi przysługiwało prawo odstąpienia od zawartej umowy pożyczki w ciągu 14 dni, nawet wtedy gdy pożyczka została już przelana na Pani konto bankowe. W takim przypadku Pani jako konsument po odstąpieniu była zobowiązana do zwrócenia całej pożyczonej kwoty w ciągu 30 dni (w tym wypadku w przypadku natychmiastowego zwrotu, bez odsetek za zwłokę bowiem żadna zwłoka ani opóźnienie nie wystąpiło)(art. 54 ust. 2 ustawy o kredycie konsumenckim). W związku z powyższym powinna Pani wystosować do tej firmy pismo (listem poleconym) i napisać, że ich roszczenie jest całkowicie bezpodstawne i niezgodne z przepisami prawa. W razie gdy będą próbowali Panią obciążyć jakimikolwiek kosztami, będzie Pani zmuszona bronić swoich praw na drodze sądowej, co spowoduje obciążeniem tej firmy pożyczkowej wszelkimi kosztami z takim postępowaniem związanymi. Kopię pisma wraz z dowodem nadania należy zachować do celów dowodowych. Na ewentualne dalsze działania ze strony tejże firmy należy odpowiednio reagować. O pomoc w takich sytuacjach można zwrócić się do prawnika albo do Rzecznika Praw Konsumentów.

Wróć