Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Zmiana aktu notarialnego darowizny na zapis testamentowy

Pytanie: 10 lat temu kupiliśmy z mężem działkę z domkiem drewnianym na wsi. W akcie notarialnym mąż oświadczył, że kupuje tę działkę z pieniędzy stanowiących jego majątek osobisty, co nie było zgodne z prawdą. Nie przywiązywaliśmy wagi do tego zapisu, gdyż notariusz powiedział, że zakup w trakcie trwania małżeństwa, jeśli nie mamy odrębności majątkowej jest własnością wspólną. Po kilku latach mąż aktem darowizny przekazał tę działkę córce, nie powiadamiając mnie o tym. Córka obecnie domaga się ode mnie podpisu na akcie darowizny, gdyż podobno jest on nieważny bez mojego podpisu. Stosunki z córką są napięte. Mąż obawia się, że córka będzie postępowała wbrew jego woli lub nawet zażąda opuszczenia tego domu. W jaki sposób można unieważnić ten niekompletny akt darowizny? Chcielibyśmy go zamienić na zapis testamentowy. Czy konieczna jest zmiana w akcie kupna działki, wprowadzająca moją osobę do aktu kupna i w jaki sposób to przeprowadzić?
Odpowiedź: Domyślnie wszystko, co zostało zakupione w czasie trwania małżeństwa uznać należy za majątek wspólny małżonków. Chyba że któryś z małżonków udowodni, że konkretny składnik lub pieniądze pochodzą z jego majątku osobistego np. zgromadzonego przed ślubem lub otrzymanego w spadku lub darowiźnie. Stawiający u notariusza mogą zapisać swoją wolę w akcie notarialnym. Jeśli w akcie notarialnym zakupu znalazł się zapis, że nieruchomość jest nabywana przez Pani męża z jego majątku odrębnego, to notariusz nie jest od tego, by to weryfikować. Dokonano takiego zapisu. Jeśli nie była to prawda, to po latach np. w postępowaniu o podział majątku Pani mogłaby to kwestionować i dowodzić, że było inaczej. Skoro mąż był wpisany jako właściciel, to do czynności sprzedaży, czy też darowizny, formalnie nie była mu potrzebna Pani zgoda. Darowizna albo jest skuteczna, albo nie. Czy przeniesiono na nią własność , może Pani sprawdzić w księdze wieczystej. Jeśli wpisana jest tam córka, to znaczy, że do przeniesienia własności Pani podpis nie był wymagany. Sąd przecież nie bada każdego aktu notarialnego i nie sprawdza, czy nabywcą jest małżonek, czy oboje małżonków, ani z jakich środków nieruchomość kupiono. Oczywiście, jeśli ktoś zakwestionowałby ważność takiej umowy, to córka zapewne miałaby problem. Zupełnie inną kwestią jest to, że od córki jako obecnego właściciela mogła by Pani domagać się rozliczenia za połowę tej nieruchomości w pieniądzu lub też żądać unieważnienia tejże umowy. Unieważnienia można żądać tylko na drodze sądowej wnosząc pozew o stwierdzenie nieważności aktu notarialnego. Pytanie jest trochę nielogiczne, bo przecież jeżeli nie chcecie Państwo, by córka faktycznie była właścicielem tej nieruchomości, to po co miałaby Pani podpisywać ten akt.
Jeśli córka byłaby pełnoprawnym właścicielem, to faktycznie mogłaby nawet domagać się eksmisji innych osób z nieruchomości. Zapisu testamentowego możecie Państwo dokonać w każdej chwili. Nie trzeba czekać na to, czy darowizna będzie unieważniona. Żadne zmiany w jakimkolwiek akcie notarialnym w zasadzie nie są możliwe. W drodze wyjątku można jedynie prostować oczywiste omyłki pisarskie, ale też jest to dość skomplikowana procedura.

Wróć