Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czy środkami z 500+ może dysponować dziecko?

Pytanie: Czy z ustawy o 500+ wynika, że dziecko powinno otrzymać od rodziców te 500 złotych na swoje własne potrzeby - inne niż utrzymanie? Czy dziecko może się domagać sfinansowania mu z tych środków np. wyjazdu na wakacje?
Odpowiedź: Niestety środkami z programu 500 plus uprawnieni są dysponować wyłącznie rodzice dziecka. To oni są przedstawicielami ustawowymi dziecka i podejmują decyzje we wszelkich kwestiach dotyczących dziecka. Więc to od ich woli zależy, czy jakieś środki na potrzeby dziecka podczas wakacji przekażą. Nie są to środki na konkretny cel np. wakacje. Wakacje nie zaliczają się do niezbędnych wydatków na utrzymanie dziecka. Niezbędne to te związane z wyżywieniem, edukacją, zdrowiem, odzieżą i kosztami zamieszkiwania (opłaty eksploatacyjne). A te koszty są zobowiązani ponosić rodzice dziecka. Przeznaczanie tych środków na inny cel byłoby zresztą wypaczeniem celu jaki przyświecał ustawodawcy przy tworzeniu tego programu. Celem było tu wsparcie rodziców w utrzymaniu i wychowaniu dzieci, wywołanie impulsu dla zwiększenia dzietności.

Wróć