Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Czy mogę domagać się alimentów i podziału majątku w pozwie rozwodowym?

Pytanie: Nie układa się nam w małżeństwie już od dłuższego czasu. Jestem zdecydowana wnieść sprawę o rozwód. Mamy wspólne dziecko w wieku 5 lat i zgromadzony dość znaczy majątek. Czy w pozwie rozwodowym mogę domagać się alimentów oraz wnieść o podział wspólnego majątku?
Odpowiedź: Wraz z pozwem rozwodowym należy wystąpić o zasądzenie od małżonka alimentów na rzecz dzieci oraz o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków. Artykuł 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. A zatem jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, to sąd rozpoznający sprawę rozwodową jest zobligowany do orzeczenia o tym, komu powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz który z małżonków i w jakiej wysokości, obowiązany jest do płacenia alimentów na rzecz dzieci. Istotnym jest, że sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom tylko wówczas, jeżeli przedstawią oni zgodne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania z dzieckiem kontaktów. Koncepcja porozumienia rodziców nawiązuje do amerykańskiego wzorca tzw. „planu wychowawczego” będącego wynikiem negocjacji między rodzicami i dobrowolnego zobowiązania się przez nich, przed sądem, do określonego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania z dzieckiem kontaktów. Analogiczny plan („porozumienie”) sporządzają rodzice i przedstawiają sądowi do akceptacji. W naszej ocenie brak jest przeszkód, by w takim porozumieniu określić wysokość proponowanych alimentów, o ile oczywiście istnieje zgoda między Państwem, co do tej kwestii. Jeżeli nie to wysokość alimentów ustali sąd, mając na uwadze przede wszystkim potrzeby małoletnich dzieci oraz możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do alimentacji. Jeżeli chodzi natomiast o podział majątku wspólnego, to Sąd dokonuje podziału majątku na wniosek jednego z małżonków, jedynie wtedy, jeżeli strony są zgodne co do stanu majątkowego, wartości składników i sposobu podziału, a przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W praktyce najczęściej zdarza się, że sąd nie przeprowadza podziału majątku wspólnego w toku postępowania rozwodowego, powołując się na nadmierną zwłokę w postępowaniu. Jest to spowodowane tym, że w większości wypadków postępowanie rozwodowe, samo w sobie jest długotrwałe. Sąd z pewnością dokona podziału majątku wspólnego, w przypadku zgodnego wniosku małżonków w tym zakresie, gdyż w takiej sytuacji nie istnieje ryzyko przewlekłości postępowania.

Wróć