Płatności obsługuje dotpay

Wypełnij formularz, a my odpowiemy na Twoje pytania

Imię i nazwisko
rodzaj sprawy
załącznik

Rozwód na pierwszej rozprawie

Pytanie: Oboje z żoną postanowiliśmy się rozwieść (bez orzekania o winie). Mamy dwie niepełnoletnie córki. Uzgodniliśmy, że zamieszkają ze mną przy pozostawieniu matce szerokich kontaktów z dziećmi (szczegóły zgodnie zawarliśmy w rodzicielskim planie wychowawczym). Od kilku lat nie współżyjemy, od dwóch lat nie mieszkamy razem. Mamy podpisaną intercyzę, uzgodnione wszystkie szczegóły rozwodu, nie chcemy powoływać świadków i rozwieść się możliwie jak najszybciej. Czy możliwy jest rozwód na pierwszej rozprawie i jak długo trzeba na nią czekać (Warszawa)? Co możemy powiedzieć, żeby dostać rozwód i czy ma na to wpływ, że każde z nas ma już innego partnera?
Odpowiedź: Rozwód na pierwszej rozprawie jest możliwy, gdy strony zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu i nie ma pomiędzy nimi sporu co do żadnej kwestii, w tym winy, powierzenia władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dzieckiem, dalszego zamieszkiwania. Jeśli jest pełna zgodność to sąd przesłuchuje obu małżonków, odstępuje od przeprowadzania postępowania dowodowego i wyrok może wydać w tym samym dniu po naradzie. Jednakże jeśli ze związku są dzieci sąd przesłuchuje przynajmniej jednego świadka. Może to być najbliższy członek rodziny. Przesłuchuje go tylko na okoliczność dotychczasowego realizowania przez rodziców obowiązków rodzicielskich, by uzyskać od osoby trzeciej informacje o relacjach pomiędzy rodzicami a dzieckiem i i dotychczasowym sposobie sprawowania władzy i wychowywania dziecka. Okres oczekiwania na pierwszą rozprawę zależy wyłącznie od sprawności sądu i ilości rozpatrywanych w nim spraw. Niestety w sądach w Warszawie okres ten jest prawdopodobnie najdłuższy w Polsce. W mniejszych miastach jest to okres około miesiąca do trzech miesięcy od złożenia pozwu. Jeśli obecnie każde z Państwa związało się już z innym partnerem to należy w sądzie jednoznacznie wskazywać, że nastąpiło to już długo po tym jak doszło pomiędzy Państwem do rozkładu pożycia małżeńskiego i rozstania. Wówczas bowiem żadne z Państwa nie dopuściło się zdrady małżeńskiej, skoro małżeństwo wcześniej rozpadło się.

Wróć