Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Rozwiązanie umowy z uczelnią i odmowa wydania świadectwa

Pytanie: W zeszłym roku podpisałam umowę z Policealną Szkołą Zawodową Doskonalenia Zawodowego w Warszawie z siedzibą w S..., ale ani razu nie byłam na zajęciach itp. Czy jest możliwość żeby rozwiązać z nimi umowę bez płacenia za ten rok, na którym nie byłam ani razu? I jest jeszcze kwestia świadectwa, ponieważ nie chcą mi go zwrócić dopóki nie rozwiążę umowy. W umowie nie ma niczego takiego, że dopóki nie rozwiąże umowy i nie zapłacę, to oni mają prawo przetrzymywać moje świadectwo. Teraz chcę iść na studia i nie wiem, co zrobić.
Odpowiedź: Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że umowa zawarta przez Panią ze szkołą cały czas obowiązuje, ponieważ przedmiotowej umowy Pani nie wypowiedziała. Mogła Pani uczynić to już w październiku 2007 r. i wówczas szkoła mogłaby występować z roszczeniem w stosunku do Pani obejmującym czesne jedynie za październik 2007 r. Niestety nie wypowiedziała Pani umowy, a jednocześnie nie uczęszczała Pani także na zajęcia, do czego zobowiązała się Pani w umowie. Sposób rozwiązania umowy przewiduje paragraf 6 tejże umowy. Na pewno, jeśli zrezygnowała Pani całkowicie z nauki w tej szkole, powinna Pani rozwiązać umowę niezwłocznie, na piśmie i za potwierdzeniem odbioru (ewentualnie listem poleconym). Wówczas będzie Pani mogła żądać zwrotu świadectwa. W razie odmowy, także powinna Pani domagać się tego pisemnie za potwierdzeniem odbioru (j.w.). Po rozwiązaniu umowy uczelnia nie ma prawa przetrzymywania Pani dokumentów, niezależnie od tego czy uregulowała Pani płatności, czy nie. W Pani sytuacji wskazane jest dokonywanie wszelkich czynności na piśmie, albowiem gdyby uczelnia, pomimo wszystko, nadal nie chciała wydać Pani dokumentów lub podejmowała inne bezprawne działania, będzie Pani mogła udowodnić podjęte przez siebie czynności np. przed sądem. Zgodnie z umową jest Pani zobowiązana do uiszczania czesnego i innych opłat do momentu rozwiązania umowy (z terminem wypowiedzenia miesięcznym - paragraf 6 umowy). Im szybciej Pani rozwiąże umowę, tym szybciej ustaje obowiązek płacenia czesnego. Zgodnie z paragrafem 4 pkt. 6 umowy opłaty nie są zwracane za rozpoczęty miesiąc, a nie rok. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy należy wysłać listem poleconym. Po zakończeniu terminu wypowiedzenia, może Pani domagać się zwrotu dokumentacji w tej samej formie, albo też osobiście.

Wróć